کدام ترجمه شازده کوچولو بهتر است!

تکنولوژی خبر و رسانه هایی که اخبار و رویدادهای جهانی را از دیدگاه اندیشکده ایرانزمین تحلیل و تعبیر می کنند نهایت اهمیت را دارد. خواندن ورق به ورق شازده کوچولو یعنی نزدیک شدن به سیاره ای که شاید تا به حال از آن خبر نداشته اید. نور آفتاب پس از نفوذ در جو این سیاره و جذب شدن توسط سطح آن، بهصورت حرارت ساتع میشود که این گرما را انبوه دیاکسید کربن جو ناهید، جذب کرده و از رها شدن آن در فضا جلوگیری میکند. تکوین سیارات غول پیکر خارجی(مشتری مانندها) می بایستی همزمان با سیارات داخلی (زمین مانندها) شروع شده باشد.این تکوین چه برای سماواتی ها(مشتری مانندها) و چه زمین مانندها در دو دوره رخ داده است(فی یومین ). تکامل مشتری مانندها، الگوئی از تشکیل منظومه خورشیدی را نمایان می کنند، بطوریکه منظومه های اقماری کوچکی را نیز پذیرا شده اند!

مریخ نیز از این قاعده مستثنی نبود و لایه نازک گاز دو اکسید کربن آنرا نمی توان جو نامید! جاذبه باعث انقباض ابر (سحابی)شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. حاکمیت: مشارکت در فرایند حاکمیت از طریق یک DAO بههمراه پروپوزالها و ساختار رایدهی (مانند توسعه و فعالیت پلتفرم). سیارات مشتری مانند(چهار سیاره) : مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، سیارات مشتری مانندند. چهار سیاره داخلی در ابتدای خلقت به سادگی در حالت مذاب، گازهای خود را از لابلای سنگها از دست دادند.عطارد با گرانش اندک، نتوانست هیچ گازی (جوی)را در خود نگه دارد.

هر یک از بخشهای چهارگانه «من ایرانی» خود با چهار شاخص زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک تعریف می شوند. بخش دوم «من ایرانی» یا «من گذشته ایرانی»، هویت ایرانی شخصی است که در گذشته دارای دست کم سه شاخص ﺍز شاخص های چهارگانه زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک ایرانی بوده باشد. بخش چهارم «من ایرانی» یا «طرحواره ذهنی و برداشت من ایرانی نسبت به خود»، هویت ایرانی شخصی است که ساختار ذهنی و برداشت و إحساس او نسبت به خود دست کم در سه شاخص از شاخص های چهارگانه زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک ، ایرانی است.

بدین ترتیب تا کنون در تقسیم بندی منجمین ، غیر از زمین، هفت سیاره و یا آسمان سماوی بر فراز یکدیگر در منظومه شمسی کشف گردیده که در هر کدام امری جاریست و بر گرد خورشید در گردشند. محققان با تکیه بر دادههایی که از تلسکوپ فضایی اسپیتزر و چندین تجهیزات متعلق به رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی به دست آوردهاند، مشاهدات دقیقی به عمل آوردند که میتواند تغییرات مدارهای سیارهای را آشکار کند. همچنین کاربرد گاهشماري سه هزار و هفتصد ساله زرتشتي استاد ذبيح بهروز نيز در کنار آن مجاز است. حلقههای کیوان از تکههای یخ و همچنین تکههای سنگ و غبار تشکیل شدهاند برخی به اندازه یک غبار ریز و برخی به اندازه یک خانه.

همچنین شایان یادآوری است که حرف معرفه «د» در زبانهای هندواروپایی بسیار متداول است و این حرف با حرف The انگلیسی ریشه مشترک دارد. یکی از کاوش های این فضاپیما این است که هسته این سیاره ممکن است بزرگتر باشد. دومین سیاره از خورشید. طلوع خورشید دما در سطح بیش از ۲۰ افزایش مییابد. این سیاره در کنار سه قمر دیگر خود به شکل یک دیسک نورانی دیده میشود. پرسش اساسی را اینگونه مطرح می کنیم که آیا هفت آسمان سماوی تحت عنوان سبع سماوات/السماوات السبع که طبق اعجاز الهی صرفا هفت بار نیز در قرآن تکرار شده است، می تواند هفت سیاره سماوی(جوی) غیر از زمین در منظومه شمسی باشد؟

سیاره مشتری بزرگترین سیاره منظمه شمسی است که ۱۳۰۰ برابر از زمین بزرگتر است. آیا قرآن، سبع سماوات را، هفت سیاره غیر از زمین در منظومه شمسی معرفی می کند؟ هنگام طلوع ((خورشید)) در مشرق دیده میشود و هنگام غروب خورشید در مغرب. حلقه های کم فروغ مشتری فقط زمانی دیده می شوند که نور خورشید از پشت بر آنها بتابد. دانشمندان ناسا اعلام كردند كه رگههای تیره به طور حتم آب جاری هستند كه در تابستان دیده شده و در زمستان مریخ محو میشوند.

ستاره بارنارد به نام کاشف آن E. E. Barnard نام گذاری شده که اولین بار در سال ۱۹۱۶ میلادی آن را کشف کرده است. همانطور که ملاحظه می فرمائید در این طبقه بندی نیز بدون احتساب سیاره زمین، جمعا هفت سیاره به رسمیت شناخته شده است. انديشكده ايرانزمين حكومت را پديده أي زميني مي داند و بر اين باور است كه تمام اركان حكومت و قواي سه گانه ( مجريه ، مقننه و قضاييه ) بايد بر پايه فلسفه سياسي عصر روشنگري و تئوري قرارداد اجتماعي در كارهاي روشنفكران و انديشمنداني چون توماس هابز ، جان لاك، ژان ژاك روسو و شارل دو مونتسكيو تعريف شود.

از میان ۵۸ مدل توربین موجود ، ۲ مدل یک سرعته ، ۲۲ مدل دو سرعته و ۳۴ مدل با سرعت متغیر وجود دارند. غولهای گازی به سرعت میچرخند و پیرامون خود دارای حلقه هستند و ماههای بسیاری نیز دارند. از آنجاکه بخشی از مدار قمر شگفتانگیز «یاپتئوس» از درون حلقه فیبی میگذرد، تودههایی از غبار فیبی بر سطح یاپتئوس نیز تهنشین شده است. یک سال در مریخ 669/6 روز مریخی یا سلز طول میکشد که برابر با 687 روز روی زمین است. یک مکانیسم جایگزین یا اضافی ممکن است تولید گرما از طریق “باریدن قطرات” هلیوم در اعماق داخلی زحل باشد.

تمدن ايرانزميني بايد جهاني شوند و در ديگر كشورها گسترش داده شوند. براي حفظ نام خليج فارس ( شاخاب پارس) كمپيني جهاني بايد براه بيفتد و خط هواپيمايي به همين نام كه بهترين خط هواپيمايي جهان باشد تاسيس شود. در همين راستا شبكه هاي تخصصي پخش مستند تاريخي بايد تاسيس شوند. در این مطلب قصد داریم تا تنها به معرفی 5 سیارهای بپردازیم که به سبب ویژگیهای خود به معنای واقعی امکان حضور انسان در آنها غیر ممکن است.

اورانوس یکی از سیارات هشتگانه منظومه شمسی که از لحاظ بعد فاصله اش نسبت به خورشید در ردیف هفتم پس از زحل قرار گرفتهاست. اسلام را از عربيت بايد جدا كرد و در اين راه بايد قران تنها به زبان دری پارسی منتشر شود يا به ديگر زبانهاي ايراني و نه به زبان عربي. محدودهای از منظومه شمسی را که شامل خورشید، عطارد، زهره، زمین، مریخ و کمربند سیارکی است، ناحیه درونی منظومه شمسی در نظر میگیرند.

هرچه از سطح پوسته جامد زمین به طرف مرکز زمین پیش برویم به ازای هر 19 متر یک درجه دما افزایش می یابد، بنابراین دمای هسته مرکزی زمین به حدی است که برای ذوب شدن سخت ترین فلزات نیز کافی است. برای نمونه امروزه در زبان پشتو به افغانستان، « د افغانستان» می گویند. جواب-هرچه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و در نتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدارش گردش آن به دور خورشید طولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

با این حال، این امر هرگز به نتیجه نرسید زیرا رسیدن کاسینی به اورانوس پس از عزیمت از زحل حدود بیست سال طول می کشید. کانت همۀ موارد فوق را به چالش کشید. این عقیده احتمالاً نشأت گرفته از باوری است که در آن، جمعه را روز تدفین مسیح میدانند که وی همچون بذری به خاک سپرده شد تا حیاتی دوباره را در دنیای باقی آغاز کند. طبیعی است که برای ساخت شمشیر و نیزه نیاز به آهن و فولاد خواهید داشت.

خط و نوشتار كشورهاي تمدن ايرانزميني و زبانهای ایرانی بايد به الفبای علمی و طبیعی ايرانيك كه حاصل پژوهشهاي ذبيح بهروز و پژوهشها و اصلاحات و نامگذاری رضا هازلي (كي اشكان اردلان افشار نادري) است تغيير كند. من فیلم ها و موسیقی خود را با انرژی عشق کیهانی 100% طبیعی برای کسانی که می خواهند از آن برای بهبود زندگی خود و جامعه استفاده کنند، شارژ کرده ام. لازم به ذکر است که ریشه های عمیق تر چنین خطی به خط «رونیک» یا خط اقوام ایرانی سکایی می رسد که سرچشمه خطوط یونانی و لاتین و ژرمنی باستان بوده است و برخی از حروف آن تاکنون در این زبانها و بویژه در خط سیریلیک اقوام اسلاو باقی مانده است.

ماه سیاره است یا ستاره؟ ابرهای فوقانی از بلورهای آمونیاک تشکیل شده اند ، در حالی که ابرهای سطح پایین تر از هیدروسولفید آمونیوم تشکیل شده اند ( NH 4 SH ) یا آب. مردمان ايرانزمين از نظر فرهنگی به دليل داشتن اصل ها و ریشه های مشترك زروانی-ميترايي با نهاد های کانونهای قدرت جهانی و سازمانها و اُوردر ها و لژهای وابسته آنها بايد با انها همكاري و هم اندیشی نزديك داشته باشند و مردمان ايراني در اين سازمانها که از کانونهای قدرت جهانی هستند باید به تعداد بيشتري عضو شده و فعاليت و نفوذ جدي تري داشته باشند.

سرانجام در این ناحیه ی متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هستهای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره ی خورشید بوجود آمد. با تشكيل فرهنگستان زبان دري زمينه جايگزيني واژگان بيگانه و بویژه واژگان عربی از زبان دري و رساندن انها به حداكثر تا بيست درصد گنجينه واژگان فراهم شود. از اينرو مبارزه بسيار جدي با عرب مابي و مظاهر فرهنگ عربي از تلفظ واژگان گرفته تا خط و نوشتار و ديگر مظاهر فرهنگي بايد اغاز شود. همچنين از گنجينه واژگان دیگر زبانهاي إيراني معاصر نيز براي غناي زبان دري بايد استفاده كرد.

دیدگاهتان را بنویسید