شهردار کوهدشت : کوهدشت در سال جدید به مسیر پیشرفت میرود

به هرحال متوجه شد که مالکان خانه ها و زمین ها شامل تمام اعضای کابینه به استثنای دوکتور عبدالله عبدالله و اقای سپنتا و تمام روسای ادارات به غیر از من که گرفتن زمین در شیرپور را رد کرده بودم، تمام والی های با نفوذ و بی نفوذ شامل میشد.امرالله صالح دلیل نوشته خود را این گونه بیان میکند « بعد ازین رویداد سر وصدای اینکه گویا شیرپور را جنگ سالاران غصب کرده اند خاموش شد. به هرحال متوجه شد که مالکان خانه ها و زمین ها شامل تمام اعضای کابینه به استثنای دوکتور عبدالله عبدالله و اقای سپنتا و تمام روسای ادارات به غیر از من که گرفتن زمین در شیرپور را رد کرده بودم، تمام والی های با نفوذ و بی نفوذ شامل میشد.

در مسیر گذر از تنگه چشمتان به تخته سنگ هایی می افتد که درست وسط مسیر حرکت جا خوش و مسیر آب را سد کرده اند اما رودخانه بالاخره راهی برای خروج می یابد و مسیرش را ادامه می دهد. حالا نیز کسانیکه در ارگ اند هر از گاهی در دفاع از پالیسی های ناکارای حکومت فعلی بحث غصب را دامن میزنند تا اذهان منحرف گردد.صالح در ادامه نوشت است که بهترین راه حل این است که شاروالی های تمام شهر های بزرگ افغانستان فهرست مالکان زمین های غصب شده و یا توزیع شده به نرخ شاروالی را در ۱۷ سال گذشته نشر نمایند تا سیاه وسفید تفکیک گردد.

در معدن نمک، آنقدر به حفاری ادامه می دهند تا به آب برسند. امیدوارم هدایتی صاحب زنده باشند و برگردند و همه جریانِ جنایتِ کرزی را در موردِ شیرپور بازگو کنند.محمد انور جگدلک، ملا فضل، عبدالخالق قندهاری، مولوی نیک محمد، مولوی غلام محمد غريب، محمد عارف نورزی، آمرلالی، اللهیار، کریم براهوی، قاضی رازمحمد دلیلی، حاجیحضرت علی، حمیدالله توخی، قوماندان عبدالرزاق، وحیدالله سباوون، قاضی محمد امین وقاد، انورِ قرهباغ، محمد محقق، سيدحسن صفايی، کریم خلیلی، محمد اکبری، سیدحسین انوری، سیدعلی کاظمی، قربانعلی عرفانی،بازمحمد جوهری، جنـرال مرادعلی، سيداعلی رحمتی، حاجی رحیم سانچارک، سیدآقاحسین سانچارکی، حسن فهیمی ،جنـرال ذوالفقار، قوماندان شیرعلم، جنرال محمدرازق، قاری محبالله، سیدکامل، مارشال دوستم، جنرال ملک، ملاعزت، غلامنبی فراهی، اشراق حسینی، سیدمنصورنادری، سیدجعفر نادری و سیدحسامالدین نادری، قوماندان حضرتعلی، عالم ساعی، صوفی رزاق، زلمی طوفان، سید اسحاق گیلانی، فضلکریم ایماق، و تعدادِ دیگری که در ذهنِ من نیستند همه و همه در شیرپور زمینهایی را دارند.

جنرال همایونِ فوزی و اشرفِ شهکار و ضیای ترجمان دوستم را با احمدشاه مسعود مواجه و به گلبالدین فرصت غیرعمد مساعد و دوستم را تضعیف ساختند. وقتی بدفترشان رسیدم دیدم که از چند نفر نزدیکان خود که هیچ ربطی از دید تباری و حزبی با مارشال فقید نداشتند به نحو بسیار جدی استنطاق دارد و خیلی عصبانی است و با نشان دادن عکس خانه های شان از آنها می پرسد که شما این همه پول برای این ساختمان های بی کرکتر ، بی مزه و غول پیکر را ازکجا کردید. سی پله نام پلی است که در در بخش طرهان شهرستان کوهدشت بر فراز رودخانه سیمره قرار دارد.

از قدیم مدیم ها آورده اند که در روستایی دور افتاده دو دوست به نام های رستم و سهراب که بایکدیگر بسیار صمیمی بودند زندگی میکردند آن دو بسیار با هم صمیمی بودند ان دو گوویی از برادر هم به یکدیگر نزدیک تر بوودند، در یکی از روزهای گرم تابستان سهراب و رستم مانند همیشه در مزرعه مشغول کار بودند آن دو پس از ساعت ها کار وتلاش بسیار در زیر سایه ئ درختی که میان دو کوه قرار داشت سفره ای پهن کردند و مشغول غذا خوردن شدند .

آقای کرزی تا آندم نمیدانست که مثلن یکی از بزرگترین ساختمان های شیرپور از اقای علی احمد جلالی است که وزیر داخله بود و به اصطلاح شامل لیست جنگ سالاران نبوده و خودش را تکنوکرات پاک دامن معرفی کرده بود. آدم های مهم سیاسی از چهار گوشه افغانستان ، شمار زیاد اعضای شورای ملی و تکنوکرات های آمده از غرب که شامل در حکومت یا شامل در سیاست بودند مالکین این ویلا ها بودند. بار ها و بار ها که برای گزارشدهی می رفتم میدیدم که دوسیه ها هنوز در دفتر شان است.

به هرحال از اینکه دوسیه استوار بر ثبوت مادی و معنوی بود حد اقل کسانیکه در آن مجلس شامگاهی حضور داشتند استلال ضد و بدیل نداشتند و من بعد از مدتی به اجازه جناب کرزی صاحب جلسه را ترک کردم. امرالله صالح ضمن اینکه این که اکثریت زیاد از اعضای حکومت سابق را به گرفتن زمین در شیرپور متهم میکند نوشته است . بعد ازین رویداد سر وصدای اینکه گویا شیرپور را جنگ سالاران غصب کرده اند خاموش شد. حالا نیز کسانیکه در ارگ اند هر از گاهی در دفاع از پالیسی های ناکارای حکومت فعلی بحث غصب را دامن میزنند تا اذهان منحرف گردد.

بهترین راه حل این است که شاروالی های تمام شهر های بزرگ افغانستان فهرست مالکان زمین های غصب شده و یا توزیع شده به نرخ شاروالی را در ۱۷ سال گذشته نشر نمایند تا سیاه وسفید تفکیک گردد. حتی نقشه های سازمان جغرافیایی که بهترین مرجع برای اطلاعات توپوگرافیک می باشند منحنیهای ارتفاعی ۲۰ متری دارند. نمد، قاقمه وتکه های نخی نیزدر خانه ها تهیه وباقته می شود. اعضای خانواده ها زمانی کشته شده اند که حاضر به ترک محل یا فروش خانه های کاهگلی یا زمین های زراعتی خویش نبودند. هم اکنون منطقه ریگ صد ها جسد کشته شده اهالی را در سینه خویش جا داده است.

امید است این فعالیت ها درآینده بیشتر گردد. امید است یک تیم تحقیق به ناحیه ریگ اعزام گردد. گزارشنامهی افغانستان در سال ۱۳۹۸ چنین نوشت: ۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سهشنبه(( ولی کرزی صد ها نفر را دسته جمعی مدفون کرده استبه حواله منابع اپراتیفی امنیت ملی، در منطقه ریگ ساحه عینو مینۀ قندهار اجساد صد ها تن از اهالی سابق ساکن در عینو مینه مدفون است که به امر احمد ولی کرزی درسالیان پیش گروه گروه به قتل رسانیده شده اند.

این استان را دارای ذخایر بزرگ نفتی تثبیت کرده اند. میر قوامالدین معروف به میر بزرگ مدفون در آمل از سادات مرعشى مازندرانى نیاى بزرگ وى است. او را جزو مشایخ بزرگ دانسته اند نسب او با منطقه لار طبرستان در دره لارجان یا لاریجان آمل می رسد و شیخ حکیم از تاریخ طبرستان نقل می کنند هزاران نفر برای کسب علم به پیش محمد بن علی اللارزی الطبری می آمدند. بدخشان از جمله بخشهای بسیار غنی و معروف افغانستانست.مولف حدود العالم مینویسد:”بدخشان شهریست بسیار پر نعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیمست وزروبیجاده ولاجورد ، از تبت مشک بدانجا برند. ( حدودالعالم ص105 ).یعقوبی بدخشان را در قرن سوم هجری بنام تخارستان علیا یاد چنین مینویسد: مملکت “حمارک”، پادشاه” شقنان” و “بدخشان” و رودخانه بزرگ که تا “شقنان” میرسد، ازانست . و اینهمه اش مملکت تخارستان علیاست.(ص68) بدخشان نواحی آبادان دارد وباغهای بسیار. و از بدخشان لعل خیزد و لاجورد .درین کوهها معدنهاست ، و مشک بسیار افتد به بدخشان.بدخشان از گذشته های دوربداشتن سنگهای پر بها و بویژه لاجورد و لعل شهرهء آفاق بوده است. چنانکه ابن حویقل مینویسد:از بدخشان بیجاده خوب و سنگهای قیمتی که در زیبای و رونق بیاقوت میماند، بدست میایداین سنگها به رنگهای گلی و رمانی (اناری) و سرخ(احمرقانی) و شرابیست وآن مثل لاجورد است.در کوههای آن معادن بسیارست و مشک تبتی بسیار بدین شهر می آورند و به وخان میبرند.اصطخری مینویسد:بدخشان اقلیمی است ،شهر ها و روستاها دارد وقصبه آنرا بدخشان خوانند.در وخان زر و نقره بسیارست و زرآب ازین دیار خیزد وبر کنار رودها و بر اثر سیلابها پدید باشد و مردمان گرد کنند . وحد وخان به حدود تبت پیوسته است.مقدسی در قرن چهارم میگوید: در بدخشان حوالی معدن جواهر قلعهء است بنام “قلعهء زبیده زن هارون الرشید” که به امر وی ساخته شده است و علاوه بر “یاقوت بدخشانی” ولاجورد، سنگ بلورو سنگ پازهران نیز دران ولایت وجود دارد و”اسبست” که اعراب آنرا” حجرالفتیله” می نامندنیز درانجا یافت میشود که مادهء محترق بوده ازان برای چراغ فتیله میسازند.ازین ماده پارچه” سفره “نیز میبافند که هر وقت بچربی آلوده شود ، کافیست آنرا اندک زمانی در تنور آتش بیاندازند تا بکلی پاک شود، همین فتیله چراغ را که ازان بسازند، چون چرکین گردد،ساعتی آنرا در آتش افروخته نهند، پاکیزه شود و نیز درانجا سنگی یافت میشود که چون آنرا در اطاق تاریک گذارند،اشیای نزدیک خود را روشن کند.قزوینی گوید: ” در بدخشان غیر ازین جواهر ، سنگ” لعل” هم یافت میشود که به یاقوت مانند است مردم عوام معتقدند ، حجر الفتیله پر مرغی است که در آتش میرود و نمی سوزد (مرغ سمندر) .معدن یاقوت در حوالی شهر یمگان ، که نزدیک معدن نقره است،زیاد تر بود” ( لسترنج ص465). در هفت اقلیم احمد رازی (سال تالیف 1010هجری ) آمده است که:”بدخشان بکثرت مراتع ووفور مرایع و زیادتی انهار و بسیاری اشجار و اثمارخجلت کشمیر و غیرت قندهار است.

ذوالقرنین به سوی کوه قاف حرکت کرد.کوهی بزرگ از زمرد صاف و لطیف دید که گرداگرد جهان را احاطه کرده است. احمدولی چند بار به ساکنان محل توصیه کرده بود که زمین درجای دیگری برای شان داده می شود و هرچه زود تر محل را ترک بگویند؛ اما قریه نشینان سرکش حاضر به تسلیمی نشده بودند.درگزارش اپراتیفی قید شده است که همه ای کسانی که دست به تمرد زده و صداکشی کرده بود، ظرف چند روز نوبت به نوبت ( به شکل گروهی) کشته شده و در ناحیه رنگ مدفون گشته اند.

کارمند امنیت ملی که روی این پرونده کار کرده بود، نیز به شکل مرموزی کشته شده است. بعد از چهل و پنج روز کار مسلکی و مخفی دوسیه ها آماده شد و من آنها را یک روز بصورت مستقیم به شخص رییس جمهور سپردم. آنان با بلدوزر تمامی بنا های تاریخی را نابود نموده ساحه را برای چورکان شان آماده کردند تا به فرزندان ناخلف شان قصرخانه های مافیایی را به میراث گذارند… یکی از ویژگی های کوهستان صفه ارزش تاریخی آن است.

آقای زلمی مجددی رییس ریاست دهم امنیت ملی که خیلی با آقای کرزی نزدیک بود یکی از آدم های زیر سوال بود. دانشگاه های علمی کاربردی هر ساله علاوه بر مقطع کاردانی برای مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز بصورت بدون کنکور و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرند. تارنمای خاورِمیانه در چهارسال پیش نوشتهیی از آقای امرالله صالح را به این شرح نشر کرد:(( امرالله صالح از راز ویلاهای شیرپور پرده برداشتو غرب کابل را نشانه گرفت.4 سال ago امرالله صالح رییس پشین امنیت ملی و رهبر روند سبز در یک نوشته زیر نام « ویلا های شیرپور از کیها است» بخشی از خاطرات خود را از زمان حکومت حامد کرزی نوشته است.امرالله صالح ظاهراً این خاطره نوشته است تا به مردم بفهماند که پوپولیسم در حکومت بیداد میکند و این که کدام جناح زمینهای دولتی را غضب کرده اند و کیها پاکدامن استند را بگذارند به تاریخ که قضاوت کند.ویلا های شیرپور از کیهاست :وقتی رییس عمومی امنیت ملی بودم رییس جمهورآنزمان جناب کرزی صاحب برایم هدایت داد که بدون مراجعه به اسناد شاروالی باید معلومات جمع نمایم که در واقعیت خانه های شیرپور از کیهاست زیرا تبلیغ چنان بود که همه ی این محله از حواریون مارشال فیهم ، دوستان او و به اصطلاح زورمندان شمال است.

، اما هیچ یک از رسانههایی که تحتِ گردانندهگی پشتونتبارها بودند، در این مورد چیزی نه نوشتند بل یک تارنمایی به نامِ حقیقت تنها بخشی از نشراتِ خود را به موضوعِ شیرپور اختصاص داد. تارنمای حزبِ همبستگی افغانستان در شمارهی ۳۰ قوسِ ۱۳۹۱ خویش نقشِ آقای جلالی وزیر داخلهی زمانِ کرزی را در تخریبِ ساحهی شیرپور توضیح داده و در بخشی از آن مینویسد:«…اسناد ویرانگر «شیرپور» پاسدار آثار تاریخی کشور شده نمیتواندرده گزارشهانویسنده: منانبه تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳۸۲ علی احمد جلالی وزیر داخله وقت به رسم غارتگرانی چون چنگیز و هلاکو با وحشت تمام به شیرپور یورش بردند و کاشانه مردم مظلومی را که در جنگ های تنظیمی به آنجا متواری و مسکن گزین شده بودند، ویران و زنان کودکان شان را با بیرحمی بیرون راندند.

علیاحمد جلالی به دستورِ کرزی شیرپور را ویرانکرد و کرزی خودش را بیخبر انداخت.قسمتِ چهارمالبته بحثِ پروژهی شیرپور در حالی به عنوانِ نقطهی فشارِ درد علیه مارشال فهیم کاربرده میشد که بیشترین زمینها برای پشتونهای سیاسی حاکم در اقتدار و قدرتمدارانِ اقوامِ دیگر توزیع شده بودند. در حالیکه پای چپ وی، بر سینه گئوماتَ مُغْ قرار دارد و 8 اسیر دیگر در این کتیبه به چشم میخورند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز، «کبیر واثق» معاون پیشین والی پنجشیر گفت: احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت در حال حاضر در تاجیکستان حضور دارد. این دوسیه در دوایر خاص امنیت محفوظ است.وقتی اعمار شهرک عینو از سوی برادران کرزی آغاز می شد، کش وگیر وجنجال های زایدی بین باشنده های سابق منطقه عینو و حاضرباشان احمد ولی کرزی درگرفته بود.

دیدگاهتان را بنویسید