چگونه سیاره زهره و مریخ میتوانند درباره زمین به ما آموزش دهند

۷۴درصد هیدروژن، ۲۵درصد هلیم و حدود ۱ درصد متان جو نپتون را تشکیل میدهند. نپتون سیاره ای دور دست است که دارای هسته ای از جنس سیلیسوم و آهن است و دارای گوشته ای از جنس متان و آمونیاک. ریزجلبک­هایی که امروزه بیشترین کاربرد را در صنایع آبزیپروری دارند عبارتند از جنس های Chlorella، Tetraselmis، Isochrysis، Pavlova، Phaeodactylum،Chaetoceros ، Nannochloropsis، Skeletonema و Thalassiosira. امروزه در مناطق مختلف دنیا، عصاره های قطبی و غیرقطبی مستخرج از سیانو باکتری ها، برای ارزیابی فعالیت­های ضد باکتریایی مبتنی بر سنجش آزمایشگاهی سلول ها، مورد مطالعه قرار گرفته است.

امروزه مسالـــه­ی افـزایش مقاومت باکتـــری ها نسبت به آنتی بیوتیک های موجود، باعث تشویق محققین به استفاده از منابـــع جدید آنتی بیوتیکی و تمرکز بر استخراج ترکیبات فعال زیستـــی از منابـــع جایگزین گردیــده است. محور داستانی نیز بر صداقت گفتار و راستی بنا شده است به طوری که در سراسر داستان چه از لحاظ واژه و چه از نظر معنا سخن از راستی است. میرجلالالدین کزازی (1389) در مقالهای با عنوان «هفتپیکر و هفت اختر» به این موضوع پرداخته که نظامی با طرحی نو، ساختار داستان خود را بنا نهاده است؛ ساختاری سپهرینه و اخترشناختی.

نظامی به پیروی از فردوسی شخصیت بهرام را از مرز تاریخ به اسطوره برده است؛ «این روند را اسطورهای شدن تاریخ مینامند. سال یک سیاره به فاصله آن از ستارهاش بستگی دارد، هرچه سیاره از ستارهاش دورتر باشد، هم مدارش بزرگتر میشود و فاصله بیشتری میپیماید و هم اینکه به دلیل کمتر شدن اثر گرانش، سرعت آن نیز کاهش مییابد. همچنین وجود صحنههای حضور غولان و دیوان، دگرگون شدن اسب ماهان به اژدهای هفتسر، وجود پری، رقص آنها، میتواند پیوندی بین سرزمین مصر با ستاره عطارد برقرار کند. در روزگار نظامی داستانهایی از غولها و عفریتها در بین مردم رواج داشت.

همچنین تصویر این دژ آهنین بر فراز قلۀ کوههای قفقاز میتواند بیانگر رویین دژ مشهور -جایگاه ارجاسب تورانی- در اساطیر پیش از اسلام باشد. همچنین این پژوهش، اورانوس را از دیگر سیارههای گازی درون منظومه شمسی یعنی مشتری و زحل که در جو آنها، آمونیاک زیادی وجود دارد اما در قسمت بالای ابرهایشان، سولفید هیدروژن نیست، مشخص کرد. سیاره سرخ، مریخ تنها ۶/۸۷۰ کیلومتر قطر دارد، این یعنی قطر مریخ ۲۰/۵ برابر کوچکتر از مشتری است. نام مشتری از کلمه عربی «یشتری» گرفته شده است که به معنای خرید کردن است. در منطقه ای به نام بتا رژیو (Beta Regio) دره ای به عمق ۱ کیلومتر وجود دارد.

سیاره ناهید یا زهره با این نام نامگذاری شد، زیرا وقتی از طریق تلسکوپ به این سیاره در فضای بیرونی نگاه میکنیم، رنگ این سیاره نزدیک به رنگ عاج و متمایل به سفید است. پدیده نجومی “مُقارنه” یا همدمی در ستارهشناسی به همراستا قرار گرفتن دو یا چند جرم سماوی با یکدیگر از منظر زمین گفته میشود، به گونهای که در آسمان در کنار هم دیده شوند. وجود واژگانی چون رسن، سبد و پرواز با پرندهای عجیب، میتواند به گونهای با نمادهای تعالی و صعود همراه باشد و تأییدی است بر داستان هبوط و آرزوی بازگشت انسان به بهشت برین.

رمان شازده کوچولو دارای المان های بسیاری است که هر کدام از این المان ها به تنهایی می توانند خود یک مقاله ی تحقیقی در باب این رمان باشند. با این حال در این زمان که در کنار جرم معروفی همچون عطارد که به راحتی در آسمان قابل رصد است، قرار میگیرد، فرصت مناسبی را برای رصد این غول بزرگ منظومه شمسی برای علاقهمندان به نجوم فراهم می آورد. آلودگی هوا به تنهایی روزانه منجر به مرگ 30 نفر در شهر تهران (13) به عنوان بزرگ ترین قطب صنعتی و تجاری کشور و یکی از کلان شهرهای بزرگ دنیا می شود.

وقتی وویجر ۲ وارد مغناطیس کره شد، فشار باد خورشیدی زیاد بود و مغناطیس تنها ۱۹ شعاع سیاره زحل را گسترش می داد، یا ۱.۱ میلیون کیلومتر (۷۱۲، ۰۰۰ مایل)، هرچند طی چند ساعت بزرگ شد و حدوداً در حدود سه باقی ماند. سیاره ناهید، زهره یا ونوس از بسیاری جهات از نظر ساختار شبیه به زمین است. ویژگیهای آب و هوایی شامل باد و باران دارد که ویژگیهایی شبیه به زمین مانند تپهها، رودخانهها، دریاچهها، دریاها و جلگهها را ایجاد میکند. همچنین، کلمۀ زحل و سیارۀ زحل با فضای داستان گذشته از رنگ سیاه از لحاظ معنا نیز پیوند برقرار میکند.

در گذشته اعتقاد داشتند که در زهره حیات وجود دارد اما سفینه هایی که بر سطح آن فرود آمدند وجود حیات را تکذیب کردند. با این حساب باید منتظر خبرهای خیلی متفاوت نسبت به گذشته باشیم. اما اگر تو وقت و بی وقت بیایی من از کجا بدانم چه ساعتی باید دلم را برای دیدارت آماده کنم؟ 13 ساعت پیش ببینید | ماجرای ضرب و شتم بانوی دزفولی توسط فردی مسلح چه بود؟ اگرچه فاصلهی آن با دورترین سیارههای قابل رویت بسیار زیاد است، اما هنوز هم میتوان آن را با چشم غیر مسلح دید.

این تصاویر با جزئیات تأثیرگذار جدید تنها برای چشم نوازی نیستند، بلکه میتوان از آنها به عنوان ذخیرهای کاملا جدید از اطلاعات برای دانشمندان یاد کرد. استفاده از ریزجلبـک­ها به عنوان یک منبع غذایی برای پرورش آبزیان، این مزیـت را دارد کــه می توانــد بــدون تأثیــرپذیـــــری از تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست، در مخزن های بسته به صورت کاملا بهداشتی کشت شده و بدون ریسک وجود آلودگی، در صنایع آبزی پروری مورد استفاده قرار گیـــرد. تخمین سهم هر یک از منابع صحرایی تولید گرد و غبار در اطراف ایران برغلظت PM10اندازهگیری شده در ایستگاه های سنجش آلودگی شهر تهران توسط گیوه چی (18) نشان داد که در دوره مورد مطالعه عمده گرد و غبار تهران از صحاری عراق و سوریه وارد شده است، به طوری که صحاری شمال عراق وشرق سوریه به ترتیب 55%و30% گرد و غبار وارده به تهران را به خود اختصاص می دهند (19). از نتایج جالب توجه در شناسایی خاستگاه های تولید طوفان های گرد و غبار در خاورمیانه با بهره گیری از سنجش از دور توسط کریمی و همکاران (20) آن است که بیش ترین سهم تولید طوفان گرد و غبار برای کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی، ایران، اردن و ترکیه می باشد که کشورهای عراق و سوریه بیش ترین سهم را دارا می باشند.

در مطالعه ی بررسی نقش گردش جو در شکل گیری روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران توسط زرگری (25) چهار الگوی همدید اصلی شناسایی شد که ماهواره MODIS، گرد و غباری را جانب کشورهای عربستان و عراق نشان می دهد. در مرکز این ساختار نیروی گرانش سبب شد ماده بیشتری به سمت این ساختار جذب شود، سرانجام فشار در مرکز به حدی رسید که اتمهای هیدروژن شروع به ترکیب و تشکیل هلیوم کرده و مقدار زیادی انرژی آزاد کردند. در مرحلۀ بعد به دلیل گسترش ایرانیان و انتقال نیروی سیاسی از شرق به غرب ایران دچار تغییر شده است.

تاریخچۀ هفت کشور از دورۀ اوستایی تا هخامنشی دچار تغییراتی شده است. همچنین «رمز» لغتی عربی است و معنی آن به لب، چشم، ابرو، دهن، دست و یا به زبان اشاره کردن است. به دلیل دمای آن، تصور میشود که آب یا یخ در سطح آن وجود دارد. نیکل که قسمتی از آن مایع است ، در مقایسه با زمین ، دلالت بر این دارد که بایستی زهره یک ((میدان مغناطیسی)) داشته باشد. «اسطوره پهنة نمادها است. چهرهها و رویدادهای راستین و تاریخی در هم میافشرند، در هم میآمیزند، از پیکره و هنجار آغازین خویش بدینگونه دور میشوند، تا سرانجام نمادها پدیدمیآیند» (کزازی، 1368)؛ «از این رو، بهترین زبان برای بیان اساطیر، زبان نماد است، نه مفاهیم عقلی.

برخی از صاحبنظران معتقدند کلمۀ «نماد» فقط تا حدی جنبههای رمز و سمبل را میرساند و توسع معنایی آن دو واژه را ندارد (پورنامداران، 1368). وجود حقایق و حوادث بسیاری در آن سوی فهم و درک انسان، آدمی را برآن داشت تا برای بیان اندیشهها و مفاهیمی که توصیف آنها دشوار بوده، علامتها و نشانههای گوناگونی بیافریند تا دریافت آنها را آسانتر کند. در بیشتر زبانهای هندی نیز پنج شنبه با واژه Guru آغاز میشود که به معنای سیاره مشتری است. مغناطیس سپهر زحل ذرات بسیار کمتری از ذرات مغناطیس سپهر مشتری را در خود جای می دهد.

یکی از این ترکیبات دکادینال است که احتمالا از مشتقات اسید آراشیدونیک اشباع نشده (C20:4 n-3) بوده و فعالیت ضدباکتریایی بسیار قوی بر روی انواع مهمی از باکتری های بیماری زای انسانی از جمله MRSA و Haemophilusinfluenza (به ترتیب با حداقل غلظت بازدارنده (MIC) برابر 8/7 و 9/1 میکرگرم بر میلی لیتر) نشان می دهد. در تحقیقی، کریمی و همکاران (16) در شناسایی منابع گرد و غبار سطج زمین در خاورمیانه با استفاده از داده های MODIS نشان دادند که الگوریتم حرارتی در مقایسه با مدل های اپتیکی در شناسایی گرد و غبار توانایی بالاتری برای تعیین پیکسل های گرد و غباری دارد.

همچنین، یافته های تحقیق زرگری و همکاران (24) در بررسی جریانات جوی موثر در شکل گیری روزهای بسیار آلوده در شهر تهران نشان می دهد که در مدل HYSPLIT و نقشه های نیمرخ تاوایی در ترازهای زیرین جو ذرات گرد و غبار منشا محلی و در ترازهای میانی منشا منطقه ای دارند. و همکاران (14) الگوریتمی جهت بارزسازی گرد و غبار و دود برای استفاده از تصاویر ماهواره ای چند طیفی ابداع کردند و آزمون و بارزسازی بر روی تصاویر MODIS انجام شد. اما اتمسفر ونوس از گازهای گلخانه ای که بیشتر آن گاز دی اکسید کربن می باشد تشکیل شده است و بیش از حد گرم می باشد.

این قمر های بسیار کوچک که با فاصله ی نزدیکی از زحل در حال گردش هستند، به طور مداوم حلقه های آن را قطع می کنند. این زمان برای ذرات موجود در حلقه کرپ به طور متوسط در حدود 4 ساعت است در حالی که برای ذرات موجود در حلقه خاکستری بیرونی در حدود 14 ساعت طول می کشد تا یک مدار را به طور کامل طی کنند.این زمان ها نه تنها با قوانین کپلر پیش بینی شده بود ،بلکه با جابجایی دوپلر در خطوط طیفی آن ها نیز تایید شده است. در حالی که ماهی قادر به سنتز این ترکیباتِ باارزش نیست، بلکه منشاء آن ها ریزجلبکهایی است که توسط ماهی خورده میشوند (50). از آنجا که در سال های اخیر صید جهانی ماهیان کاهش یافته است، لذا محققین به فکر ایجاد روش­های کشت صنعتی برای تولید ریزجلبک­ها و استخراج این اسیدهای چرب با ارزش از آن ها افتاده اند.

دیدگاهتان را بنویسید