Microalgal Biodiversity As A Biotechnology And Environmental Potential

ولی حتی پس از فراگرفتن این روشهای جدید محاسبه نیز روش محاسبه با انگشت ادامه یافت. هر وقت که مردم مغرب زمین درباره تمدن اسلامی بیندیشند، یکی از نخستین اموری که به ذهن ایشان می رسد ارقام و اعداد عربی است که در قرن چهارم/دهم از جهان اسلامی به باختر رسید و دگرگونی عمیقی در آنجا پدید آورد که بعضی از مورخان اهمیت دوررس آ را با اهمیت روشهای جدید شمال اروپا مقایسه کرده اند. جوانب هندسی و بلورین هنر و معماری اسلامی، علاقه مندی به نمادیگری حسابی و عددی هم در هنر تجسمی و هم در هنر سمعی -بالخاصه شعر و موسیقی- و «جبر و مقابله» زبان و اندیشه که به وضوح در زبان عربی و زبانهای دیکر اسلامی منعکس شده، و نمودارهای ملموس دیگر، نقش اساسی ریاضیات را در هنر و تمدن اسلامی و در ترازی عالیتر، در «سبک» روحانی اسلام که مستقیما در هنر مقدس آن نمود پیدا کرده است، آشکار می سازد.

در چنین روشی، اگر کسر به پایان برسد، نسبت مُنطق است، و گرنه اَصَمُّ است. اگر به ستاره شناسی و دیدن صور مختلف فلکی نیز علاقه دارید، کوه های مینیاتوری چابهار بهترین گزینه برای شماست! تو اگر دوست میخواهی خب منو اهلی کن! تو چه فایدهاى به حال ستارهها دارى؟ توجه به اعداد و محاسبه در میان مسلمانان از نخستین قرنهای اسلامی آغاز شد. در قرنهای بعد این دو نام تقریبا به جای یکدیگر به کار می رفت، در صورتی که نام ارثماطیقی ماخوذ از یونانی را نیز بعضی از مولفان به کار می بردند. اثری که نخستین بار ارقام هندی بوسیله آن به مغرب زمین انتقال یافت و به کار رفت، کتاب الجمع و التفریق بحساب الهند تالیف محمد بن موسی الخوارزمی است که اصل آن از میان رفته و ترجمه آن موجود است.

هر کس که در سرزمنهای کنونی اسلامی سفر کند، خواهد دید که در اراضی شرقی جهان اسلام که تا مصر ممتد است، اعدادی که به کار می رود با تغییراتی جزیی بصورت ذیل است (این اعداد اصل هندی دارد و به همین جهت در عربی به نام ارقام هندی (الارقام الهندیه) خوانده شده است. این آلت که در جهان اسلام رواج فراوان دارد و با انکه در خاور دور و جاهای دیگر به کار می رود متفاوت است، محتملا اختراعی ایرانی یا عربی است که در آغاز زمانی آن شناخته نیست. چندین اثر ترجمه شده از ارشمیدس به زبان عربی وجود دارد که اصل یونانی آن بدست نیامده است.

منابع ایرانی بیشتر منعکس کننده منابع یونانی و مندرج در رساله های نجومی بود. اتمسفر ماه به حدی رقیق است که تقریباً می توان گفت فاقد مولکول است و به علت نداشتن مولکول نور خورشید در آسمان ماه تجزیه و منعکس نمی شود بنابراین آسمان ماه به رنگ تیره دیده می شود. 9. اورانوس دارای دو مجموعه حلقههای باریک تیره رنگ است. به همین ترتیب اطلاعاتی که مسلمانان در زمینه ریاضیات از هندیان اخذ کردند، به صورت عمده از طریق مجموعه هایی نجومی بوده است که به نام سیدهاتُت ها خوانده می شدند و مسلمانان هر یک از آنها را سِندهند می خواندند.

حساب تخت و تراب که از آن جهت بدین نام خوانده شده که بر آن خاک (تراب،غبار) افشانده شده و ارقام را با انگشت می توان بر آن نقش کرد، رجوع کنید به سوئیسی، مقاله حساب الغبار در دایره المعارف اسلام. اسکات سی وارینگ که یکی از علاقهمندان به نجوم است، می گوید که مشخصات ظاهری کشف شده در میان سنگ ها و نقش برجسته های مریخی با گرد و غبار، ظاهر انسانی ندارد ، اما “ویژگی های مشابه به صورت انسان قابل مشاهده است.

واقعیت این است که در بسیاری از زبانها، شاید به ظاهر شاهد تفاوت آیین و مناسک در روزهای مختلف هفته باشیم، اما آنها اکثراً در شمارش روزهای هفته و این که یکشنبه را اولین روز میدانند (حتی به طور تلویحی) اتفاق نظر دارند. بنابراین به طور کلی و خلاصه باید گفت از وقایع نجومی و زمانهایی که اتفاق میافتد، باید از آن زمانها برای برگشت قیمتها استفاده میکنیم. در رساله ای که خلاصه نگرش های اخوان الصفا در آن آمده چنین می خوانیم: «در حقیقت صورت اعداد در نفس آدمی با صور موجودات در هیولی مطالبقت دارد. اتفاقی نبوده است که سوتر کتاب خود را که اکنون به عنوان کتابی معتبر درباره ریاضیات اسلامی به آن نظر می شود، با نام وی و ذکر اهمیت کتاب خلاصه الحساب او از لحاظ نظریه عدد به پایان رسانیده.

