۳۱ مورد از زیباترین تصاویر زمین از فضا

یعنی اگرچه پایان یک عصر، همزمان با شروع عصر جدید است اما این انتقال و جایگزینی ناگهانی اتفاق نمی افتد بلکه در این ۱۵۰ سال هم تاثیرات عصر قبل باقیست و هم تحولات عصر جدید در حال وقوع است. بعضی ستاره شناسان بر این باورند که هر عصر حدود ۲۱۵۰ سال هست، بعضی ۲۰۰۰ سال و این ۱۵۰ سال حدودی را اختلاف را دوران انتقال مینامند. نور خورشید در اورانوس ۱/۴۰۰ نور خورشید در زمین استحرکت آن به درو خورشید ۸۴.۰۱ سال طول میکشد. نظرات مختلفی برای محاسبه این عصرها بر اساس حرکت سیارات، جایگیری آنها در کهکشان، حرکت زمین وجابجایی محورهای آن هست که باعث میشود نتوانیم دقیقا شروع و پایان یک عصر را در یک تاریخ بخصوص اعلام کنیم.

بعضی تمدن ها مثل مایاها ۲۰۱۲ را پایان عصر “ماهی” و شروع عصر “دلو” در نظر گرفتند و بعضی ستاره شناسان بر اساس روش های دیگر محاسبه می کنند. وویجر 2 و گالیلئو و جونو هم تصاویری گرفتند. تصاویری که این دو مریخ نورد به زمین فرستاند نشان از لایههای صخره، کوه، حفره و همچنین ذخایر مواد معدنی و آبهای جاری و همچنین دریاچهها و اقیانوسهای خشک شده بود. تغییر ناگهانی جنس مواد موجب تغییر تندی و امتداد حرکت امواج می شود.

به دلیل وجود مقدار زیادی متان در جو ، رنگ این سیاره از فضا آبی-سبز به نظر می رسد. جالب است که با وجود این مدت هایی که سیاره مقابل خورشید است، باید دماهای مختلفی داشته باشد، ولی ویجر ۲ مشخص کرده که دما در همه ی نقاط سیاره ۲۲۴- درجه سانتی گراد است و به دلیل فاصله دوری که از خورشید دارد اختلاف دمای دو فصل زمستان و تابستان در قطب های آن دو درجه سانتی گراد است. تعدادی از سیارات در منظومه شمسی ما وجود دارند که هرگز کشف نخواهند شد و همه به خاطر این است که از بین رفته اند.

این سیاره نخستین سیارهای است که به واسطه پیش بینیهای فضایی ثبت شده است. کاوشگر فضایی ناسا موسوم به افق های نو یا New Horizons در این سال از کنار پلوتو و قمرهایش عبور کرد و چیزی که آن موقع دیده شد کمتر شباهتی به چیزی که تصور میشد داشت. ما در اینجا قصد توضیح دادن روش های مختلف محاسباتی بر اساس نظریه های مختلف را نداریم اما چیزی که از تغییر ساختارهای فکری – فرهنگی- علمی- تکنولوژی … اگرچه این دیدگاه­ها، نقش ژئومورفولوژیست­ها را کاهش داد اما ارزیابی یک سایت با توجه به یک ریسک خاص، اساس یک پژوهش درباره خطر را تشکیل می­دهد.

اما Batygin و Brown یک معما به سبک نپتون جدید را مطرح کردند: یک مسئله ریاضی در جستجوی یک سیاره. زبانها ایجاد میشوند. قبل از این دوره ارتباط بیشتر از طریق انرژی صدا و تله پاتی بوده اما در این دوره زبانهای اولیه شکل میگیرند. حیوانها خانگی و نگهداری میشوند. پس از آن، افراد زیادی تصمیم به جابهجایی کینگ کنگ میگیرند و متوجه میشوند که گودزیلا در حال نزدیک شدن به آنهاست. ارتباطات شکل میگیرند و خط متولد میشود. سیل عظیم حدود ۸۰۰۰ قبل از میلاد و سراسر زمین را آبها فرا میگیرند.

