سیگنالهای عجیب زهره میتوانند نشانهای از آتشفشانهای این سیاره باشند – مجله خبری نیوزلن

تریتون بزرگترین قمر این سیاره است و چون این قمر به دام نپتون افتاده و تشکیل نشده احتمال می رود که در ابتدا این قمر، سیاره کوچکی در کمربند کویپر بوده باشد. 8- دربارۀ ترتیب آفرینش، طبق نقل تورات و نتایج بهدستآمده، ابتدا اصل وجود زمین، آفریده شد که البته بیشکل و خالی بود؛ بهگونهایکه سرتاسر آن را آب فراگرفته بود، سپس آسمانها با توسیع آبها پدیدار شدند و پس از آن خشکیهای زمین، ناهمواریها و گیاهان بر روی آن خلق شدند.

این سیارات تقریبأ مدار های دایره ای دارند، اگر مدار آنها بی حد بیضوی می بود، در آنصورت امکان پیدایش حیات در آنها نبود. دانشمندان فرض می کنند که در زیر جو سرد نپتون یک اقیانوس آب گرم وجود دارد. نپتون را به نام خدای رومی دریاها نام گذاری کردند چون رنگ این سیاره آبی است. سیاره آبی دو ( Blue Planet II ) یک مجموعه مستند طبیعت بریتانیایی است که مانند سیاره آبی بر روی زندگی دریایی تمرکز دارد. پس از تأیید گزارش ها، این نخستین و تنها سیاره فرا خورشیدی شناخته است که در اتمسفرخود هم آب دارد و هم دمائی که آب در آن می تواند بصورت مایع روی یک سنگی استقرار پیدا کند.

از زمانیکه نوترون و الکترون در هر دقیقه، ده بیلیون درجه گرم شدند و سپس هیدروژن و هلیوم که به عناصر سبک تر شناخته شده اند و موانع ساختمانی اتمی که لیتیوم نام دارد را شکل می دهند. به عبارت دیگر، اگر از شمال منظومه شمسی نگاه کنیم، زمین، زهره و خورشید در یک راستا هستند اما اگر از پهلوی منظومه شمسی نگاه کنیم، هنگامی که زهره بین زمین و خورشید قرار دارد، یا پایینتر از این دو است و یا بالاتر قرار دارد. مقایسه خاک در قطب شمال مریخ با خاک باغچه ها در زمین نشان داد که خاک این سیاره مناسب برای رویش گیاهی چون مارچوبه است.

طبق عقاید یهودیان، آسمان و زمین هرکدام «هفت طبقه» دارند؛ اما در تورات بهصراحت از وجود هفت آسمان یا هفت زمین سخنی به میان نیامده است. 4- هر دو کتاب از وجود آب در ابتدای خلقت نام بردهاند که در نقل تورات ظاهراً این آب تمام سطح زمین را پوشانده بود؛ بهگونهایکه هیچ خشکی از زمین، نمایان نبود و از توسیع این آبها، آسمان پدیدار شد؛ ولی طبق گزارش قرآن، آسمان از دود آفریده شده است؛ البته طبق برخی روایات اسلامی، این دود از همان آب اولیّه منبعث دانسته شده است.

۷. اهمیت این باور هنگامی نمایان میشود که متوجه میشویم – بهعنوان نمونه- راهحلی که لاک برای مسئلهی اینهمانی شخصی ارائه میدهد، دقیقاً مبتنی بر همین باور است. ایشان بر این آیه از تورات استدلال میکند که میگوید: این است پیدایش آسمانها و زمین در حین آفرینش آنها در روزی که خداوند زمین و آسمانها را بساخت» (پیدایش، 2: 4). همچنین در توجیه روزهای ششگانه و خلقت تدریجی ذکرشده در تورات آوردهاند: این موضوع شبیه کارِ گردآورندگان انجیر است. نگاهی به آمار درآمدهای فیلم در آمریکای شمالی نشان میدهد که 81 درصد فروش فیلم از نمالش 3 بعدی بوده است که از آن 64 درصد سهم سه بعدی عادی و 16 درصد سه بعدی آیمکس است.

این سیاره ۷۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد و تخمین زده میشود آب موجود در آن سه برابر سیاره زحل باشد. بزرگترین فاصله ی زاویه ای میان زهره و خورشید در حدود 46 درجه است و از این رو زهره حداکثر سه ساعت بعد(یا قبل)از خورشید غروب (یا طلوع)می کند. او یاد می گیرد که تمامی امیال درونی اش را کنترل کند و هیچگاه خودش را درگیر غرور ، قضاوت ، اعداد و ارقام و از همه مهمتر گذشته و فنا کردن آینده نکند و حال در مرحله ی ششم به این مهم دست پیدا می کند که یک جمع بندی از تمامی آنچه که باید برای کسب دانش بلد باشد را در خود پیدا کرده است.

بعد از او یکی از هم وطنان دالامبر به نام آلکسی بووار ناسازگاری های را در حرکت اورانوس مشاهده کرد. ماری ساعت طلایش را در پارک گم کرد. امروزه بیشتر ستارهشناسان بر این باورند که آدامز و لووریه به دلیل انجام محاسبات پیچیده که سرانجام موجب کشف نپتون شد، کاشفان این سیاره هستند و یوهان گاله به عنوان کسی که برای اولین بار این سیاره را رصد کرد در یادها میمانند. با این حساب فقط یک بار از زمان کشف (۱۸۴۶) تا الان دور خورشید چرخیده است. محققان با استفاده از اطلاعات تلسکوپهایهابل و اسپیتزر، ردپایی از آب و مولکولهای دیگر در این سیاره کشف کردند.

اگر به واژه سیاره زحل در جدول برخورده و درباره اش کنجکاو شده اید یا قصد تحقیق درباره این سیاره را دارید؛ این مطلب کامل را تا انتها بخوانید. بیشتر مفسران متأخر، معنای واژه «یوم» در این آیات را به معنای روز اصطلاحی نمیدانند؛ بلکه آن را به معنای برههای از زمان معنا کردهاند و بر این گفته خود دلایل مختلفی آوردهاند؛ نخست اینکه به کار بردن واژه «یوم» در معنای دوره یا برههای از زمان که دربردارندۀ حوادث بسیاری است، کاملاً رایج است و در قرآن نیز چنین استعمالی در چند آیه بهکار رفته است (آل عمران/104 ؛ یونس/102).

این سیاره در فاصله ۱۲ سال نوری از زمین قرار دارد، چهارمین سیاره نزدیک به زمین است که تصور میشود قابل سکونت باشد. در فاصله سالهای 1990 تا 1994 فضاپیمای نقشهبرداری ماژلان به دور زهره میگشت و به این ترتیب چشمان رادارش میتوانست تمام سطح سیاره را بررسی کند. وویجر ۲ در نیمکره جنوبی نپتون، وجود یک لکه بزرگ تیره را گزارش کرد، مانند لکه بزرگ سرخی که در سیاره مشتری وجود داشت.

سطح این قمر را گسل ها، دهانه های برخوردی، لکه های یخی رنگارنگ (سفید، آبی و صورتی) و صخره ها پوشانده است. وجود متان در جو این سیاره آن را به رنگ آبی و درخشان در آورده است. همینطور که منتظر ظهور مجدد زهره در سال ۲۰۲۲ هستیم، میتوانیم مأموریتهای جدیدی را نیز دنبال کنیم که انتظار میرود این سیاره را در سالهای آینده هدف قرار دهد. این گرد و غبار به جو منتقل میشود و از فاصله دور باعث میشود که این سیاره بیشتر قرمز به نظر برسد. دلیل این دمای بالا بادهای شدیدی است که گرما را در اطراف سیاره منتقل میکند.

این حرارت از دمای هسته آن تامین شده و باعث به وجود آمدن بادهای بسیار قوی در این سیاره می شود. مولکول های متان در این سیاره در اثر فشار و حرارت زیاد آن به اتم های کربن و هیدروژن شکسته می شود. درجه حرارت سطح مریخ در حدود پنج درجه سانتی گراد است، قطر کره مریخ ۶۸۸۰ کیلومتر است. قمر تریتون با دمای ۲۳۵- درجه سانتی گراد اما قمری زیبا و رنگارنگ بر طبق تصاویر گرفته شده توسط وویجر ۲ است. جو نپتون دارای بالاترین سرعت باد ها در منظومه شیمسی می باشد (۲۱۰۰ کیلومتر در ساعت) و چون در فاصله خیلی زیادی از خورشید قرار دارد دمای پایین دارد و سرد است (۲۱۸- درجه سانتی گراد).

این کمربند ناحیهای در آن سوی مدار نپتون است، اندازه پلوتون کوچکتر از دو سوم ماه زمین است و بسیاری از دانشمندان آن را اصلاً سیاره به حساب نمیآورند. هر چه سیاره ای به خورشید نزدیکتر باشد ،گرمای خورشید در آنجا بیشتر است و این دما بر حالت آب که در آن سیاره است ، تاثیر میگذارد . در طبقهبندی سیارات بر اساس درخشان بودنشان، زحل جایگاه پنجم را در منظومه شمسی کسب میکند. همچنین، بهناگزیر باید برای برخی از این آسمانها جنبۀ معنوی و غیرمادی در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید