پروندهی اینترنتی شهر باستانی بامیان – انسانشناسی و فرهنگ

زمین شناسان نیز درباره این مسئله و آتشفشان های فعال ایران نظراتی را ارائه داده اند. چندی پیش -جمعه 4 مرداد ماه-، نیز حادثه دیگری در این کوه رخ داده بود و طی آن جوان 26 سالهای در حین صعود از کوه سقوط کرد و ماموران آتشنشانی با حضور در محل مصدوم را به بیمارستان الزهرا انتقال دادند، اما جوان در راه بیمارستان جان خود را از دست داد. درایران یا هند تاثیرات قدرت یک شاه ستمگر در هرگوشهء کشوراحساس میشودو جنگهای داخلی که پس از مرگ شاه رخ می دهد کشوررا اشفته ومصیبت زده میسازد .گروهی از مرد م گرفتا ر ستم وبی پروا یی لشکریا نند ودیگرا ن از هرج ومرج برخا سته اززوا ل حکومتی که می بایست حافظ امنیت شان باشد ، رنج می برند وسرانجام یک شاه خود کامه ویا دیگری بر سرتاج وتخت ملت را چنان به ناتوانی وفساد می کشاند که پیش از بهبودیابی به مصینتی نو مواجه میگردد.

کشف این قله در سال ۱۸۰۸ و زمانی که دولت بریتانیا با ابزارهای پیچیده و دقیق خود در حال بررسی نقشه ی هند بود، صورت گرفت. درقبایل غربی هرگاه میان این اولس واولس میزبان جنگی درگیرد، این بخش که از مهمان نوازی ان برخوردار شده بود درجنگ شرکت نمی ورزد، اما درمیان افغانان شرقی انان مجبورند به کمک اولسی که با ان زندگی میکنند، برخیزند . نظرات افغانان را دراین مورد می توان با نظرات ( انگلیسها) در مورد دوئل ( نبرد تن به تن) مقایسه کرد که یک صورت منظم وجوانمردانهء انتقام فردی است. بر طبق سنت افغانان ، پناجو و شفاعتخواه بندرت رانده می شود و میزبان ، خود را موظف به قبول توسل و شفاعت خواهی او میداند و با تن چند از نام آوران و آبروداران قوم و سادات و ملایان به اتفاق آن شخص به خانه ستم رسیده نخواهد شفاعت را بپذیرد ، پیش از رسیدن آنان خانه را ترک می گوید و یا پنهان می شود.

پس، زمانی که از لحاظ جغرافیایی مسلم شود که سرزمینی به نام “پامیر” وجود دارد و یا ما صاحب آن هستیم، در آنصورت فرصت دست خواهد داد تا در بارۀ باشندگان بومی دیروز و امروزش محاسبۀ خود را انکشاف دهیم، در غیر آن جفا در حق اقوام ساکن این مرز و بوم و باشندگان آن خواهد بود. در این صورت مسیر حمله خالد و همراهانش از جنوب رمات، دور زدن آن و حمله به قرارگاه و لشکر مسلمانان از مضیق ـ یعنی حد فاصل احد و رمات ـ بوده است.

یلدا در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان، وارد شده است. خوشبختانه به دلیل بارش های شدید چند سال اخیر و نفوذ باران بر درون قله باعث شده این آتشفشان غیر فعال شود طبق گفته دانشمندان دماوند یک آتشفشان خفته ای است که امکان هر موقع فعال شدن را دارد. لازم به ذکر است که در این ایام هماهنگی خوبی بین فرماندهان سپاه و ارتش برقرار بود. اوهمچنان درامور داخلی قبایل جلگه هاوپیرامون شهرها مداخله می کند، اما با مالیه وسپاه دیگران قناعت دارد بدون انکه در امور داخلیشان مداخله کند واین کار برای امنیت عمومی لازم است.

بخشی از قبیله که اولس خودش را ترک می کند ، شاید به یک اولس دیگر بپیوند و پذیرفته شود. در اولس مردمانی هم زندگی می کنند که افغان نیستند وهمسایه خوانده میشود. هرگاه خودسری وبی نظمی برخاسته از حکومت شبه جمهوری قبایل رابه تفصیل در نظر بگیریم ، شاید محاسن انرا اندک پنداریم وچنین فرض کنیم که این کشور از انتقام و ارامش یک سلطنت مطلقه – هرچند برپایه های آسایی – نفع بیشتری خواهد برد.

کوه بیستون به علت شرایط جغرافیایی از آغاز زندگی بشر تا به امروز مورد توجه بوده و محل نیایش پارسیان دوران باستان بهشمار میرفته است و از روزگار کهن رازهای سر به مهر تاریخ را در سینه دارد.کوه بیستون در فاصله ۳۲ کیلومتری شمالشرق شهر کرمانشاه قرار دارد، محوطه تاریخی و نگارههای بیستون به طول تقریبی پنج و عرض سه کیلومتر است و آثاری از دوران پیش از تاریخ تا به امروز را در بر دارد، تاکنون ۲۸ اثر آن در فهرست آثار ملی و ۱۳ اثر همراه کتیبه بیستون در سیامین اجلاس کمیته ثبت میراث جهانی یونسکو شهر یلنیوس کشور لیتوانی در ۸ جولای ۲۰۰۵ میلادی به ثبت جهانی رسیده است.

تنها خط الراسی که به آن صعود نکرده ام خط الراس ابیدر/دیوچال میباشد. آنچه بعنوان قلعه الویر از آن نام می برید ، در حال حاضر تلی از خاک است که تنها در جلوی آن تابلوی سازمان میراث فرهنگی نصب شده است ، اگر این اثر از نظر میراث فرهنگی با ارزش است ( که هست ) با یک مقدار هزینه می توان دور آن فنس کشی کرد و یک حداقلی آن را بازسازی کرد و دست کم همین چند خط اطلاعات تاریخی مربوط به آن را روی تابلوی دیگری در جلوی آن نصب کرد .

مانند «هیرمند». ابن بطوطه سیاح مغربی هیر را در زبان سانسکریت به معنی کوه ترجمه کرده و پنجهیر را مآخذ از پنج کوه میداند: بجایی رسیدیم که پنجهیر نام داشت هیر به معنی کوهاست و پنجهیر یعنی پنج کوه. زبان زبان ملی جمهوری تاجیکستان فارسی تاجیکی است. اما تسلط اوبر قبایل دیگر به دلایلی است که خواهد امد . باقر هم که وضع مالی خوب نداشت، مجبور شد خانه اش را بفروشد و قسط وام را بپردازد. افراد بی تجربه ، گمنام ، کم جرئت و نیم پی را به پارلمان نفرستید.در غیر آن مجبور استید تا در هنگام صحبتها و سخنرانیها، یک سطل آب جهت رفع خشکی دهن و یک توپ تکه برای پاک کردن عرقهایشان تهیه بدارید که این خود یک زحمت بیجا و اضافه خرچیست.

این روستا در دهستان تمشکل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۳۷ نفر بودهاست. روستای آتشگاه از توابع دهستان سبلان در 5 کیلومتری شمال سرعین در مسیر روستای ارجستانواقع شده است این روستا از باستانی ترین مکان های شهر سرعین و استان است و برفراز تپه باستانیکه امروزه خرابه ای از آتشکده مذکور باقی مانده است نشان از رونق این منطقهدر دوران های تاریخی گذشته ایران و منقطه آذربایجان می باشد که بر اساس اسناد تاریخی این مکان از مراکز مهم و مقدس آیین زرتشتی در دوران ساسانی بوده است در این روستا مقبره یامامزاده ایبر روی تپه ای واقع است که به علت سفید رنگ بودن این مقبره این روستا بهآغ امام (امامزاده ی سفید) نیز مشهور گشته است.آب معدنی گوزسویی در محوطه ی مسجدی که در پایینامامزاده عبد اللهواقع گشته قرار دارد.

شاه، درباریان ملایان براین باورند که قدرت شاه مانند قدرت دیگر فرمانروایان کشور های آسیا است، اما قبایلیان گسترده ء قدرت اورا محدود می توانند. اکنون جای بحث مشروح در مورد حکومت شاهی نیست ومختصراء به ان اشاره میشود به عقیدهء من ، به استثنای حکومت جمهوری گونهء اولسها، وضع کشور افغان به اسکاتلندی روزگارباستان بسیار همانند است. با وجود این ، نیرومند ترین خان هم وقتی موضوع مهمی را روی دست دارد، از مطرح شدن ان در جرگه خوشحال میگردد ودر میان درانیان که رئیس قبیله به صلاحیت تفویض شده از جانب شاه وبا حمایت او عمل می کند، بازهم ترجیح می دهد که کارش با مصلحت ومشورت جرگه باشد، این ملاحظه درتمام موضوعات ونیز در بحث وبررسی مجازات جرایم رعایت میشود.

بزگان وتوانمندان ( که خویشاوندان بیشتری دارند) پیوسته ترجیح می دهند که در صورت برابری خسارت طرفین باهم اشتی کنند وبا مراجعه به جرگه، خودرا سبک نسازند. بعد از یک صعود دلچسب ، گشت و گذار در شهر و دریاچه وان تمام خستگی را از تنمان به در کرد. خوشحال بعد از دوسال از زندان رها شد و بقیه عمر خود را در مبارزه علیه ایشان سپری نمود، او همیشه سعی میکرد تا اقوام پراگنده پشتون را علیه مغولان متحد سازد. اما بندرت همهء قبایل دارای رئحیهء متحد ورای مشترک میشوند. مجموعهء این قبایل واقوام مشترک المنافع که گذارش یافت ملت افغان را می سازند ودرمجموع با داشتن یک زعیم مقتدر از ان یک دولت ساخته میشود .

دیدگاهتان را بنویسید