فرار از نقطهی آبی کمرنگ

به طور کلی ، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت به دیدگاه اقتصادی تک بعدی مارکس انتقاد می کند و پیوند مارکسیسم و فرویدیسم را لازم می شمرد .(هیچ فردی ذاتاً خوب یا بد نیست) و آن دو را در یک کلیت می داند . نظریه انتقادی براساس تفکرات پیشگامان مکتب فرانکفورت شکل گرفت که گاهی از آن با عنوان مارکسیسم غربی یا نئومارکسیم نام می برند این نوع مارکسیسم در تقابل با مارکسیسم جزمی – مارکسیسم روسی قرار می گیرد .

3-این نظریه در مسیر نقش محوری عمل ، در تحقیق پذیری نهایی نظریه ها حرکت می کند. محققان با تکیه بر دادههایی که از تلسکوپ فضایی اسپیتزر و چندین تجهیزات متعلق به رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی به دست آوردهاند، مشاهدات دقیقی به عمل آوردند که میتواند تغییرات مدارهای سیارهای را آشکار کند. تلسکوپ کپلر در تاریخ هفتم مارس 2009 به فضا پرتاب شد. براساس دیدگاههای منظومه شمسی سدرةالمنتهی باید در یکی از سیارات این منظومه باشد؛ زیرا روایات آن را در آسمان هفتم معرفی نموده است.

نظریه انتقادی را مکتب فرانکفورت نیز نامیده اند . هدف اساسی و اولیه در مکتب فرانکفورت به کارگیری سیستماتیک همه رشته های تحقیق علمی اجتماعی در توسعه ماتریالیستی مارکسیسم ، خنثی سازی جهت گیری تاریخی و توسعه دیدگاه علمی و دانشگاهی مارکسیسم بود . ظهور اسلام در رفتار مذهبی، شکل تفکر و شناخت فرد از خود و رابطه­اش با کاینات تغییر اساسی به وجود آورد. در چنین شرایطی، شناخت عمیق فلسفه های سیاسی و اقتصاد سیاسی این کارگردانان، ضروری می باشد. در ژوئن ۲۰۰۸، دادههای به دست آمده به دست کاوشگر فینیکس ثابت کرد که خاک بهرام دارای اندکی ویژگی بازی (قلیایی) و همچنین دربرگیرندهٔ موادی مانند منیزیم،سدیم، پتاسیم و کلر، که وجود همه آنها برای زیست و رویش موجودات زنده ضروری است، میباشد.

اولین سال چاپ آن کتاب سال ۱۹۴۳ بود و آن زمان این کتاب توانست در کشور فرانسه و همچنین در کل دنیا غوغایی بر پا کند. اینگونه سیارهها که «مشتری داغ» نامیده میشوند پدیده تازه کشفشدهای نیستند و دانشمندان نخستین سیاره را از این نوع را در سال ۱۹۹۵ کشف کرده بودند. گازهايي كه آن را تشكيل مي دهند، فوق العاده رقيق و در دمايي كم هستند . اگر فقط یک سیاره باشد که بتواند ضعف سیاره خورشید آسیب دیده را جبران کند، بی شک آن سیاره مریخ است. عطارد دارای هسته ای آهنی است که 40٪ از جرم کل آن و 83٪ از حجم آن را تشکیل می دهد.

مکتب فرانکفورت معتقد است که جامعه خردورز ، جامعه ای است که ما (همگی ) در جهت دگرگون سازی و خلق محیط جدیدمان مشارکت داشته باشیم . بنیان گذار مکتب فرانکفورت دیدگاه اثباتی را دارای اشکالات عمده معرفت شناختی و متدولوژیک می دانستند . بنیان گذار واقعی نظریه انتقادی ، لوکاچ و گرامشی هستند . از این رو مسائل و موضوعات آن مغایر با مسائل و موضوعات طرح شده در نظریه های سنتی جامعه شناسی است . 1-نظریه انتقادی به تعبیر دو رکیم در مقابل نظریه سنتی جامعه شناسی قرار داد . نظریه انتقادی ، متاثر از شرایط گوناگون زمان خویش بود لذا با کاهش تاثیر آن شرایط و عوامل ، حالت جدیدتری یافته و در نهایت رو به افول گذاشته است .

بنابراین شرایط از نظر نور تقریباً مثل زمستان زمین است و به این خاطر امکان رشد گیاهان در شرایط گلخانهای در مریخ وجود دارد. فضاپیمای مارس اکسپرس اروپا و ماموریت مدارگرد مریخ هند نیز از بالا به پایشسیاره سرخ میپردازند و تعداد مدارگردهای عملکردی مریخ را به پنج رساندهاند. در این کتاب همچنین از ابداع بهرام گور برای تغییر طبقات اجتماعی سخن رفته است؛ «وی موقعیت طبقات را دگرگون کرد. تصاویری که این دو مریخ نورد به زمین فرستاند نشان از لایههای صخره، کوه، حفره و همچنین ذخایر مواد معدنی و آبهای جاری و همچنین دریاچهها و اقیانوسهای خشک شده بود.

همچنین بهرام از زمین کم چگالتراست، به گونهای که حجمی برابر ۱۵٪ و جرمی برابر ۱۱٪ زمین دارد. جهتگیری مدار مریخ در فضا به هنگام مقابله نزدیک به گونهای است که بهرام (مریخ) در جهت صورت فلکی دلو و یا در نزدیکی صورت فلکی بزغاله قرار میگیرد. این دو ماه شاید شهابسنگهایی هستند که در مدار بهرام به دام افتادهاند. طی دو قرن اخیر، فعالیتهای صنعتی متراکم دولتها از دوران پس از انقلاب صنعتی، منجر به ازدیاد تراکم گازهای گلخانهای در هواسپهر شده و این پدیده به تدریج سبب گرمتر شدن و به هم خوردن توازن انرژی زمین شده است (نواری، 1393 :48).

همین زمینه سبب شدهاست نیروی گرانش بیشتری در سطح بهرام وجود داشته باشد. در حالی که بعضی از سیارهها مانند عطارد، زهره، زمین و مریخ کوچکاند و سطح سفت و محکمی دارند، اما بقیه سیارهها مانند مشتری، زحل، اورانوس و نپتون عظیم الجثه و از جنس گاز هستند. اما هر سال بهرامی کمابیش دو برابر سال زمینی یعنی ۶۷۸ روز به درازا میکشد. مدارپیمای ونوس اکسپرس ناسا که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در مدار زهره قرار داشت، به شواهدی از رسوبهای جریان گدازهای در سراسر این سیاره از جمله کوه ایدون مونس رسید که در طیف مادون قرمز میدرخشیدند.

اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته میباشد که فاصله دو سیاره در مقابلههای نزدیک الزاما یکی نیست و به همین دلیل است که نزدیکترین مقابلهها (مانند آنچه در ۲۷ آگوست سال ۲۰۰۳ رخ داد) در فواصل زمانی بسیار طولانی رخ میدهند. نوری که از خورشید به مریخ میرسد نصف نوری است که زمین دریافت میکند، اما روز مریخی چهل دقیقه طولانیتر از روز زمینی است. اگر شخصی در کرهٔ بهرام باشد خواهد دید که فوبوس سه بار در یک روز طلوع و غروب میکند. هفتههای آینده فرصتی عالی برای دیدن زهره در آسمان آبی روز فراهم میشود.

این نقشه هم اکنون توسط کاوشگر سازمان فضایی اروپا به نام ونوس اکسپرس ((Venus Express که در مدار زهره قرار دارد، همراه با ابزارهای نقشهبرداری متعدد استفاده میشود. اما با عنایت به بیضی بودن مدار هر دو سیاره میتوان انتظار داشت که فاصله بین زمین و مریخ در هر مقابله متفاوت باشد. ببخیشید که نامه هایم را این طوری میفرستم اما من راستش رمز ورود به اینترنت ایستگاه فضایی را ندارم و سرنشینان این ایستگاه هم هنوز خبر ندارند که من در این ایستگاه هستم. شاید باور این مسئله سخت باشد، اما این مورد از زیباترین تصاویر زمین از فضا مربوط به قاره آفریقاست.

علاوه بر این، تصاویر ماهوارهای که از سنگریزهها در سطح این سیاره تهیه شده بود، نشان میداد روزی در این سیاره جریان آب وجود داشته است. یک روش خوب برای شناسایی درون این سیاره کار گذاشتن تجهیزات لرزه سنج در سطح مریخ است. 10- بخش ویژه ای را به کودکان اختصاص دهید اگر بتوانید کودکان را علاقمند کنید برد بزرگی را به دست اورده اید چون ممکن است خاطره خوب همین یک مراسم باعث شود دختر یا پسر کوچک امروز به دانشمندی مهم و بزرگ در آینده تبدیل شود و یا خاطره بد این شب کسی را که می توانست ستاره شناسی برجسته شود را به راه دیگری ببرد.

سنگ الماس قدرت گرم ترین و درخشان ترین سیاره یعنی سیاره زهره را به همراه دارد که با استفاده از الماس می توانید به این قدرت دست یابید . رایس از جک خوشتیپ یاد میگیرد که چگونه تشکیلات اطلس را به تصرف خود درآورد و در نهایت به این هدف نیز میرسد. در این کتاب، ذکر فرایندها و آزمایشهایی از شیمی به میان آمده که خود رازی آنها را انجام داده است و میتوان آنها را با اشکال برابر آن اعمال در شیمی جدید همچون تقطیر و تکلیس و تبلور و غیره مطابق دانست. این خوشه ستارهای دهها ستاره عظیم را در خود جای داده که بادهای ستارهای داغ و پرسرعتی که از آنها منشاء میگیرند، دالانی توخالی را در میان گازهایی که آنها را احاطه کردهاند، ایجاد خواهند کرد.

شازده کوچولو ترجمههای متعددی به زبان فارسی دارد که در این میان ترجمههای احمد شاملو (که وی نام مسافر کوچولو را برای ترجمه خود برگزید)، محمد قاضی و ابوالحسن نجفی معروفترند. مولوکول های طلا می توانند خود را به بلورهای فلزی ارزشمند که به صورت کریستال هستند، برسانند و در این کریستال ها زیاد شوند. حلقهٔ سوم به دلیل شفافیت خود بسیار نازک است و از ذرات گرد و غباری که قطرشان به ۱۰ میکرون هم نمیرسد، ساخته شدهاست و تا حدود ۱۲۹٬۰۰۰ کیلومتر (۸۰٬۰۰۰ مایل) به لبهٔ بیرونی و تا حدود ۳۰٬۰۰۰ کیلومتر (۱۸٬۶۰۰ مایل) از درون گسترش مییابد.

بهرام شعاعی در حدود یک دوم شعاع زمین دارد. در این هنگام بهرام در جنوب استوای سماوی قرار دارد و بنابراین این نوع مقابلهها از عرضهای جغرافیاییجنوبی زمین بهتر مشاهده میشوند. گرامشی مارکسیسم را به لحاظ ماده گرایی و بینش مکانیکی مورد نقد قرار داد . 1-اثبات گرایی برداشتی ناکافی و گمراه کننده است که توان بیان و درک زندگی اجتماعی را ندارد . 3.در بررسی ساخت ها و روابط اجتماعی در جامعه مدرن ، اقتدار مورد توجه قرار گرفت .

1- اولین مرحله مرکز مطالعات اجتماعی تاسیس گردید و توجه اصلی به مطالعه مسائل جدید جامعه سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم ، بدون وجود دیدگاه خاصی بوده است . این مکتب ، هم با سرمایه داری مخالف است و هم با سوسیالیسم نوع روسی ؛ در واقع می خواهد از دیدگاه هگل ، مارکسی را مطالعه کند . به کارگیر (( مکتب فرانکفورت )) با توجه به پیدایش و رشد دیدگاه انتقادی در شهر فرانکفورت آلمان معنا می یابد . از نظر دمایی، اتمسفر به ترتیب دارای لایه تروپوسفر (نزدیکترین لایه به سطح زمین) با ضخامت متوسط 12 کیلومتر می باشد که به ازای افزایش یک کیلومتر ارتفاع، دما 6 الی 10 درجه کاهش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید