گروه کوهنوردی،دوچرخه سواری آذربایجان

مسافرانی که قصد سفر به این شهر را دارند لازم است بدانند که هتل های زیادی در شهر دوشنبه وجود دارد که می توانید بنابر بودجه ای که در نظر دارید یکی از آن ها را انتخاب کنید. نکته: با عباراتی مانند “thank you” “ممنون” و “have a nice day””روز خوبی داشته باشید” مکالمه خود را تمام کنید. افراد این قوم خود را سکه یا سکا و حتی سکی مینامیدند. سکاهایی که از طرف آسیای وسطی با ایران سرو کار داشتند، جغرافی دانان قدیم آنان را ساک (sake) نامیدهاند داریوش هخامنشی آنها را سکه (saka) مینامید یونانیان آنها را اسکیت یا اسکوت میخواندند و اسکوت در زبان یونانی به معنی پیاله است و افراد این قوم همیشه پیالهای با خود به همراه داشتند.

دفتر مخصوص ملکه الیزابت دوم، به نقل از وی اعلام کرد که تصمیم ملکه برای بازپس فرستادن کوه نور به ایران قطعی است و این گوهر گرانبها به زودی طی مراسمی رسمی به ایران بازپس فرستاده خواهد شد تا به گنجینه جواهرات این کشور افزوده شود. پس از این واقعه پادشاه ماد با سکاها جنگید و چون آنها سرکردهای نداشتند، شکست خوردند و پس از ۲۸ سال مجبور به خروج از کشور ماد شدند.

در نزدیکی دریاچه ارومیه با سکاها مصاف داد و شکست خورد و مجبور گردید شرایط سنگین آنان را بپذیرد. ارتفاع این منطقه از سطح دریاها حدود ۴ هزار متر است و همین باعث سختی آب و هوای آن گردیده است، به طوری که فصل زمستان در اینجا هفت ماه به طول می انجامد. چون در آن کول مردم بسیار شدند، هر گروهی به موضعی رفتند و ایشان را بدان موضع بازخواندند، چنانچه سیوانی، جنگرویی، اوتری و هر قبیلهای از لُران که درآن مقام نداشتند، لُر اصلی نباشند و شعب ایشان بسیار است چنانکه کوشکی، لنبکی، روزبهانی، ساکی، شادلوی، داودی، عباسی، محمدکاری و گروه جنگروی که امرای لُر کوچک و خلاصه ایشانند از شعبه سلبوری باشند و از شعب دیگران این اقوامند: کارند، رزجنگری، فضلویی، شنوندی، الانی، کاه کاهی، ورخوارکی، دری، ویراوند، مانکره، واری، امارکی، ابوالعباسی، علی ممایی، کیجایی، خودکی، مدرئی و غیرهم که منشعب شدهاند.

بعضی از محققان، سکاها را جزو طایفه هون و برخی دیگر آنان را ترک یا مغول میدانند اما به طور کلی، بیشتر پژوهشگران در این نکته با هم توافق دارند که سکاها جزء آریاییهای هند و ایرانیاند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از زیباترین، سرسبزترین و غنیترین ولایات این کشور محسوب میشود که به دلیل معادن لعل، «لاجورد»، طلا و زمرد در جهان از شهرت فراوانی برخوردار است. از این رو زبده التواریخ را به سان جامع التواریخ نوشت که تاریخ عمومی عالم را از آغاز تا زمان سلطان الجاتیو در بر دارد. همچنانکه برخی از مفسران گفتهاند اين تنازع، همان کشمکشی است که پس از اطلاع از حال اصحاب کهف و مردن آنها پس از بيدار شدن از خواب طولانی واقع شده است.

بلینتسکی درباره پراکندگی قوم سکاها مینویسد که گروه دیگری از آریاییان که از هماننژاد آریایی هند و ایرانی بودند در پایان قرن هشتم پیش از میلاد، پس از تشکیل دولت ماد از همان سرزمین اصلی بیرون آمده و در شمال آسیای مرکزی و جنوب سیبری امروز و شمال دریای کاسپی و مغرب آن تا پشت کوههای قفقاز در دشتهای پهناور این ناحیه بسیار وسیع پراکنده شدند و تا آغاز سده دوم پیش از میلاد در مغرب بودند.نژاد و زبان و افکارشان کاملاً آریایی بوده است.

آیت الله حاج آخوند در مدت چهار الی پنج سال حضور در نجف اشرف با جدیت بسیار به تزکیه و تهذیب نفس و رسیدن به کمالات معنوی و نیز تحصیل، تدریس و تحقیق در علوم مختلف می پردازد، به شکلی که از نظر جسمانی به شدت ضعیف می شود، اما از نظر معنوی به درجات عالی از معنویت و تقوی نایل می گردد و از نظر علمی و فقهی به قوه استنباط و مقام رفیع اجتهاد دست می یابد.

بنا به نوشتههای هردوت تاخت و تاز آنها در ایران ۲۸ سال به طول انجامید و در این مدت سکاها سروران تمام ملل آسیا بودند و از آنها باج میگرفتند. کوه آرارات به زبان محلی AGRI DAGI (کوه محله ی آگری) نامیده میشود و در مجاورت مرز مشترک ایران و ترکیه در دشت آرارات قرار دارد. بخش شرقی منطقه اشکاشم ( ishkashim) و در محدوده شاخ دارا (بلندترین کوه Shakhdara) در کوههایی پامیر و جنوب غرب.

شرح سفرنامهنویسان خارجی دربارهی هزارجریب را از پیترو دلاوالهی ایتالیایی، در نیمهی اول دورهی صفوی، پی میگیریم.دلاواله در حدود سال ۹۹۶ هجری شمسی در سفرنامهاش هزارجریب را باغی پر از میوه دیده است:«بعد از رودخانه، خیابان کماکان با همان دیوارها، درختان، خانهها، باغها و حوضها ادامه دارد. تاریخ ورود حضرت استاد (حفظه الله تعالی) به مدرسه روحانی (حوزه علمیه) مهرماه سال ۱۳۲۳ هجری شمسی مطابق با شوال المکرم سال ۱۳۶۳ هجری قمری بود.تحصیلات کتب ابتدائیه را که در میان طلّاب علوم دینیّه معمول و متداول است از نصاب الصبیان و رساله عملیه فارسی آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی (چون ایشان مرجع علی الاطلاق در آن زمان بودند) و کلیات سعدی، گلستان سعدی و جامع المقدمات و شرح الفیه سیوطی و حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب منطق و شرح جامی بر کافیه نحو و شمسیه در منطق و شرح نظام در صرف، مطوّل در معانی و بیان و بدیع و معالم در اصول، تبصره در فقه و قوانین در اصول تا مبحث عام و خاص را در آمل که همواره از قدیم الدهر واجد رجال علم بوده، از محضر مبارک روحانیین آن شهر آیات عظام و حجج اسلام: محمد آقا غروی و آقا عزیزالله طبرسی و آقا شیخ احمد اعتمادی و آقا عبدالله اشراقی و آقا ابوالقاسم رجائی و غیرهم که همگی از این نشأه رخت بربسته اند و به ریاض قدس در جوار رحمت ربّ العالمین آرمیده اند، فرا گرفتند و نیز از حضرت آیه الله عزیزالله طبرسی تعلیم خط می گرفتند تا اینکه خود حضرتش در آمل چند کتاب مقدماتی را تدریس می کردند.مهاجرت به تهران:پس از آن در شهریور ۱۳۲۹ هجری شمسی به تهران آمدند و چند سالی در مدرسه مبارک حاج ابوالفتح (رحمه الله علیه) به سر بردند و باقی کتب شرح لمعه از عام و خاص قوانین تا آخر جلدین آنرا در محضر شریف مرحوم آیه الله آقا سید احمد لواسانی (رضوان الله تعالی علیه) درس خواندند.و بعد از آن چندین سال در مدرسه مبارک مروی به سر بردند.

اما این قبیلههای شعب لُر کوچک که کاشانی، مستوفی، معینی و بدلیسی نام بردهاند بیشتر در دو سوی راه سراسری و باستانی شمال به جنوب یا همان راه «شوش به همدان یا هگمتانه» در دههای خود مستقر بودند، در حالی که از ساکنان شمال و شمال باختری و باختر لُرستان و دیگر نقاط آن نامی برده نشده است. معینی نطنزی در سال ۸۱۶ هـ ق در ذکر طوایف لُرستان آورده: «مورخان در آنچه نام این طایفه به لُر موسوم شده چند وجه گفتهاند: یکی آنکه در ولایت مایرود دیهی است که آنرا کریت خوانند و دربندی دارای که لوک نام دارد و در آن بند موضعی هست که آنرا لُر گویند، چون اصل ایشان از آن موضع انتشار یافته است نام این موضع لقب ایشان شده است.

چون اکثر پژوهندگان، این قوم (سکاها) را همان تورانیان میدانند و در کتاب مقدس تورات هم با نام «اشکوزاها» یا «هلاک کننده امتها» آمدهاند برخی از مورخین بر این عقیدهاند یکی از نامهای یأجوج و مأجوج که در قرآن کریم آمده همین سکاها هستند. گراش خان در جاده زاهدان به خاش و شصت خدا در جمچین قرار دارد. در آرارات دو قله آتشفشانی به نام های ارارات بزرگ و آرارات کوچک وجود دارد. سکاها در عصر خود چنان عامل مهمی به شمار میآمدند که هردوت مورخ مشهور یونانی لازم دانست یک کتاب کامل از تاریخ بزرگ خود را به آن اختصاص دهد.

گزارش این مورخین از جمله معینی جالب توجه است که از میان آن همه قبیله درباره ایل ساکی مینویسد: ساکیها با اینکه لُر نیستند، ولی به زبان لُری تکلم میکنند. این اتفاق نظر و این توضیح و تأکید و تخصیص مورخان مهم است که آگاهی میدهد که ایل یا قبیله ساکی لُر نیستند. همچنین این کوه علاوه بر فورانهای بسیار کوچکی که در زمانهای اخیر انجام داده است، فعالیت بزرگ و ویران کنندهای انجام نداده است که از این رو در اصطلاحی دیگر به آن نیمه فعال نیز میگویند. کورش کبیر پس از تسخیر بابل در شمال و مشرق ایران به مطیع کردن برخی طوایف سکاها پرداخت و ظاهراً در نبرد با یکی از گروههای این قوم کشته میشود.

به استناد همین گزارش ابوالقاسم کاشانی مولف زبده التواریخ ظاهراً نخستین کسی است که درباره پیشینه قوم لُر و طایفههای آن گزارش مفصلی به دست میدهد. روش تثبیت با اپوکسی یکی از روش های رایج و متداول در مورد بهسازی سنگ های نرم تر یا پر خلل و فرج مثل لاجورد و فیروزه است که در این روش علاوه بر بهبود رنگ و کیفیت جلای سنگ موجب افزایش مقاومت و طول عمر آن می شود و مانند یک لایه محافظ برای سنگ و نگین عمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید