چند قدم تا زندگی در سیاره زهره مانده است؟

مورد اخیر باورنکردنی فقیر است: به عنوان مثال ، اقیانوس های کره زمین خالی هستند (نه ماهی، نه جلبک، نه پستانداران) اگرچه کاملا مناسب است پروتئین زندگی این سیاره توسط پیشرونده ها به عنوان پناهگاه و خانه جدیدی برای جمعیت شلوار، سیاره ای در معرض خطر یک فاجعه طبیعی جهانی است. به گفتهی دانشمندان، مطالعهی اخیر همچنین میتواند به درک فرایندهای شیمیایی در غولهای یخی منظومهی شمسی و سیاراتی فراتر از آن کمک کند. در این بین، ترکیبات شیمیایی سیاره میتواند کمک زیادی به دانشمندان برای تخمین اندازهی سیارات کند و مهمتر از همه، این دست آزمایشها میتوانند توضیح مناسبی برای دلیل تولید گرمای بسیار زیاد این غولهای یخی در اختیار دانشمندان قرار دهند.

حاکمیت سیارهها: بازیکنان با TLM میتوانند در اداره سیارهها شرکت کنند. “غول های یخی” نامی است که اخترشناسان برای دسته بندی بیرونی ترین سیارات منظومه شمسی، اورانوس و نپتون استفاده می کنند. لارک که حوضه رامبراند با عرض 450 مایل را مورد مطالعه قرار داد، می گوید: «ما از این حوضه های بزرگ به عنوان نمونه های طبیعی لایه های بیرونی عطارد استفاده کردیم. قابل ذکر است که پلوتون در سال 2006 به دلیل وجود اجرام در کمربند کویپر با اندازه بزرگتر یا مساوی با پلوتون از دسته سیارات کنار گذاشته شد و به همین دلیل است که حتی اگر به عنوان یک سیاره کامل در نظر گرفته شود.

در طول سالها، محققان و منتقدان وجود این سیاره را تکذیب کردهاند زیرا آنها معتقد هستند که وجود آثاری از سیاره نهم در اسمان تنها میتواند نتیجه سوگیریهای شخصی در رصد آسمان باشد. احتمال بالایی وجود دارد که این سیاره در ابتدای شکلگیری از لایههای سبکتر و جوی ضخیم بهرهمند بوده که به دلیل نزدیکی بیش از اندازه به ستاره مادری و تحت تابشهای آن، این جو و این لایهها را از دست داده و شاید آنچه امروز میبینیم به نوعی فسیل ساختار اولیه آن باشد، اما باز هم گزینه جدید و امکان جدیدی به دنیای متنوع سیارات فراخورشیدی اضافه شده است.

البته باید در نظر داشت احتمالا آنچه امروز از این سیاره میبینیم بازمانده شرایط آشوبناک دوران شکلگیری آن است. عطایی ترشیزی در رابطه با شرایط حیاتی در سیارات فراخورشیدی، گفت: در صورتی که چنین سوالی از منجمها پرسیده شود آنها بیان میکنند که در صورت داشتن یک ستاره داشتن آب جامد یا مایع را کمربند حیات میشناسند. به دلیل وجود نیروی گریز از مرکز که توسط گردش زمین به دست می آید، مواد سبکتر به سمت سطح زمین حرکت می کنند و به صورت مواد مذاب آتش فشانی از داخل زمین، سر برمی آورند. دانشمندان با غوطه ور کردن کاربید سیلیکون در آب و فشرده سازی آن در فشار زیاد ، فضای داخلی سیارات فراخورشیدی کاربید را تقلید می کنند.

یک نمونه بین دو سطح صاف فشرده می شود. در سطح هر دو قمر گودالهاي برخوردی شهابسنگی به وفور يافت می شود و گمان می رود اين دو قمر سيارک های سرگردانی بودند که در گذشته های دور به دام جاذبه مريخ افتاده اند. آواتار به خوبی پس زمینه اسطوره ای فیلم را بیان می کند که با توجه به آن می توان دریافت این فیلم بیشتر از زمان و مکانی دور در آینده، به گذشته های دور آدمی توجه دارد. اندازهگیریهای جونو مقدار آب بیشتری را نسبت به مأموریتهای گذشته کشف کردند.

در اعماق این سیارات و در زیر ابرهای سبز یا آبی اورانوس و نپتون، مقدار زیادی آب، آمونیاک و متان وجود دارد. در جو آن هیدروژنبه شکل H۲ و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصد متان وجود دارد، اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود. و پیش از این که بر اثر گرما و فشار زهره از کار بیفتند، توانستند خاک زهره را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

با این وجود، مالهوترا معتقد است که راه پیشرفت در این مطالعات تجزیه و تحلیل دادههای تحقیقات پیشین است. این آخرین مطالعه بر اساس تحقیقات قبلی در مورد سیارات ممكن است مملو از الماس باگردید. این نام به عنوان خدای دریا و همزاد اورانوس نامگذاری شده است بر طبق تحقیقات حضور مقادیری متان نیز در این سیاره تایید شده است. این تصویر درخشان سیاره ای غنی از کربن با الماس و سیلیس را به عنوان مواد معدنی اصلی نشان می دهد.

کشف الماس های فضایی داخل یک شهاب سنگ، موضوع تحقیق جدید دانشمندان بوده که در کمال شگفتی، به عنوان شواهدی از وجود سیارههای گمشده در منظومه شمسی در نظر گرفته شده است. به طور کلی نظریههای مربوط به شکلگیری الماس های فضایی کوچک داخل چنین شهابسنگهایی به سه گروه تقسیم میشود؛ دسته اول برخورد سهمگین اجرام آسمانی را عامل احتمالی شکلگیری کریستالها معرفی میکند، نظریه دیگری این الماسهای نادر را حاصل یک فرآیندهای شیمیایی میداند و در حالت سوم هم فشار شدید و طولانی مدت داخل سیارهها موردتوجه قرار میگیرد.

در این روش ما نور ستاره را برای مدتی طولانی ثبت میکنیم و در صورت مشاهده کاهش پیدا کردن نور ستاره در یک بازههای معین، نشان دهنده عبور یک جسم از مقابل این ستاره است. بخشی از سیارههای فراخورشیدی غنی از کربن در صورت وجود شرایطی مثل آب و حرارت و فشار کافی میتواند به الماس تبدیل شود. وقتی که وی برای بار اول در مورد طرحش با تیم فنی صحبت کرد، به وی گفته شد که امکان ساخت چنین فیلمی با تکنولوژی فعلی وجود ندارد. این ماه با هر بار گردش کامل پیرامون هائومیا در ۴۹ روز، مسافتی حدود ۴۹٬۵۰۰ کیلومتر (۳۰٬۷۵۸ مایل) را میپیماید.

این یک دنیای پیچیده است یافتههای کانن و سایرین جزئیات جدیدی را در مورد تاریخ زمینشناسی منحصربهفرد آن، از جمله احتمال حضور احتمالی قلیان فراوان، نشان میدهد. اگر تعریف ما از حیات زنده بودن یک موجود به صورت خودکار باشد حتی انسان هم جزوی از حیات به شمار نخواهد رفت. این الماسها تحت تاثیر جاذبه سیاره به صورت بارانى از کریستال فرود آیند. با این حال به طرز گیج کننده ای این نام هیچ ربطی به یخ به معنایی که معمولاً آن را تشخیص می دهیم، ندارد. ابرهایی که در فاصله دورتری از سطح سیاره قرار دارند عمدتا متان یخ زده میباشند.

دانشمندان می گویند فاصله بسیار زیاد این سیاره از زمین، احتمال فرستادن یک کاوشگر فضایی را به آن به صفر می رساند و البته این در حالی است که حتی اگر بتوان به این سیاره سفر کرد، جاذبه آن که بیست و پنج برابر بیشتر از جاذبه زمین است باعث خواهد شد تا کاوشگر زمینی ها به شدت بر سطح این سیاره برخورد کرده و متلاشی شود. يکی از کشفيات کاوشگر فضایی وويجر آشکارسازی جوّی غليظ و نارنجی رنگ در اطراف بزرگ ترين قمر زحل، تیتان می باشد. این سیاره کوچکتر از دو قمر در منظومه شمسی ما (تیتان و گانیمد) است و به خاطر سالهای کوتاه و روزهای طولانیاش شناخته شده است، هر 88 روز زمینی به دور خورشید میچرخد و هر 59 روز میچرخد.

داستان بر مدار عاشق شدن مردی به نام بشر بر زنی که در عین زیبایی، نجیب است، میچرخد. اما بر خلاف جاهای دیگر، لایه ای از گرافیت بر روی آن سنگ مذاب شناور بود. امواج گرانشیِ مشاهده شده نشان میدهد که عمق داخلی زحل متشکل است از لایههای پایداری است که پس از غرق شدنِ مواد سنگینتر در وسط سیاره و توقف اختلاط آنها با مواد سبکتر در لایه بالایی، تشکیل شدند. زحل از نظر کوتاهی طول روز مقام دوم را در منظومه شمسی به خود اختصاص میدهد. اکنون ساختار منظومه شمسی ظاهری متقارن و باریک به خود گرفته است.

اورانوس هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید و چهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین سیاره از نظر جرم است. تمام اجرام آسمانی که در یک منظومه مداری قرار دارند، تحت تاثیر جاذبه ای دو جانبه به دور یک جرم مشترک مرکزی می چرخند. دانشمندان برای بازسازی این اثر، با استفاده از ابزارهای پیشرفته آزمایشگاه ملی شتابدهنده اسلاک در کالیفرنیا، با تولید حرارت بسیار بالا دو موج شوک را در پلاستیک پلیاستایرن پدید آوردند. این فشار و حرارت شدید شرایطی مشابه نپتون و اورانوس را پدید میآورد.

در این دنیاهای یخی، فشار شدید و دمای بسیار بالا موجب پدید آمدن بارانهای الماس میشود. اما قطعا مهمترین دستاورد چنین آزمایشهایی، درک بهتر از سیاراتی است که میلیاردها کیلومتر از زمین ما فاصله دارند، حتی اگر به این زودیها فرصتی برای سفر به این دنیاهای دور پیدا نکنیم. نابیئی و همکارانش با بررسی تخلخلهای الماسی بقایای شهاب سنگ، تکههای الماس بزرگ و مجزایی با قطر حداکثری 10 میکرومتر را پیدا کردند و همین اتفاق باعث شد تا فرض به وجود آمدن کریستالها در شرایط برخورد فضایی رد شود؛ دلیل این موضوع هم به مدت زمان کوتاه چنین برخوردهایی مربوط است که فشار حاصلشده از آنها به اندازهای طول نمیکشد که فرصت برای شکلگیری کریستالهایی به این بزرگی فراهم شود.

نوری که از خورشید به مریخ میرسد نصف نوری است که زمین دریافت میکند، اما روز مریخی چهل دقیقه طولانیتر از روز زمینی است؛ بنابراین شرایط از نظر نور تقریباً مثل زمستان زمین است و به این خاطر امکان رشد گیاهان در شرایط گلخانهای در مریخ وجود دارد. کشف جدید حکایت از وجود یک سیاره غول پیکر گازی داردکه از حیث اندازه یک و نیم برابر مشتری در منظومه شمسی است.

دیدگاهتان را بنویسید