مقاله ای کامل در مورد منظومه شمسی

تشریح رابطة عالم علوی با عالم سفلی، با تمرکز بر نقش ستارگان و کواکب، نیز از دیگر موضوعات مطرح در عجایب­نامه­­های این دوره است. بر این اساس می­توان گفت مهم­ترین ویژگی علوم انسانی موجود این است که مطالعه انسان و رفتارهای انسانی در آنها با روش تحقیق تجربی و با پیش­فرضی اثبات­گرایانه انجام می­گیرد. از سوی دیگر سیاست­های خواجه نظام­الملک (408-485ق) در ایجاد مدارس نظامیه که بر پایة مذهب اشعری بنا گردیده بود، زمینه را برای تغییر فضای فرهنگی جامعه از علوم عقلی به علوم نقلی و تثبیت این سنت فکری فراهم کرد. درست است که دانش بشری همیشه ناقص بوده و ناقص می ماند و با معلوم شدن نکته ای در زندگی اش، زمینه ظهور مجهولات متعددی فراهم می شود؛ ولی در پرتو همین علوم ناقص است که بشر موفق به اختراع و ساخت خیلی از چیزهایی شده که زندگی را بر او هموارتر نموده است.

همچنین باد را باید در نظر گرفت. همچنین حوادث جوی و خصوصیات اقالیم هفتگانه نیز مد نظر است. چنانکه کاربرد واژة «تنگری» به معنی آسمان نشان می­دهد که این مفهوم، هم در معنای مادی و هم در معنای کائناتی آن، مورد پرستش این اقوام بوده است. در ذهنیت اسطوره­ای کل جهان مادی در هاله­ای از تصاویر نمادین نمایان می­شود که ساخته و پرداختة تخیل و تفکر اسطوره­ای هستند. در مقابل، رویکرد تنجیمی در بستر کیهان­شناسی اسطوره­ای می­کوشد پیوند میان عالم علوی و عالم سفلی را بر پایة اثربخشی ستارگان بر جهان مادی توضیح دهد. در این میان می­توان به پنج رویکرد پژوهشی اشاره کرد.

از جمله مهم­ترین متون جغرافیایی که در قالب عجایب­نگاری در سدة چهارم تألیف شد، کتاب مروج الذهب فی معادن الجواهر اثر مسعودی (280-346ق) است. عجایب الدنیا، منسوب به ابن محدث تبریزی، عجایب­نگاری دیگری از این دوران است. عجایب­نگاری­ به­عنوان یکی از انواع جغرافیانگاری در دوران تاریخی قرون چهارم تا هشتم هجری نشان­دهندة کیهان­شناسی­های موجود در تمدن اسلامی است. هدف نویسنده در این تحقیق این است که با عنایت به زمینه­های تاریخی عجایب­نامه­ها، به­عنوان منابعی مهم در درک ذهنیت جمعی و فرهنگ حاکم بر جامعة ایران عصر میانه، رویکرد تنجیمی این متون را با تأکید بر کیهان­شناسی اسطوره­ای مطالعه کند. دوای تو در توست و تو بیخبری و درد هم در توست و تو نمیبینی و تو آن کتاب مبینی هستی که حروفش هر آن چه را پنهان است، آشکار می سازد و تو خود را جسم کوچکی می پنداری و حال آن که جهانی بزرگتر ( عالم اکبر) در تو منطوی است.

جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از روشهای مدل­یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos و برای تجزیه و تحلیل سوالات عمومی و فراوانی متغیرهای اجتماعی- اقتصادی افراد پاسخگو از نرم افزار SPSS استفاده شده است.در این پژوهش تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی (سن، بعد خانوار، تحصیلات، درآمد) بر مصرف کالاهای غیر ضروری، غذا و انرژی سنجیده شده است. محمدجعفر اشکواری هم در مقالة «جهان­شناسی در عجایب­نگاری­ها»، با تکیه بر جهان­شناسی دینی، به مسئلة جهان­نگاری و اجزا و عناصر شناخت جهان در این متون می­پردازد. با وجود اینکه گاه در ادوار بعدی تصاویری به عجایب­نگاری­ها افزوده گردیده است، در نظر محققان توجه به عناصر زیبایی­شناختی این تصاویر بستری را برای درک و فهم لایه­های زیرین تفکر و فرهنگ مردمان آن روزگار فراهم می­کند.

روباه در جواب گفت: باید صبور بود. تا اوایل دههی 1960، عقیده بر این بود که همواره یک طرف عطارد بهسمت خورشید است. دورهٔ تناوب نجومی این سیاره ۱۶۴٫۷۹ سال است. اما از سال 1382 این برنامه ها وسعت فراوانی یافت. از این رو، ­می­توان این­گونه متون را متون دانشنامه­ای یا به قولی کیهان­نگاری­های عصر خود نامید. اول پژوهش­هایی که به معرفی صرف عجایب­­­المخلوقات در قالب متون دانشنامه­ای پرداخته­اند، از جمله مقالة اکرم سلطانی با عنوان «بحثی پیرامون عجایب­نامه­ها و نظایر آن (معرفی غرایب ­الدنیا و عجایب ­الاعلی شیخ آذری طوسی)» و نیز مقالة محمد پرویزی با عنوان «عجایب­نگاری در ایران اسلامی: سهم ایرانیان از میراث تمدن اسلامی».

برای رسیدن به این مقصود، تمرکز مقاله بر «احکام العالم» در معنای دلالت کواکب بر حوادث و وقایع عالم سفلی به­ویژه اثرگذاری بر سرشت گیاهان، ­کانی­ها، خصوصیات خلقی و ظاهری آدمی است. از نظر پیروان این مکتب، خیر و شر امور حاصل مشیت الهی و تنها راه دریافت آن از طریق شرع است. نتیجه گیری: بهترین راه برای درک مسیر کلی رخدادهای ژئومورفیکی این است که تعداد مناظر ژئومورفولوژیک جداگانه ای که در بخش معینی از سیاره زمین فعالیت دارند، به گونه ای انتخاب شوند و در کنار هم گذاشته شوند که اثرگذاری لایه های آشکار و پنهان آنها در تحول لندفرم ها، به طور همه جانبه و دقیق، بررسی شود.

در جوامع مختلف با انواع متنوعی از اساطیر مواجهیم که هم از نظر ظاهر و هم از نظر مضمون و پیام با یکدیگر تفاوت­های اساسی دارند. دستة چهارم شامل آن دسته از پژوهش­هایی است که با رویکردی هنری به این­گونه متون پرداخته­اند. اندازهٔ آن هم اینقدر کوچک است که شاید کمی از سیارک بزرگتر باشد و يك سياره كوتوله به حساب مى آيد. ستاره شناسان در این اجلاس پلوتون را در زمره اجرام آسمانی شمرده و آن را یک سیاره کوچک از نوع “کوتوله های یخی” تعریف کردند. وی بر اساس تحقیقاتی که انجام داده است می گوید یک تلسکوپ فضایی جدید قادر خواهد بود چنین قمری را شناسایی کرده و دریابد آیا حیات در آن جریان دارد یا خیر.

در این رویکرد توجه بیشتر بر تصاویر ذهنی است که به مدد نگارگران چیره­دست قالبی عینی و ملموس یافته است. به این شیوه از آگاهی اسطوره­ای که نه بر پایة ساختار عقلانی و به صورت مفهومی بلکه بر پایة درک بی­واسطه و تأثرات عینی، به­ویژه در پیوند تنگاتنگ با آسمان و اجرام سماوی، به دست می­آید، شناخت تنجیمی گفته می­شود. مسعودی در این کتاب، به­ویژه در جلد اول، به طبقه­بندی اقالیم و ذکر منشأ رودها، کوه­ها و دریاها پرداخته و از بسیاری رخدادهای زمینی سخن گفته است. بنیاد کیهان­شناسی فلسفی بر طبقه­بندی جهان هستی، پدیده­ها، رخدادها و روابط بین اشیا براساس «طبیعت و سرشت» آنهاست.

بر این اساس، پرسش اصلی مقالة پیش­رو این است که باورهای تنجیمی در عجایب­نامه­های این دوران چه تأثیری بر نگرش کیهان­شناسی اسطوره­ای داشته­اند؟ تلاش کیهان­شناسی فلسفی برای شناسایی جهان پیرامون و درک قوانین موجود در طبیعت با بهره­گیری از علم نجوم در شکل «هیئت» آن عینیت می­یابد و در قالب الگوهای هندسی متشکل از افلاک تودرتو واقعی­تر می­گردد. به این ترتیب، در نتیجة همزمانی حرکات اجرام سماوی با برخی از رخدادهای زمینی همچون جنگ­ها و شورش­ها، شیوع قحطی و بیماری، شکل­گیری مذاهب، خوشی­ها و ناخوشی­ها این فکر به وجود آمد که ستارگان حاکم و اثرگذار بر سرنوشت و مقدرات آدمیان هستند.

روند تاریخی تحول محتوای عجایب­نگاری­ها نشان از پیوند آنها با رخدادهای اجتماعی و فرهنگی دارد. در تعریف ویژگی­های دورة دوم محققین بر این باورند که همزمان با افول جغرافیای ریاضی، از قرن چهارم، توجه به جغرافیای کیهان­نگاری فزونی گرفت و این روند تا اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم همچنان ادامه پیدا کرد و پس از آن در دورة سوم سیر نزولی یافت. با توجه به تداوم روند فروش فیلم و ضعف جدی در فیلمهای آماده نمایش ماه فوریه تا نیمه مارچ و همزمانی با مسابقات المپیک زمستانی ونکوور، احتمال اینکه فروش فیلم در آمریکای شمالی به حدود 700 میلیون دلار و در کل جهان به دو و نیم میلیارد دلار بالغ شود چندان بعید نیست.

معلوم نیست راست باشه فقط الله میدونه که بهشت و جهنم کجاست و اگر ونوس جهنمه بهشت کجاست؟ اگر بپذیریم که هر گونه معرفت به مجموعه­ای از باورها اشاره دارد که توسط گروه­های خاص پذیرفته می­شود و به نوعی شکل­دهندة نظام رفتاری آن جامعه تلقی می­گردد، عجایب­نامه­ها را می­توان منعکس­کنندة خواست­ها، تمایلات و باورهای جامعة روزگار خود دانست. اما اگر بخواهیم تعریفی کوتاه از اسطوره به دست دهیم، می­توانیم بگوییم اسطوره نوعی حکایت و بازگویی است، داستانی است سنتی که در ضمن آن تصاویر ذهنی جمعی انسان از جهان بیرون و روابط ناظر بر آن به یاری الفاظ و کلمات بیان می­شود.

قفل این مدل گوشواره طلا زنانه مدل چفتی است که بسیار راحت در گوش قرار می گیرد و هیچگونه اذیتی برای گوش ندارد. او از سیارۀ بسیار کوچکی آمده است که در آن تنها زندگی میکرده است. انسان باورمند اسطوره­ای تمامی رویدادها و حوادث جهان پیرامون را درهم­تنیده و در ارتباط تنگاتنگ با هم می­دانست. در این پژوهش پوشش های نانوساختار Cr2O3 و Cr2O3-20YSZ از طریق فرآیند پاشش پلاسمایی اتمسفری(APS) پاشش داده شد و متعاقب آن خواص مکانیکی آن ها نظیر چقرمگی شکست، سختی و استحکام چسبندگی ارزیابی و با یکدیگر مقایسه گردیدند. آنالیزهای اشعه ایکس از پودرهای آسیاب شده و پوشش ها نشان داد که هیچ فاز جدیدی در حین آسیاکاری و پاشش پلاسمایی ایجاد نگردیده است.

مطالعه ریزساختار پودرها و پوشش ها از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل مغناطیسی(FE-SEM) مجهز به آنالیز عنصری(EDS) و همچنین آنالیزهای پراش پرتوایکس(XRD) انجام گرفت. ارزیابی خواص مکانیکی پوشش ها نشان داد که هر دو پوشش دارای استحکام چسبندگی بالا در محدوده 49-43 مگاپاسکال بودند. بعدها عجایب­نویسان دیگری نیز همین عنوان را برای تألیفات خویش در این زمینه برگزیدند. از جملة این آثار می­توان به مقالة مریم خوزان با عنوان «داستان وهمناک» اشاره کرد.

با این رویکرد ابتدا با اشراف بر منابع موجود در ارتباط با سیستم های ژئومورفولوژیک و آگاهی از نقاط قوت و ضعف نتایج رویکرد سیستمی در مطالعات ژئومورفولوژی، منابع موجود در ارتباط با علم و فلسفه علم بررسی و در ارتباط با تحول علم از مدرنیته تا پست مدرنیته تحلیل گردید. زمین سومین سیاره منظومه شمسی است که دارای بهترین بافت حیاتی در کل منظومه شمسی میباشد. فهم تنجیمی معرفتی است که بر طبق آن همة فرآیندهای جهان به­مثابة یک کل، در آسمان و قدرت­های ماورایی نهفته در اجرام سماوی نوعی نظم تکرارشونده را حس می­کنند.

مباحث تحلیل فضا به خصوص در جغرافیا بازنگری شد. یا آنکه اساساً متقاعد خواهیم شد که درواقع طلایی وجود نداشتهاست؟ گودالها و دریاها بیش از 3.5 میلیارد سال پیش ، سطح ماه به شدت توسط شهاب سنگها بمباران شد و گودالهای زیادی در سطح آن بوجود آمدند. در او لایه های بالاییرعد و برق و شفق های قطبی مکرر هستند. معمولاً پدیده ها در حوزه های ژئومورفیک به وجود می آیند و در حوضه های ژئومورفولوژیکی نمود پیدا می کنند. از این رو، در غالب موارد پس از پذیرش اسلام همچنان به برخی از باورها و اندیشه­های کهن خود وفادار و معتقد ماندند.

دیدگاهتان را بنویسید