نام دیگر تفتان مکان گرما است

بالنده در ضلع شمالی قله کالاهو و خط الراس عظیم آن است که دیواره حدود 2500 متری دارد، منطقه کلار دشت و قلل آند سرا و گرما کوه و خط رأس آن تا قله داکو و شاه رشید که برای دست یابی به آن باید از روستاهای گیل زمین و گولاسر عبور نمود. این غار دارای دو دهانه ی شرقی در ارتفاع 6 متری و یک دهانه ی غربی در ارتفاع 3 متری از سطح اطراف خود می باشد. نمونه دیگری نیز با نام Chilean وجود دارد که دارای نقاط سبز رنگ و همچنین کلسیت سفید بصورت شجر در آن نمایان هستند.

شک دارم که در شرق مردمانی مانند افغانان دارای احساسات عاشقانه ورویائی دیده باشم . چنین عشقی را تنها درمیان مردمان اطراف می توان دید که زندگی ازادانه فرصت اظهار احساسات را میسر می سازد ، حجاب ناتمام هم یاریگر این ماجرا میشود ( هرچند نمی توانند باهم درتماس باشند ولی نظارهء ممتد برانگیزندهء دلبستگی هر دواست). اما چون زنان اطراف روی نمی پوشند، قیدوبند در نشست وخاست زن ومرد اندک است وتوافق عروس وداماد می تواند ازادانه صورت گیرد وبه مقدمه چینی ها ومذاکراتی که در بالا یاد شد نیازی نیست. مردادامسال تونستم به یکی از آرزوهام دست پیدا کنم شبی زیباوخوابی شیرین برفرازبام ایران دماوند باشکوه..تعطیلات مردادفرصت خوبی بود برای برنامه ایی زیبا..باز طبق معمول جاده آمل شلوغ بود ترافیکی عجیب که باعث شد 10کیلومتر رو پیاده روی کنم تاپلور..آشنایی در مسیر بادوستان کوهنوردعزیز وهم صحبت شدن تا گوسفندسرا تجربه خوبی بود در این برنامه..درنهایت 5عصراز گوسفندسرا باکوله ایی سنگین حرکت کردم به سمت بارگاه وتقریباساعت 10شب بارگاه بودم برپایی چادر..شام..وخواب..صبح از دیدن تعداد چادربرپاشده تعجب کردم ماشالا به این همه کوهنورد..آب و هوا دوروز بارشی پیش بینی شده بود پس من دوروز درکنار بارگاه سوم به استراحت پرداختم اما دریغ از بارش..یک روز هم هوایی تا آبشار یخی وبرگشت به چادروآشپزی..واستراحت..صبح روز بعد ساعت 6صبح چادرووسایلم رو جمع کردم وبا کوله ایی سنگین تقریبا آخرین نفر به سمت قله حرکت کردم در مسیر به دوستان سیرجانی رسیدم تیم یاران طبیعت به سرپرستی آقای حاج ربیعی عزیز که تا قله هم مسیروهمراه بودیم قله باد شدیدی داشت وگوگرد نیز با گردش خاصی کل قله رو فرا گرفته بود قله خیلی شلوغ بود در کنار دوستان عکسی به یادگار گرفتیم واز هم جدا شدیم به کاسه دماوند رفتم وبه استراحت پرداختم حدود ساعت 1به برپایی چادرم پرداختم یکی از مشکلات خاک پوک وگوگردی محل برقرای چادر بود که به شل شدن میخ های چادر می انجامید..سنگهای قله هم که اکثریت گوگردی بودن و وزن سبکی داشتند در نهایت چادر رو برپا کردم ولی از استحکامش راضی نبودم..در چادر به استراحت پرداختم عصر هنگام تیمی سه نفره از تهران نیز که قصد شب مانی قله داشتند در کنار من چادر زدن ..عصرتا غروب به گردش اطراف قله پرداختم وعکاسی ودر نهایت چادر وآشپزی شام..8کیسه خواب وشروع بادهای چرخشی وسهمگین قله..

3-6- واحد دو هزار – سه هزار کم کم در حوزۀ 29 و 30 رامسر به سمت درۀ چالوس، دریای مزوزوئیک (دوران دوم) عقب نشینی کرده کنگلومرای ضخیمی را در جواهرده رامسر به جا گذاشته است. شاید نام هفتاد و دو ملت هم برای این کشور هزار رنگ کم باشد، اما «هندوستان» با داشتن زبانها، گویشها، دینها و سنتهای مختلف سرزمینی عجیب است که سفر به آن حتما میتواند جذابیتهایی به همراه داشته باشد.

زنان غالباء در طبقات بالا نوشتن وخواندن را فرا می گیرند وبرخی قریحهء ادبی خوبی دارند درعین حال نوشتن را برایزن کار مناسبی نمی دانند چون ممکن است با استفاده از این قابلیت به مکاتبه با دلداده ای بپردازد. این کارکه باید با رضای دختر صورت بگیرد مانع از تقاضای خواستگاران دیگر می گردد و پدرومادرناگزیر دخترشانرا به عقد دلداده اش در می اورند، اما چون این کار، جوان را از پرداخت مصرف وشیربها معاف نمی سازد وهم توسط خویشاوندان ، کاری حقارت امیز تلقی میشود، کمتر به این کار اقدام صورت میگرد.

وچون جوان جز قطعه ای زمین وچند راس گاوچیزی نداشت ناگزیر راهی هندوستان شده بود. و این احتمال نیز وجود دارد که قطعه عظیمى از کوه به فرمان خدا بر اثر زلزله و صاعقه شدید از جا کنده شد، و از بالاى سر آنها گذشت به طورى که چند لحظه، آنرا بر فراز سر خود دیدند و تصور کردند که بر آنها فرو خواهد افتاد». چنانکه یاد شد، زنان با چادردر شهر گردش می کنند وبخشی از جمیعتی راکه به تماشا بیرون می ایند تشکیل می دهند. خانواده نزدیک اشتک و همسر او نیکول به همراه موسیقی که در محل در حال پخش بود با او خداحافظی کردند.

سال 1930 میلادى یک هیات اعزامى از زمینشناسان شوروى سابق، اکتشاف لاجورد را در پامیر آغاز کردند. آیا چیزی برای اکتشاف در قله اورست باقی مانده است؟ قله اورست در کدام رشته کوه است؟ پایتخت چین پکن بوده و در این کشور میتوان ترکیبی از معماری سنتی و مدرن را مشاهده کرد . گردن کشی از این ارزشها و هنجارهای جمعی موجب تعزیرات و انزوای شدیدی می گردد. کوه دماوند به دلیل قرار گرفتن در 70 کیلومتری شهر تهران گردشگران زیادی را در ایام مختلف به خود جذب می کند. از همينجاست که سازمانهای غير دولتی NGO با تمام اوصاف نيکی که از حضور آنها در بازسازی افغانستان متصور است، بطور غيرمستقيم به مثابه مجريان نيولبراليسم قد علم می نمايند.

آنگونه ای که در مادۀ قانون اساسی در فوق تذکر رفت، قومی را در افغانستان، بنام “قرغز” داریم که در قانون نیز مسجل شده است، بنااً دقیقترین قوم پامیری همین برادران قرغز ما هستند، و ما حق نداریم که یک قوم زنده را با سرزمین شان محو بسازیم و نام خاک شان را تصاحب نماییم، و یا خود را در آنها منحل بسازیم، که در هر دو صورت اقدام نیکی نخواهد بود. اینجا پر از این ارتفاعات است و تنها یک جاده از میان این کوهها میگذرد که مشرف به کوهستان است.» او تعریف میکند که شبهای اول درگیری بین طرفداران احمد مسعود و امارت یک شب به اینجا آمد چون تصور بر این بود که 500 نفری که در کوهستانند، جزو گروههای مخالف هستند اما بعد از چند ساعت که پایین آمدند فهمیدند مردم عادی هستند و آنطور که میگوید او و گروهش کاری به آنها نداشتند و به کابل برگشتند.

بیمار کلمهء طیبه ودعاهای دیگر را تکرارمی کند ورویش به جانب قبله است. درسند ازدواج حقوق زن در صورت طلاق یا وفات شوهرتعین میگردد، وسند را قاضی، شاهدان وحاضران از هر دو جانب امضا می کنند. در اطراف هم مراسم ازدواج به همین صورت است. سند ازدواج ( نکاحنامه) را قاضی، با توافق رسمی عروس وداماد، می نویسد ( اما رضای خویشا وندان شرط نیست). گاهی هم یک عاشق دلیر عروسش را بدون رضای پدرومادربه دست می اورد. چنانکه درفرصت مناسبی حلقه ای از موی اورا قیچی میکند یا نقابش را برمی دارد واورا رسماآ همسر خویش می خواند. جوانی در دیار خویش دل به دختر ملک سپرده ودخترهم راضی بود، پدر دختر نیز مخالفتی نداشت، ولی می گفت که شان ما تقاضا میکند تا کابین دخترم با کابین دیگر دختران برابر باشد.

عشاقی که دل به محبوبه ای می سپارند وبا قبول خطر راز عشق خویش به او اشکار می کنند وبه دیاری دور می روند ، حتی سر از هندوستان درمی اورند تا نقدینه ای به دست ارند که برای رسیدن به مقصود بسنده باشد. کسانی که به هر نحوی، از دایره قدرت و امتیازات دولتی، به دور ماندهاند، برای ابراز مخالفت با دولت و تحت فشار قرار دادن رهبران حکومت، از هر پیشنهادی که به پایان بخشیدن عمر دولت وحدت ملی بیانجامد، استقبال میکنند.

رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ضمن تاکید بر اینکه آینده صنعت جواهرات متعلق به مصنوعات نقره است، گفت: جای سوال دارد که چرا روی برخی تصمیماتی که میتواند موجب رشد صادرات مصنوعات نقره و ارزآوری برای کشور شود تعلل وجود دارد دارد. ودر روستا وخیمه گاه قیدی برانان نیست ، ولی عرفاء اختلاط با مردان را بی حیایی می دانند وچون مرد ناشنا سی را می بینند ، روی نهان می کنند واگر در مهمانخانهء منزلشان بیگانه ای را ببینند کمترظاهر می شوند. گاه چنین عشقها در طبقات بالا که کمتر توقع می رود نیز دیده میشود.

قوای شوروی زمانی در ملک خیل کوماندو پیاده کرد بودند که من به عبدالله خیل رسیدم، در آن زمان نیز هدف شان دستگیری من بود. طالع آن بیست و یک درجه از عقرب زیر سیزده درجه از سرطان، و در مقابل آن مثل آنست از جدی، و بیت ملک آن مثل آنست از حمل، و عاقبت آن مثل آن است از سرطان. از جمله دریاچههای آن قرهکول با ۳۰۰ هزارمترمربع مساحت و ساریگول با ۴۲۶۷ مترمربع مساحت است. آن خواب آخر… من این زخمها را میشناسم، این عشقی را که سوای خواهش تن است و بهتمامی، خالصانهترین عشقی است که میتواند میان مرد و زنی وجود داشتهباشد.

برخی از شما دنیا را میخواهد و برخی از شما آخرت را میخواهد. این جمله را از امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم، فرمود: «ردوهم ورود الهیم العطاش» ; یعنى شتران تشنه را مىبینید که وقتى چشمشان به نهر آب افتاد چگونه مىکوشند و مىشتابند و از یکدیگر سبقت مىگیرند که خودشان را به نهر آب برسانند، شما هم با قرآن و عترت پیغمبر و جوامع روایى که گنجهاى رحماناند این چنین باشید. وی بیان کرد: تمام بخشهای بستری مربوط به کرونا به اکسیژن مرکزی مجهز و ۴۶ کپسول اکسیژن جدید نیز افزوده شده و ظرفیت ۱۷۰ کپسول اکسیژن برای مقابله با گسترش احتمالی همهگیری ایجاد شده است.

آقامحمدصالح در سرودن شعر توانا بود و اشعاری چند از وی باقی مانده است. ازتپه فلول ولایت بغلان کشف نگردیده بود وکسی ازموجودیت آثارتاریخی زرین وغنی میرزکه درولایت پکتیا اطلاعی نداشت تا سندی برای اثبات مروج بودن این صنعت درافغانستان قدیم گردد ، اما سندی هم دردست نیست که آنرا شامل آثارهخامنشی فارس سا زد. محبوبه اش میل سرمه ای به نشانهء پایبندی در عشق به او داده بود وجوان تردیدی نداشت که محبوبه اش تا بازگشت او تنها درانتظارش خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید