شخصیتهایی که باید قبل از تجربه Borderlands 3 با آنها آشنا شویم – وینفون

اما لایه ضخیم دی اکسید کربن، دمای سطح زهره را یکنواخت نگه می دارد و این دما عملاً تغییرات زیادی ندارد و در تمام سیاره، در طول روز و شب، تقریباً ثابت است. این سیاره از بسیاری دیدگاهها از جمله اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری به زمین شبیه است و به خاطر همین نزدیکیها آن را “خواهر زمین” نیز خواندهاند. سیاره زهره بدون قمر است، ولی از بسیاری دیدگاهها مانند اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری به زمین شبیه است و به خاطر همین نزدیکیها آن را سیاره “خواهر زمین” خواندهاند. Kong برایمان جالب است، حضور هیولای تخیلی دیگر به نام کینگ کنگ است.

علاوه بر حضور اکسیژن و ذرات غیر کروی، ناهنجاریها شامل سطوح غیرمنتظره بخار آب و دی اکسید گوگرد نیز میشود. اقیانوس ها زنجیره غذایی پیچیده و شگفت آوری را شامل می شوند.از جانوران میکروسکوپی تا نهنگ ها که در اقیانوس ها در حال شنا کردن یا غوطه وری هستند. آبفشانهای انسلادوس از شکافهای نسبتا گرمی در پوسته آن سرچشمه میگیرند که دانشمندان به آنها نوارهای ببری میگویند. عمق قرارگیری کانسار آهن به همراه شکل آن، عیار و تجهیزات موجود بر روی نحوه استخراج آهن تاثیرگذار هستند.

جزر و مد همراه با حركات ظاهري ماه، از افق شرقي ناظر به سمت افق غربي او پيش ميروند. تحت عنوان وحی، علم واضح را رد یا متزلزل کند، یا انسانی را عقلاً مجاب سازد که آن را علی­رغم اینکه با شهادت آشکار فاهمه خودش منافات صریح دارد، صادق بداند؛ زیرا از آنجا که شهادتِ هیچ­­یک از قوای ما، که به مدد آنها این قبیل وحی­ها را دریافت می­کنیم، نمی­تواند از حد قطعیت علم شهودی ما درگذرد (اگر بتواند اصلاً به آن حد برسد)، ما هرگز نمی­توانیم چیزی را که با علم واضح و متمایز ما منافات صریح دارد، حقیقت تلقی کنیم (لاک، 1380، ص6).

این صفتی که به جای کلمه پیوندی «وابسته به زهره» مورد استفاده قرار می ­گیرد. شاید گیج کنندهترین موضوع وجود آمونیاک باشد، گازی که به طور آزمایشی در دهه ۱۹۷۰ شناسایی شد و طبق همه گزارشها نباید از طریق هیچ فرآیند شیمیایی شناخته شده در زهره تولید شود. انرژی گرمایی مشتری بر اساس مکانیزم فشردهسازی جاذبهای کند کلوین هولمهلتز (این مکانیزم وقتی رخ میدهد که سطح یک ستاره یا سیاره سرد شود. طول یک شبانهروز در سیاره زهره از یک سال این سیاره کمی بلندتر است.

محققان دانشگاه میسون جدیدا سیاره ای خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که ۳۲ سال نوری از زمین فاصله دارد. بسیاری زهره را قبل از خورشید پیدا کرده و آن را با چشم نگاه میکنند تا زمانی که خورشید بالا میرود. ابرها مانعاز رسیدن نور خورشید به سطح این سیاره میشوند و نور را بازتاب میدهند.بازتاب شدید نور خورشید، دلیل اصلی درخشش بالای زهره در آسمان شب و قابل رویتبودن آن با چشم غیرمسلح است. زحل ششمین سیاره از خورشید و دومین سیاره بزرگ در منظومه شمسی است و دورترین سیاره قابل مشاهده از زمین با چشم غیر مصلح است اما از طریق یک تلسکوپ برجستهترین ویژگیهای یک سیاره مانند حلقههای زحل قابل مشاهده است؛ اگرچه سیارههای دیگر منظومه شمسی مثل مشتری، اورانوس و نپتون دارای حلقه هستند اما بدون شک زحل فوق العادهترین سیاره است.

او استدلال میکرد که مواد معدنی که از سطح زهره بالا رفته و به داخل ابرها میروند، میتوانند با اسید سولفوریک برهمکنش کنند و برخی از ناهنجاریهای مشاهده شده را تولید کنند. ریمر این ناهنجاریها را با گرد و غبار مرتبط میداند، اما برای ایجاد این ناهنجاری ها، باید مقدار زیادی گرد و غبار به داخل ابرها برود. آخرین بازسازی سطحی که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سال پیش در این سیاره رخ داده هرگونه کنش زمینساختی بَعدی در زهره را آرام کرده و سطحی یکپارچه و سخت به آن داده است.

به دلیل نزدیکی به ستاره اش دمای سطح آن تقریبا 230 درجه ی سانتی گراد است که برای زندگی موجودات زنده مناسب نیست. آنها دریافتند که اگر حیات بتواند به کارآمدترین روش ممکن در این ابرها آمونیاک تولید کند، واکنشهای شیمیایی مرتبط با ان نیز به طور طبیعی اکسیژن تولید میکند. این جذب اضافی گرما که به عنوان اثر گلخانهای شناخته میشود، میانگین گرمای زهره را بیش از هر سیاره دیگری(حتی سیاره عطارد) در منظومه شمسی بالا برده است. ورود آمونیاک به قطرات، شکل سابق گرد و مایع آنها را به یک دوغاب غیر کروی و نمک مانند تبدیل میکند.

این فرضیه جدید وسوسهانگیز قابل آزمایش است و محققان فهرستی از نشانههای شیمیایی را برای مأموریتهای آینده و برای اندازهگیری در ابرهای زهره ارائه میکنند تا فرضیه آنها را تأیید یا رد کند. به این ترتیب دما به سطحی بسیار بالاتر از انتظار می رسد و سیاره زهره داغ ترین سیاره منظومه شمسی می شود. همچنین جالب است بدانید که طی تحقیقات انجام شده و گزارش های به دست آمده امروزه وجود 5 سیاره ی کوتوله دیگر نیز در منظومه شمسی به ثبت رسیده است.

از آن زمان، بیش از 2000 جرم منجمد در آن منطقه یخ زده که کمربند کویپر نامیده میشود، پیدا شده است و بسیاری دیگر نیز وجود دارد. هنگامی که آمونیاک در اسید سولفوریک حل میشود، واکنش باعث میشود تا هر دی اکسید گوگرد اطراف نیز حل شود. دو نقطه تقاطع مدار یک سیاره و صفحه ای که در زمین در آن حرکت می کند(دایره البروج)نقاط گره یا عقدتین نامیده می شوند.یکی از این دو گره صعود یا عقده ی راس و دیگری((گره نزول))یا عقده ی ذنب نامیده شده است.خطی که این دو را به هم وصل می کند خط گره ها نامیده می شود.

این آتش فشان سپر گون به مرور زمان تشکیل شده، درست مانند آتش فشان های هاوایی. شاید به همین دلیل باشد که وقتی صحبت از معدنکاری در فضا به میان میآید همه چشمها به خردهسیارکها خیره میشود و کسی به فکر ماه و مریخ نیست. در واقع دمای سطح زهره، 470 درجه سانتیگراد است، دمایی که قلع و سرب در آن ذوب می شوند. زهره با اتمسفر غلیظی از دی اکسید کربن، سطحی آنقدر داغ که سرب را ذوب میکند، یک زمین بایر سوخته و خفه کننده، به هیچ وجه برای چیزی که آن را زندگی مینامند، مناسب نیست. با این حال، از آن زمان تاکنون، این کشف به طور گسترده مورد مناقشه قرار گرفته است.

این در حالی است که بیشترین درجه حرارت روی عطارد (که به خورشید نزدیک تر است) 430 درجه سانتیگراد می باشد. گرانش سیاره زهره نزدیک به ۹۱ درصد گرانش زمین، جرم آن نیز نزدیک به ۸۱ درصد جرم زمین و چگالی آن نزدیک به ۹۵ درصد چگالی زمین است. به نظر میرسد به دلیل چرخش بسیار کند زهره، هسته مذاب آن(خاستگاه پیدایش میدان مغناطیسی) حرکت زیادی نداشته و میدان مغناطیسی آن ضعیف باشد. به نظر میرسد به خاطر نزدیکی اندازه، جرم، چگالی زهره و زمین، لایههای درونی زهره مانند زمین، از پوسته، گوشته احتمالاً جامد و هسته مذاب تشکیل شده باشد و هسته این سیاره نیز مانند زمین ترکیبی از آهن و نیکل باشد.

در زیر پوسته لایه ضخیم گوشته است که ۲۹۰۰ کیلومتر عمق دارد و به صورت سنگ مذاب چسبناک است. اين سنگ ها در زير يا سطح زمين دوباره سرد مي شوند و سنگ هايي را به وجود مي آورند كه به آنها آذرين مي گويند. در اتمسفر زهره، دانشمندان مدتهاست که ناهنجاریهای گیجکنندهای مانند غلظتهای کوچک اکسیژن و ذرات غیر کروی بر خلاف قطرات گرد اسید سولفوریک را مشاهده کردهاند که توضیح آنها دشوار است. برای مشاهده و خرید محصولات حدید و سنگ حدید حکاکی دعای هفت جلاله اینجا کلیک کنید. اکنون دانشمندان در مطالعه جدید خود، مجموعهای از فرآیندهای شیمیایی را مدلسازی کردند تا نشان دهند که اگر آمونیاک واقعاً در این ناحیه وجود داشته باشد، میتواند مجموعهای از واکنشهای شیمیایی را ایجاد میکند که قطرات اسید سولفوریک اطراف را خنثی میکند و همچنین میتواند بسیاری از ناهنجاریهای مشاهده شده را توضیح دهد.

در دهه ۱۹۷۰، این گاز به طور آزمایشی در ابرهای سیاره توسط کاوشگرهای Venera ۸ و Pioneer Venus شناسایی شد. در زمین، یک روز (چرخش حول محورش) تقریباً 24 ساعت (به طور دقیق تر، 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه) است. سیارات منظومه شمسی بر خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند ولی چرخش زهره و اورانوس در جهت عقربه های ساعت است. منظومه شمسی یا سامانه خورشیدی ، منظومهای دربرگیرندهٔ یک ستاره به نام خورشید و شماری اجرام آسمانی دیگر است که در مدارهایی مستقیم یا غیرمستقیم پیرامون آن میگردند.

سیاره زهره در افسانه های دوران باستان به نام الهه زیبایی نام گذاری شده است؛ البته در اقوام مختلف نام های مخصوصی بر آن نهادند. آیا آیات زیر، سبع سماوات را، هفت سیاره غیر از زمین در منظومه شمسی معرفی می کنند(چه زمین مانند و چه مشتری مانند)؟ سیاره «زحل» (Saturn) ششمین سیاره از خورشید و دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. برخلاف چرخش کند سیاره به دور خود، ابرهای آن هر ۴ روز یکبار به دور این سیاره میچرخند.

دیدگاهتان را بنویسید