نحوه استفاده و کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

قطر اریس طبق برآورد تلسکوپ فضایی هابل ۲٬۴۰۰ کیلومتر (۱۰۰± کیلومتر) و ۱۰۵ درصد پلوتون تخمین زده میشد اما پس از کشفیات تازه کاوشگر فضایی نیوهورایزنز و گذر آن از نزدیک پلوتو در سال ۲۰۱۵ مشخص شد که پلوتو بزرگتر از اریس است. همچنین باید از سیاره کوتولهای به نام پلوتو نام برد که پیش از این سیاره نامیده میشد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

پس از اریس، ماه اریس که با عنوان «اس۲۰۰۵٫» شناخته میشد، نام رسمی دیسنومیا را به خود گرفت. پس از دوران آرکئون یون، دورهی پروتروزوئیک آغاز میشود که قدمت زمینشناسی این دوره به ۲.۵ میلیارد تا ۵۷۰ میلیون سال پیش بازمیگردد. اریس تقریباً ۱۶٬۰۹۳٬۴۴۰٬۰۰۰ کیلومتر از خورشید فاصله دارد و فاصلهٔ اریس تا خورشید سه برابر فاصلهٔ پلوتون تا خورشید و ۳۸ تا ۹۷ برابر فاصلهٔ زمین تا خورشید است. اوج اریس ۹۷٫۶۶ واحد نجومی و حضیض آن ۳۸٫۲۵ واحد نجومی است و یک بار گردش آن پیرامون خورشید ۵۶۰ سال طول میکشد.

یک روز و نیم است! اگر شخصی در کرهٔ بهرام باشد خواهد دید که فوبوس سه بار در یک روز طلوع و غروب میکند. اگر پنجره آشپزخانهای دارید که اجازه میدهد تابش مستقیم نور خورشید به میز گرانیتی شما به مدت چند ساعت در روز قرار گیرد ، استفاده از فیلم UVA / UVB میتواند ایده خوبی باشد زیرا اشعههای مضر خورشید باعث کمرنگ شدن و یا احتمالاً کم شدن جلا میشود. ما تا به حال هیچ ایدهای دربارهٔ این که زینا یک ماه دارد، نداشتیم؛ اما این را میدانستیم که اگر زینا یک ماه داشته باشد، تقریباً تنها نامی که میتوانیم برای آن برگزینیم، گابریل است.

حلقههای زحل ترکیبی از اجرام متغیر میکروسکوپی تا ماهوارههایی به قطر چند صدمتر هستند که هر کدام در مدار خود به دور زحل میچرخند. آدمی ترکیبی است از جسد و نفس، به لحاظ جسدانی، فرزند عالم کبیر و به جهت نفسانی فرزند نفس کلی است، بنابراین«عالم کبیر به مثل جسد نفس کلّی است» (همان،282). از آنجایی که فهمیدنِ رویدادهای نسبتا پیچیدهی این اپیزود برای فهمیدنِ پیامِ زیرمتنیاش ضروری است، بنابراین پیش از آن باید به این سؤال پاسخ داد: دقیقا چه اتفاقاتی در این اپیزود اُفتاد؟ در این بین سیاره زهره روشنترین سیاره منظومه شمسی بوده و بعد از آن مریخ، مشتری، زحل و اورانوس قرار دارند.

تیتان در منظومه ی شمسی از نظر وسعت دوم است و یکی از قمر هایی می باشد که دارای جو است. قمر هایپریون (Hyperion) بیشتر شبیه به یک استوانه چاق است تا یک کره. قطر این ماه ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر است. اختر شناسان به تازگی قمر جدیدی از سیاره زحل را شناسایی کردهاند که بسیار کوچک است(حدودآ ۲ کیلومتر). از این ۶۲ قمر ۵۳ تا از آنان نام گزاری شدند. تا حالا ۶۲ قمر کشف شده است که به دور زحل می چرخند.

بزرگ ترین قمر زحل تیتان نام دارد که از عطارد بزرگ تر است ولی جرم آن از عطارد کم تر است. این سیاره تقریباً در همه فرهنگهای جهان به نام الهه عشق، زیبایی، باروری و زنانگی نامگذاری شده و در برخی فرهنگها، اهمیتی بسیار بیشتر از یک جرم صرفاً درخشان و زیبا داشته و مثلاً پایه تقویم یک قوم بوده، مانند قوم مایا، یا در میان برخی دیگر پرستش میشده است، مانند یونانیان و رومیان باستان.

این مستند درباره فضا بهترین مستند نجوم دوبله فارسی در زمان نوشتن این مطلب میباشد. در اوایل دهه 1990 برادران استروگاتسکی شروع به نوشتن آنچه که قصد داشتند رمان نهایی ظهر جهان باشد ، کردند. اما در ۵ ژانویهٔ ۲۰۰۵ و در بازبینی مجدد، مایکل براون، چد تروهیو و دیوید رابینوویتز اریس را کشف کردند. در سال ۲۰۰۳، اریس برای نخستین بار طی یک بررسی دربارهٔ بخش بیرونی منظومهٔ خورشیدی در رصدخانهٔ پالومار توسط مایکل براون (استاد اخترشناسی سیارهای در مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا)، چد تروهیو از رصدخانهٔ جمینی و دیوید رابینوویتز از دانشگاه ییل کشفشد.

از پاییز سال ۲۰۰۱، مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا بررسیهای مداومی دربارهٔ بخش بیرونی منظومهٔ خورشیدی با استفاده از تلسکوپ ساموئل اوشین در رصدخانهٔ پالومار در کالیفرنیای جنوبی انجام دادهاست و تاکنون بیش از ۸۰ شیء نورانی در کمربند کویپر پیدا کردهاست. در ژانویه ۲۰۰۵، این اکتشاف مورد تأیید قرار گرفت و بهعنوان دهمین سیارهٔ منظومهٔ خورشیدی انتخابشد و نخستین شیء در کمربند کویپر بود که بزرگتر از پلوتو بود. ما از خیلی وقت پیش، تصمیم گرفته بودیم که نام زینا را بر نخستین شیء یافتشدهٔ بزرگتر از پلوتو بگذاریم و این نام را از روی نمایش تلویزیونی زینا: شاهدخت جنگجو برگرفته بودیم.

اریس (۲۰۰۳یو بی۳۱۳) از پلوتون بزرگتر بود و به همین دلیل، یابندگان بر سیارهبودن این سیارک پافشاری میکردند. از خورشید فاصله دارد و فاصلهٔ اریس تا خورشید سه برابر فاصلهٔ پلوتون تا خورشید و ۳۸ تا ۹۷ برابر فاصلهٔ زمین تا خورشید است. لذا پلوتون بزرگترین سیاره کوتوله منظومه شمسی است. زحل (کیوان) نیز سیارهای گازی و پس از مشتری دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. اورانوس است هفتمین سیاره از خورشیدو دارای سومین قطر بزرگ در منظومه شمسی است.

در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا سه نگاره از آسمان شب گرفت و حرکت اریس در آن سه نگاره به اندازهای آرام بود که رایانهها آن را تشخیص ندادند. حرکت اریس به اندازهای آرام بود که رایانههای این مؤسسه برای نخستین بار متوجه آن نشدند. در سال آینده، این مؤسسه بررسی ویژه برای اشیاء بسیار دور را آغاز کرد و سیارهٔ جدید را در ۵ ژانویهٔ ۲۰۰۵ در ساعت ۱۱:۲۰ قبل از ظهر به منطقه زمانی اقیانوس آرام پیدا کرد. اریس (الهه جنگ در یونان و معادل ایرانی آن ایندره) یا «اریس ۱۳۶۱۹۹» که پیشتر با نام «۲۰۰۳ یو بی ۳۱۳» خوانده میشد، یک سیاره کوتوله است که در ۵ ژانویهٔ ۲۰۰۵ توسط ستارهشناسان مشاهد شد و در ۲۹ ژوئیه همان سال خبر کشف آن انتشار یافت.

احتمالا همگی شما با هشت سیاره منظومه خورشیدی آشنا هستید: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، اورانوس و نپتون. به نظر میرسد به دلیل چرخش بسیار کند زهره، هسته مذاب آن (خاستگاه پیدایش میدان مغناطیسی) حرکت زیادی نداشته و میدان مغناطیسی آن ضعیف باشد. مشتری، تودهای از یک کشند دایمی 100 متری را در آن بالا میآورد. پروب فضایی New Horizons ساخت سازمان فضایی ناسا است که در 19 ژانویه سال 2006 به فضا از طریق پایگاه فضایی Cape Canareral ارسال شده است. Rise of Nations توسط یکی از خالقان اصلی Civilization ۲ یعنی آقای Brian Reynolds طراحی و ساخته شد، حضور Brian Reynolds وجود شباهتهای بسیار این عنوان با سری دوست داشتنی تمدن را توضیح میدهد، اما نکته مهم این است که آقای رینولدز توانست المانهای اصلی یک بازی کاملاً نوبتی، مثل قلمرو، اصطحلاک، ساخت عجایب، مبارزات مبتنی بر شرایط زمین و گذر زمان را در قالب یک بازی همزمان بهینه سازی کند.

این بازی در کنار گیم پلی کامل و بسیار زیبایش، با ارائه و روایت داستانی که سرنوشت Lev Isakovich در جنگ را پیگیری میکند، توانست تبدیل به عنوانی کامل باشد که در همه بخشها موفق ظاهر شده است. باران های این کره وارد هوای گرم شده و ناگهان به جریان سرد میرسد البته با توجه به هیدروژنی بودن سیاره تبدیل به موادی مانند آهن شده و روی سطح کره فرود می ایند. البته شما با دمای زیر صفر دست و پنجه نرم خواهید کرد. کاهش آمار مبتلایان و فوتی ها و مدیریت خطر تاب آور یک مدیریت خطر بیماری اپیدیمی (COVID-19) که هدف آن فاصله گزاری اجتماعی و تامین نیاز روزمه در خانه کنار خانواده با شرایط که در دسترس افراد می باشد ،یعنی پیامد های خطر پخش ویروس COVID-19 که سراسر جهان به خود گرفتار است و اهمیت بهداشت فردی در چنیین جریان تاب آوری شهری و استاندارهای ایمنی و کاربرد محلات شهری با اینکه فاصله گزاری اجتماعی مهم تلقی می شود فاصله نزدیگ و تامین مایحتاج محله بندی در شهر و روستا برای شرایط بحرانی از جمله نانوای نزدیک و سوپر مارکت و فروشگاه نزدیک بدون استفاده حمل و نقل و مراکز مراجعه کمتر شدت بیماری کمتر خواهد شد البته با در نظر گرفتن نکات بهداشتی فردی است.

دیدگاهتان را بنویسید