متن كامل شازده كوچولو

پرسش : به کجای آهن رباقطب آهن ربا گفته می شود؟ پاسخ : خیر،آهن ربا به چیزهای آهنی و یا دارای آهن و به برخی ازفلزّات دیگرمانند کُبالت ، نیکل و انواع فولاد و… برای پاسخ به این سوال همهی ویژگیهای زهره باید مورد بررسی قرار بگیرد. انسانها باید خود را وفق دهند ، یا نوعی گرانش مصنوعی باید به کار گرفته شود. زهره گرمترین سیاره در منظومه شمسی است؛ نور آفتاب پس از نفوذ در هوا کره این سیاره و جذب توسط سطح آن به صورت گرما از سطح بازتابیده میشود، اما کربن دیاکسید موجود در هوا کره زهره این گرمای بازتابیده را به دام انداخته و از رها شدن آن در فضای بیرونی جلوگیری میکند که این جذب اضافی گرما یا همان اثر گلخانهای میانگین دمای زهره را بیش از هر سیاره دیگری در منظومه شمسی (حتی عطارد) بالا برده است.

برخوردهای پر انرژی سیارکهای کوچک (همچنین تجزیه رادیواکتیو) گرمای سیاره رو به پیشرفت را بالا خواهد برد، ، به همین علت سیاره تا اندازهای گدازش خواهد یافت. پرسش : چه وسایلی ازخروج گرمای خانه درزمستان جلوگیری می کنند؟ پرسش : ازآهن ربا ی الکتریکی چه استفاده هایی می شود؟ پرسش : ازقطب نما چه استفاده هایی می شود؟ پرسش : قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟ نکته : قطب شمال وجنوب آهن ربایی زمین برعکس قطب های جغرافیایی آن قراردارند.

دلیل آزادی عمل زیاد ذرّات آهن ربا ، خاصیت آهن ربایی بیش تراست. پرسش : قطب های آهن ربا راچگونه نام گذاری می کنند؟ پاسخ : قطب های هم نام یگدیگر را دَفع می کنند و قطب های غیرهم نام یکدیگر را جَذب می کنند. پاسخ : لایه لایه اند وجنس و رنگ هرلایه با لایه ی دیگرمتفاوت است. پاسخ : ازنظرشکل ، نوع ، جنس ، رنگ ، زبری ، صافی ، سختی واندازه و… پاسخ : به محلّ زندگی گیاهان وجانوران آسیب می رساند.

آن خانم دانشمند برای شناخت یک سیاره شروع به نمونه برداری از جامعه گیاهی آنجا کرد و این نشان دهنده اهمیت گیاهان و منظر در شناخت یک اقلیم جدید است. گاهی لازم است از جوهای پیرامون کتابها یا فیلمها دور بمانیم و دوباره نگاه کنیم. به طور کلی، ملاک صدق و کذب قضایا وجود یا عدم محکی و مطابق برای آنها است. این سیاره که 12 سال نوری از ما فاصله دارد، چهارمین سیاره سنگی است که تصور می شود قابل سکونت است و به دلیل دمای آن، تصور می شود که آب و یا یخ ممکن است بر روی سطح وجود داشته باشد و مطابق با ESI، 68 % شبیه زمین است .

این تصاویر هابل بخشی از نقشههای سالانهی هر سیاره است که بهعنوان بخشی از برنامهی «میراث جوی سیارههای بیرونی» (Outer Planets Atmospheres Legacy) یا «اُپال» (OPAL) گرفته شده است. این سیاره، خدای مقدس بسیاریاز فرهنگها بوده و با القابی مثل ستارهی صبح یا ستارهی عصر، الهامبخش بسیاری از نویسندگان و شاعران بوده است. برخی همسوی با میراث دکارتیِ لاک، رویکردی درونگرایانه (یا فردگرایانه) در پیش میگیرند و اعتقاد دارند که: این محتوا دارای ماهیتی ذهنی است و به همین دلیل نیز هیچ وابستگی ضروری و واقعاً تعیینکنندهای میان آن و محیط فیزیکی و یا اجتماعی فرد وجود ندارد و منحصراً توسط آنچه درون ذهن خودِ فرد رخ میدهد، تعیین میشود (Burge, 1986, pp.

همچنین این اجسام در کمربند کوییپر که با عنوان اجرام Trans-Neptunian نیز شناخته می شوند دارای مدار های بیضوی یا بیضی شکلی است که در یک جهت قرار گرفته اند. بیان شده است: ”وجود“ یا ”هستی“، یک مفهوم ماهوی نیست، و هرچند درگزارههای وجودیمفهومِ آن به مفاهیم ماهوی افزوده میشود، اما این افزایش هم چون جمع دو مفهوم ماهوی با یک دیگر نیست. از انواع دیگر حدید به حدید سماقی میتوان اشاره کرد، حدید سماقی که به حدید ایرانی هم شناخته می شود یکی از انواع سنگ حدید یا هماتیت ( Hematite ) است که انواع آن به رنگهای زغال سنگی مایل به قهوهای و سدری تیره دیده میشود.

بدیهی است که پروژه Mars One که ماموریت ساخت یک زیستگاه دائمی برای انسان در مریخ را برعهده دارد برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار به ویژه در قسمتهای مربوط به ساخت زیستگاه در مریخ، تمام احتمالات را به طور دقیق مورد بررسی و آزمایش قرار میدهد. جدول زیر شامل اجسامی از سامانه خورشیدی است که زمانی سیاره قلمداد میشدند. اگر مریخ اولیه چنین جو قابل توجهی داشته، فشار جو آن با اثر گلخانه ای حاصل از آن میتوانسته است شرایط لازم برای وجود آب جاری بر سطح این سیاره فراهم آورد.

جو آن در کل سیستم سردترین است (منفی 224 درجه) ، یک مگنتوسفر و 27 ماهواره وجود دارد. فاصله زیاد نپتون از خورشید باعث شده که اتمسفر بیرونی آن، که بالاترین دمای ابرهای آن ۲۱۸- درجه سلسیوس است، سردترین نقطه منظومه شمسی باشد. اولین مشاهدات ثبت شده از مریخ مربوط به اخترشناسان مصر باستان در 2 هزار سال قبل از میلاد بوده است. در تقسیم­بندی مناطق زمین بر مبنای دوایر مداری موازی با دایرة استوا عرض جغرافیایی و طول بلندترین روز سال ملاک عمل قرار می­گرفت.

29. اورانوس با بزرگی 5.3 در بهترین شرایط برای مشاهده از زمین است. یک احتمال وجود مادهای به نام برف نیمه هادی است که ترکیبی از فلزات عجیب و غریب مانند تلوریوم بیسموت و گوگرد است که میتواند در این ارتفاعات متراکم شود و همگی به دلیل فعالیت آتشفشانی تولید میشوند. البته دو حرف اول پرسیوال لاول نیز به افتخار وی آغازگر نام سیاره پلوتو می باشند. حجم این سیاره 1300 برابر زمین، و جرم آن دو و نیم برابر جرم تمامی سیارات منظومه شمسی است. در سال 1964، ستاره شناسان در ایستگاه رادیو اخترشناسی «آرسیبو» واقع در پرتوریکو دوره ی دَوَران زهره را تعیین کردند.آنها این دوره را معادل 244 روز برآورد کردند که زمان لازم برای گردش سیاره به دور خورشید بیشتر است.به نظر می رسد که زهره در جهتی مخالف جهتی که سیارات دیگر به دور خورشید می چرخند،گردش می کند و از این رو، دَوَران آن را «قهقرایی»یا «معکوس»می نامند.امواج رادیویی که از زهره می رسد نشان می دهد که دمای این سیاره از دمایی که قبلاً برای آن پیش بینی شده بود بیشتر است و احتمال می رود که میدان تغییر دمای آن وسیع است.البته در مورد این نتیجه گیری،شک زیادی وجود دارد.

البته درون این حلقه نیز موادی وجود دارد (که با D نشان میدهند)، و غباری از ذرات ممکن است تا بالای ابرهای زحل کشیده شده باشد. رصدخانهای فضایی که همهی آسمان را به دنبال نور ضعیف فروسرخ کوتولههای قهوهای و سیارههای گازی خیلی بزرگ جستجو میکند. 15. ماه، نور خورشید را زمانی که در سمت دیگر زمین است، یعنی سمت دیگر شب است، روی زمین می تاباند. حلقههای اورانوس در ده مارس ۱۹۷۷ در رصدخانه ایربورن کوئیپر ناسا و توسط جیمز الیوت کشف شد شد بدین گونه که قبل و بعد از اختفای یک ستاره پشت اورانوس، نور ستاره متناوباً کم و زیاد میشد و با بررسیهای انجام گرفته در آن هنگام ثابت شد این سیاره ۵ حلقه دارد و بعداً به ۹ حلقه رسید بعد از گذر ویجر ۲ از اورانوس به یازده حلقه افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید