سیارۀ “اورانوس” را بهتر بشناسیم

این موضوع تنها در زبان فارسی دیده نمیشود و حتی در زبان انگلیسی هم بعضا به سیارکها، Minor Planets یا سیارههای کوچکتر گفته میشود! به آنها سیارک، شهاب و ستاره دنباله دار گفته میشود. سیارک ها، شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار از مشهورترین اجرام آسمانی کیهان هستند. در این مقاله قصد داریم به معرفی و توضیح ساده و قابل فهم سیارک ها، شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار و همینطور تفاوتهایی که میان آنها وجود دارد، بپردازیم.

با مطالعه ادامه مقاله، پاسخ هر دو سوال را به طور کاملا دقیق، علمی و در عین حال، ساده و قابل فهم خواهید یافت. به گفته تیم رصدخانه لیدن در هلند که این کشف قابل توجه را انجام دادهاند، با گذشت زمان، دی متیل اتر باعث تشکیل پریبیوتیکهایی(prebiotics) مثل اسیدهای آمینه و قندها میشود که اساس و بنای حیات در سیاره زمین هستند. پیش از ادامه بحث به این موضوع بسیار مهم هم توجه کنید که هرچه در این مقاله گفته میشود، راجع به سیارکها، شهابها و ستارههای دنبالهدار منظومه شمسی خودمان است چرا که معمولا در دنیای علم، بجز توجه به سیارهها و اقمار آنها، به دیگر اجرام آسمانی منظومههایی غیر از منظومه شمسی خودمان، توجه چندان خاصی نمیشود.

برای اولین کار این کمپانی دست به تجربه بزرگی زده و یک مینی سریال 8 قسمتی ساخته که عوامل سازنده مستند «سیاره زمین» تولید آنرا به عهده داشته اند و گویندگی آنرا دیوید اتنبروی بزرگ بر عهده دارد. این یافتهها نشان میدهد که این مولکولهای بزرگ میتوانند در سیارات هنگام شکلگیری وجود داشته باشند. این ستاره که با نام “Oph-IRS ۴۸” شناخته میشود، در صورت فلکی اوفیوخوس(Ophiuchus) قرار دارد و دارای صفحهای است که به طور گسترده توسط ستارهشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است، و درک ما از نحوه شکلگیری سیارات را متحول کرده است و احتمالاً بازتابی از چگونگی شکلگیری زمین در ۴.۵ میلیارد سال پیش است.

دادههای آنها نشان میدهد که دو مخزن گاز در طول ۲۰۰۰۰۰ سال اول منظومه شمسی ما وجود داشته است، یعنی حتی قبل از تشکیل اولین جنینهای سیاره ای. اطلاعات به دست آمده از تلسکوپ فضایی TESS نشان میدهد که سیاره ابر زمین این سیستم با جرم تقریبا دو برابر جرم زمین، به صورت کامل در مدارهای 2.17، 3.4، 5.2، 7.9، 12 و 17.4 روز دور ستاره میچرخند. یعنی وقتی پلوتون دو بار دور خورشید میچرخد، نپتون سه بار این مسیر را طی میکند.

در لبه این نوارهای رنگارنگ بر اثر برخوردی که با هم به دلیل اختلاف جهت حرکت و سرعت دارند، اصطکاک ایجاد می شود و موجب پدید آمدن توفان هایی مارپیچی می شوند که نمایان ترین آن را می توانیم در لکه یی قرمز و به بزرگی دو برابر زمین که به نام «لکه سرخ بزرگ مشتری» مشهور است، مشاهده کنیم. 8- جغرافیای آگاهی حسی، تجربه حسی ما را از جهان بررسی می کند.

و منظورمان از سیب زمینی، یک سیب زمینی تر و تمیز هم نیست؛ منظورمان همان سیب زمینیهای پر از پستی بلندیای است که همه ما بارها و بارها آنها را دیدهایم! بخش کوچکی از سحابی پرده، بقایای یک ابرنواختر است که تقریبا هشت هزار سال قبل به واسطه مرگ ستارهای با جرم ۲۰ برابر بیشتر از جرم خورشید ما شکل گرفته است. ششمین سیاره نزدیک به خورشید و پنجمین و آخرین سیاره ای است که از زمین با چشم غیر مسلح می توان دید.

من پیشنهاد می کنم این حمل و نقل فضایی را با کودک خود ترسیم کنید. نسخۀ رنگی و اصلاحشدۀ این کتاب در ۱۹۴۶ عرضه شد و این همان نسخهای است که از آن به عنوان نخستین نسخۀ واقعاً خواندنی ماجراهای «تنتن» یاد میکنند. به گزارش ایسنا و به نقل از دیلیمیل، اخترشناسان این ماده شیمیایی که با نام دیمتیل اتر شناخته میشود و یکی از عناصر سازنده حیات است را در یک صفحه تشکیلدهنده سیارات اطراف ستاره جوان “IRS ۴۸” کشف کردند. علاوه بر این مدل ریموند از سیارههای یکسان با مدارهای پسرو استفاده کرده است. خطوط آبی نشاندهندهی مدارها و خطوط قرمز نشاندهندهی مدارهای پسرو هستند.

ستاره شناسان با استفاده از بررسیهای انجام شده از طریق طیف سنج SOPHIE و تلسکوپ فضایی TESS موفق شدند تا مدارهای هر سیاره را به صورت دقیق بررسی کرده و محاسبات دقیقی در مورد آن انجام دهند. دو حرکت وضعی و مداری اورانوس با زاویه ۹۸ درجه(عمود) نسبت به هم صورت میگیرد. او با این کار حمایت از افراد در رشد شخصی و معنوی آنها ، در دسترس قرار دادن حکمت آسمانی که در غیر این صورت ممکن است برای افراد فاقد تخصص طالع بینی غیرقابل دسترس باشد ، حمایت می کند.

دمای متوسط در اورانوس -201 درجه سانتیگراد است و حتی به دماهای کمتر و حدود -218 درجه سانتیگراد نیز می رسد. ۱۳امید به زندگی یا متوسط طول عمر در یک کشور یعنی چه؟ مواد معدنی آنهایی بودند که از معادن استخراج میشدند و مواد آلی آنهایی که از منابع گیاهی یا حیوانی یعنی از موادی که توسط موجودات زنده تولید میشدند، به دست میآمدند. به گفته رصدخانه زمین، رودخانه کویزب که مستعد سیل است مانع از ریختن ماسه به کوهها میشود.

اما با این حال، به آنها سیارک، به معنای سیاره کوچک گفته میشود! به گفته این تیم، دی متیل اتر از ۹ اتم تشکیل شده است و به همین دلیل بزرگترین مولکول آلی پیچیده کشف شده در صفحه تشکیل دهنده سیارات است. ستاره شناسان با تجربه آماتور تصاویری از سایه ها را که موجب گرفتگی جزئی و کلی و سایه های چند گانه از مقابل سیاره برجیس شده بود شده بود را ضبط نمودند .در 6 سال گذشته ،بسیاری از تلسکوپها مسیر زیادی را طی نمودند تا فیلمهای بهتری را در این زمان تهیه نمایند.

رزونانس مداری زمانی اتفاق میافتد که مدار دو سیاره که حول سیاره اصلی در گردش هستند، ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. در نظر داشته باشید که دو سیاره تاثیر گرانشی بر یکدیگر دارند. سیارکها و ستاره های دنباله دار از جمله (اجرام کمربند کویپر) متفاوتند با سیاراتی که میتوانند با سیارات و هر چیز دیگری برخورد کنند. هر کدام از این ستارهها ویژگیهای منحصر به فردی دارند؛ اما سیارههای اطراف ستاره HD 158259 با بقیه ستارههای سیاره دار کهکشان شیری تفاوتی اساسی دارد. بااینحال گرچه این محاسبات براساس نظریههای ستارهشناسان برای رسیدن به شبیهسازیهای منطقی هستند، توسط پژوهشگرهای بیشتر بررسی نشدهاند و باید به دید شک به آنها نگاه کرد.

بااینحال اگر سیارهها کوچکتر باشند (مثلاً یکدهم اندازهی زمین و همجرم مریخ) میتوان ۱۲۱ مدار داشت که هر کدام ۸۹ سیاره دارند و در مجموع تعداد کل سیارهها به ۱۰٬۷۶۹ میرسد. بااینحال بعید است این تعداد در طبیعت وجود داشته باشد. به نظر میرسد این سیستمها قبل از نزدیک شدن به این ستاره شکل گرفتهاند و سپس به سمت ستاره کشیده شدهاند. برخی سیارکها تنها یک متر اندازه دارند اما ابعاد برخی سیارکهای دیگر، مانند سیارک سرس (Ceres) به 950کیلومتر هم میرسد! اگر سیارهها هم اندازه با ماه باشند (یکصدم جرم زمین) میتوان ۳۴۱ مدار داشت که هر کدام ۱۹۳ سیاره دارند و در مجموع تعداد سیارهها به ۶۵٬۸۱۳ سیاره میرسد.

در منظومه خورشیدی، فاصله زمین تا خورشید ، بین فاصله زهره تا خورشید و فاصلهٔ مریخ تا خورشید است. زهره میدان مغناطیسی ندارد، شاید هم به علت گردش آهسته آن باشد. اتمسفر زهره پر از ابرهای اسیدسولفوریک است اما از آنجا که سطح سیاره دمایی به اندازه 894 درجه فارنهایت یا 480 درجه سلسیوس دارد، این قطرههای باران اسیدی قبل از این که به گاز تبدیل شوند، خود را به فاصله 15.5 مایلی سطح سیاره میرسانند. در جو آن هیدروژن(به شکل H2) و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصد متان وجود دارد اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود.

دی متیل اتر یک مولکول آلی است که معمولاً در ابرهای ستاره ساز دیده میشود، اما قبلاً هرگز در یک دیسک سیارهساز یافت نشده بود. پیش از این، مولکولهای آلی کوچکتر دیگری مانند فرمالدئید در داخل این صفحه یافت شده بود و این موضوع محققان را ترغیب کرد تا ببینند چه چیز دیگری در غبار پنهان شده است. محققان همچنین به طور آزمایشی متیل فورمات را شناسایی کردند، مولکولی پیچیده شبیه دی متیل اتر که در مولکولهای آلی بزرگتر قرار دارد. من از اولین روز کاری خود در روزنامه Cornell Daily Sun ، یعنی در همان زمانی که در سال ۲۰۰۶ در دانشکده بودم، در مورد پلوتو مینویسم.

دیدگاهتان را بنویسید