سرانجام موجودات فضایی از دست یافتن به هدفشان نا امید و با اطمینان از عدم امکان فرار سعید سالن را ترک کردند ، سکوت سردی سالن را فرا گرفته بود ، این وضعیت فرصت خوبی را برای فکر کردن فراهم کرده بود ، آدمک های انسان نما همچنان مانند یک مجسمه بی اراده و بی مغز با همان وضعیت قبلی دور استوانه شیشه ای ایستاده و به سعید خیره شده بودند و کوچکترین حرکت او را حتی در حد پلک زدن تقلید می کردند . علوم ریاضی، هندسی و آمار در مکتب رفتار فضایی مورد استفاده جغرافیدانان قرار گرفت و از تئوری ها، روش های کمی و نظریه های این علوم در تحلیل های فضایی پراکندگی پدیده ها و مدلسازی استفاده می شود.

علاوه بر این جو مریخ محافظ خوبی در برابر تابشهای مرگبار فضایی نیست. از نظر تعداد ماهواره ها خیلی از همسایه خود عقب نیست – 62 در مقابل 67. بزرگترین ماهواره زحل تیتان است، درست مانند Io که جو دارد. «کریستوفر مَسون»، متخصص ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه کُرنل شهر نیویورک نیز در این نشست تاکید کرد که بررسیها نشان داده که سلولهای مهندسی شده مقاومت بیشتری در برابر پرتوهای مضر و شدید خارج از جو کره زمین دارند. این اشکال در صورتی که از شامی بودن سائل و قصد او از مطرح نمودن این سؤالها صرف نظر شود نیز به قوت خویش باقی است.

مانایی سامانهٔ خورشيدی به مانایی خورشید وابسته است و اگر خورشید نابود شود، سامانهٔ خورشيدی نیز نابود میشود. هلیوپاز به عنوان مرز بیرونی سامانهٔ خورشيدی در نظر گرفته میشود و برآورد شده است که میان ۱۱۰ تا ۱۷۰ واحد نجومی از خورشید دورتر است. سدنا ۹۰۳۷۷ دورترین جسم کشفشده در سامانهٔ خورشيدی است که اوج آن ۱۰۰۰ واحد نجومی است و تناوب مداری آن ۱۰٬۵۰۰ سال به طول میانجامد. ابری کرویشکل و بزرگ به نام ابر اورت سامانهٔ خورشيدی را دربرگرفته است و از ۲٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰ واحد نجومی دورتر از خورشید آغاز میشود و تا ۱۰۰٬۰۰۰-۵۰٬۰۰۰ واحد نجومی دورتر از خورشید ادامه مییابد.

منظومه شمسی یا سامانهٔ خورشیدی سامانهای دربرگیرنده ی یک ستاره به نام خورشید و اجرام آسمانی است که در مدارهایی پیرامون آن میگردند. این درجه از خودخواهی بهطرز دراماتیکی تکاندهنده و بهطرز هیجانانگیزی خندهدار است و مهمتر از آن، نویسندگان موفق میشوند بدون اینکه ریک را با تبدیل کردن او به یک قربانی تبرعه کنند یا او را آنقدر تنفربرانگیز کنند که همدلی کردن با او غیرممکن شود، به تعادلِ دقیقی بین دو دست پیدا کنند. از این دوره هر چیزی که باقئست نشانه دو تا بودن ( دوقلو )دارد.

هیچ ضرورت منطقی برای جهان وجود ندارد که از قوانین پیروی کند، چه رسد به پیروی از قوانین ریاضیات. این جهان فرضی تئا(Theia ) است که به زمین پرتاب شده و ماه را ایجاد کرده است. سامانهٔ خورشيدی همچنین دارای مناطق خاصی از جمله کمربند سیارکها، کمربند کویپر و دیسک پراکنده است. سامانهٔ خورشيدی تا جایی گسترش مییابد که دیگر تحت تأثیر خورشید (نفوذ نور خورشید، گرانش خورشیدی، میدان مغناطیسی خورشید و بادهای خورشیدی) نباشد. همانطور که قبلا در پستها خوانده اید خورشید حاکم لئو است. کمترین فاصله هنگامی است که هر دو در یک سوی خورشید قرار گیرند. قطعه سيم روكش دار را دور يك ميخ ببنديد و دو سر سيم را به دو سر يك باتري وصل كنيد.

دیدگاهتان را بنویسید