در کتاب مفتاح الحساب او موجود است که مهمترین اثر اسلامی در علم اعداد به شمار می رود. خیام که این موضوع را مورد بحث قرار داده، اصم را تقریبا به صورت عدد در نظر گرفته و گفته است که اصم را می توان به عنوان یک عدد «تعبیر کرد». یک قرن بعد بدرالدین ماردینی کتاب تحفهالاحباب فی علم الحساب خود را تالیف کرد که در آن نظریه اعداد و کسرها مورد بحث قرار گرفته است. نظام ستینی به نام حساب منجمان معروف بود و در زمان متاخری همچون قرن نهم/پانردهم سِبط ماردینی یک کتاب تمام در این باره به نام رقائق الحقائق فی معرفهالدرج و الدقائق تالیف کرد.

کاشانی همچنین کتابی به نام الرساله المحیطیه دارد که شاهکار در حساب مبتنی بر نظام ستینی است. مشتری با جرمی۳۱۸ برابر جرم زمین بزرگترین سیاره منظومه شمسی است در حالی که زحل از لحاظ بزرگی یک سوم مشتری است و جرمی ۹۵ برابر جرم زمین دارد. با اینکه پلوتو دیگر در میان خانواده منظومه شمسی شناخته نمی شود اما یکی از ترسناکترین سیاره های کهکشان است. اما از طرف دیگر، ایدهی پرواز کردنِ ریک در فضا در اتاق خلبانی که به شکلِ داخل عمارتِ تونی مونتانا از صورت زخمی طراحی شده است، زیرکیِ غافلگیرکنندهی بهترین پارودیهای سریال را کم دارد؛ ارجاع به اکشن فینالِ صورت زخمی در پارودی فیلمهای مافیایی قابلپیشبینیترین ارجاعِ ممکن است و بسترِ مسخرهای که این ارجاع در چارچوب آن ارائه میشود هم نمیتواند آن را به چیزی فراتر از گرفتنِ یک نیشخند سُست از بیننده ارتقا بدهد.

منابع یونانی شامل آثارعمده ریاضیدانان یونانی بوده است، همچون کتابهای اصول و معطَیات اوقلیدس؛ قطوع مخروطی و قطع خطوط و سطوح بر نسبت معین اپولونیوس پرگایی؛ اُکَر تئودوسیوس طرابلسی؛ کتاب بسیار مهم مدخل حساب نیکوماخوس گِراسایی (این کتاب توسز ثابت بن قره به عربی ترجمه شد، تاثیر خاصیدر شکل گرفتن فلسفه ریاضیات در میان مسلمانان و بالخاصه در نخستین رساله اخوان الصفا داشته است. بسیار مهم است که تعهدهای مسولانه ای بر عهده بگیرید و آنها را در زمانی که قول داده اید انجام دهید. شادی و تفریح حق همه ماست و از آنجایی که متاسفانه در ایران به این مساله مهم کمتر توجه شده است، ما تصمیم راسخ گرفته ایم که تا بتوانیم بر ترویج بازی به عنوان سرگرمی سازنده و مفرح تلاش کنیم، زیرا باورمان این است که هیچ عملی بالاتر و محبوب تر از شاد کردن انسانها نزد خداوند وجود ندارد.

روی هم رفته به یقین می توان گفت که مسلمانان تقریبا همه اندیشه های مهم ریاضی را که در بین النهرین قدیم و مصر و یونان و جهان یونانیمایی و نیز در ایران و هند پیدا شده بود در تصرف داشتند و این میراث پردامنه شالوده ای برای گسترش ریاضیات در اسلام شد. تحقیق در اعداد ورشته های عددی و نیز عمل محاسبه با غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضی دان برجسته ایرانی که کارهای شگفت انگیز او در زمینه علم اعداد تنها در این اواخر پس از قرنها مورد غفلت قرار گرفتن شناخته شده، به اوج خود رسید.

توجه به علم اعداد در میان مسلمانان ارتباط نزدیک با تحقیق درمربعات سِحری و اعداد متحابه داشت، (دو عدد را متحاب یا دوستدار یکدیگر گویند در آن صورت که یکی ار آنها برابر با حاصل جمع همه مقسوم علیه های عدد دیگر باشد، همچن ۲۲۰ و ۲۸۴ که اخوان الصفا آنها را می شناخت). یکی از آنها تکامل فلسفه اعداد و ریاضیات به صورت کلی است که با آن تصویری از ریاضیات آشکار می شود که با آنچه اکنون رایج است اختلاف فراوان دارد. و ام قاعده کلی اعداد متحابه بوسیله ثابت بن قُرِّه کشف شد. زحل دورترین سیاره از زمین است که توسط چشم غیر مسلح کشف شده و از دوران باستان شناخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید