سیاره مریخ – جهان محتوا

عضوی ژرف که آرام به همراه سه قمر ش کارن ،هيدرا و نیکس در کمر بند کویپر به دور خورشید در گردش است. سیاره نوعی از جرم آسمانی است که در منظومه شمسی یا خارج آن وجود دارد. او متوجه وجود نقطهی کوچکی شد که در بین ستارگان معلق بود. همین موضوع باعث شده که حتی بزرگترین تلسکوپ ها هم نتوانند جزئیات سطحی آن را به صورت واضح آشکار کنند و با وجود پیشرفت فناوری های کنونی پلو تو هنوز هم ناشناخته باقی مانده است. PL (P,L) نشانه این پلوتن برای سیاره جدید اسم های مختلفی پیشنهاد شد که سرانجام به پیشنهاد دختری 11 ساله از انگلیس نام پلوتن برایش انتخاب شد.اما پلوتن با جرم و ابعاد کوچکش نتوانست آشفتگی و انحرافی که در مدار نپتون بو جود آمده بود را توجیه کند.

مورد دوم چهبسا برای ایران مناسبتر باشد. ” پس از رای گیری اخترشناسان در آخرین نشست انجمن بین المللی ستاره شناسی در پراگ پایتخت جمهوری چک که در تاریخ دوم شهریور سال 1385 خورشیدی برگزار شد، كنار گذاشتن پلوتون از منظومه شمسی و كاهش تعداد آنها به هشت سیاره به تصویب رسید.بنابراین هم اكنون فقط عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارات منظومه شمسی را تشکیل می دهند. پلوتن كه در حاشيه خارجی منظومه شمسی قرار دارد چنان از خورشيد دور است كه سطح آن را بايد سرد و بی روح خواند.

در سال ۲۰۱۷، تعریف جدیدی برای سیاره پیشنهاد شد: «سیارهی جسم گِردی در فضا است که در ابعاد کوچکتری درمقایسهبا ستاره قرار دارد». بهدنبال این مسئله، بحثها و پیشنهادهای جدیدی برای تعریف سیاره مطرح شد. عده ای از دانشمندان این نظریه را مطرح کردند که پلوتن و تریتون زمانی هر دو قمر های نپتون بودند و حرکت مستقیم داشتند ، رویارویی نزدیک این دو باعث دفع پلوتن (تبدیل شدن آن به جرمی مستقل) و معکوس شدن جهت حرکت تریتون شده است. بهدنبال کشف اریس، این پرسشها مطرح شد: «اگر پلوتون سیاره است؛ پس، اریس هم سیاره خواهد بود؟ مدار این مهمان تازهوارد خارج از مرکز و غیردایروی بود و درمقایسهبا نپتون فاصلهی کمتری با خورشید داشت.

گرچه این سرباز با ضایعههای روانیِ ناشی از دوران خدمتش بهعنوان یک بوقلمون دستوپنجه نرم میکند (او پس از مواجه با بلوبریهای کفِ فروشگاه کنترلش را از دست میدهد و شروع به نوک زدنِ آنها میکند)، اما کمی قبلتر عدم حمایتِ رئیسجمهور از او را توجیه میکند؛ وقتی همسرش میپُرسد که باید کدام غلات صبحانه را بخرند (ارجاع بامزهای به پایانبندی مهلکهی کاترین بیگلو)، او جواب میدهد: «میدونی که پول هیچکدوم رو نداریم». ابن باجه اخترشناسی اندلسی هم در سده دوازدهم میلادی از رصد دو سیاره به شکل دو نقطه سیاه بر سیمای خورشید خبر داد که یک قرن پس از او قطب الدین شیرازی، ستارهشناس ایرانی در رصدخانه مراغه آن را به درستی با عنوان گذر ناهید و تیر از جلوی خورشید شناسایی کرد.

قبل از توضیح در مورد درخشان بودن سیاره زهره بد نیست بانید که سیاره زهره بدون ماه است و از دیدگاه منجمان اندازه، جرم، گرانش و ترکیبات ساختاری آن شباهت بسیار زیادی به زمین دارد چرا که دانشمندان بر این باورند که در چند میلیون سال پیش سیاره ناهید بسیار وضعیتی همانند زمین داشته و امکان حیات در آن بوده است اما به دلیل نزدیک شدن سیاره زهره به خورشید و به از بین رفتن جو آن ، شرایط زندگی در آن از بین رفته است.

کامرون اذعان داشته که اینها اسامی بالقوه هستند، اما ممکن است در پایان کار دستخوش تغییر شوند. دو پروژه بعدی که با موفقیت به مریخ رسیدند یکی فرودگر Mars Pathfinder و دیگری مدارگرد Mars Global Surveyor بودند که هر دو در سال 1996 انجام شدند. مهم ترین دلیل عدم موفقیت لاول و پیکرینگ در کشف سیاره نهم ، جستجوی آنها برای سیاره ای گازی شکل و بزرگ بود. لطفاً برای تماس با مالک یا دستاندرکاران مجموعه فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا استفاده کنید. پلو تن با ابعادی در حدود2360 کیلومتر به طوری که حتی از 7 قمر گانیمد ، کالیستو ، تیتان ، یو ، تریتون و ماه نیز کوچکتر است.

سرانجام پس از سال ها بحث و گفتگو میان منجمان و دانشمندان بر سر این موضوع که” آیا پلوتن یک سیاره است یا خیر؟ شخصیت ها خیلی خوب کار نشده اند ولی در مقابل این ضعف موجودات زنده بر روی این سیاره همه در غالبی منحصر به فرد و خشن گنجانده شدند. آخرین باری که این اتفاق روی داد ۲۱ ژانویه ۱۹۷۹ بود که پلوتو مدار نپتون را قطع و وارد منطقه داخلی هشتمین سیاره سامانه خورشیدی شد و تا ۱۱ام فوریه ۱۹۹۹ که مجددا مدار نپتون را به قصد خارج قطع کرد در فاصلهای نزدیکتر به خورشید قرار داشت.

این جستجو بیش از بیست سال به طول انجامید و در نهایت کلاید تامباو با بررسی های شبانه روزی بر روی هزاران عکس موجود ،موفق به کشف سیاره نهم شد. در واقع پلوتن عضوی معمولی از کمربند کویپر است.این کوتوله یخی که سال ها به عنوان یک اشتباه تاریخی لقب سیاره را بر دوش می کشید، تعداد بیشماری از منجمان حرفه ای و آماتور را شیفته خود نموده است و اسرار سر به مهر زیادی را در خود نهفته دارد .

بدینترتیب، پلوتون پادشاه این منطقه باقی ماند؛ اما در ژوئیهی۲۰۰۵، جسم آسمانی اریس را کشف کردند که از پلوتون بزرگتر بود. عبور کنند.دانش آموزان یک روزنامه دیواری نوشتند و در آن تابلو های راهنمایی را رسم کردند و معنی هایشان را توضیح دادند. بهزودی، اجسام بیشتری در این همسایگی کشف شدند که کمربند کوچک و منجمدی شبیه به کمربند سیارکی مریخ و مشتری را تشکیل میداد. تقریبا هفت روز زمینی طول میکشد تا کالیستو مدار مشتری را کامل کند. بنابراین، او نهتنها برای بازگشت به حالتِ اولش باید درد وحشتناکی را تجربه کند (دستگاهِ کوچککننده بهطرز خشونتباری تمام استخوانهای مورتی را میشکند)، بلکه ریک با بیرحمی با مورتیِ ۲۶ سالهی باقیمانده همچون زبالهای که باید منهدم شود، رفتار میکند.

این تیم برای تجزیه و تحلیل مولکولهای هیدروژن سیانید که از زمان برخورد دنبالهدار در استراتوسفر مشتری در حرکت بودهاند، از ۴۲ آنتن با دقت بالای ALMA واقع در شیلی استفاده کردند. اگر به جای مشتری به دور خورشید میچرخید حتی کوچکترین سیاره هم محسوب نمیشد زیرا عطارد کوچکترین سیاره است. گندم که طلایی رنگ است مرا به یاد تو میاندازد و صدای باد را هم که تو گندمزار میپیچد دوست خواهم داشت… این فضا پیما سر انجام پس از تاخیری دو روزه در تاریخ19 ژانویه 2006 (29 دی 84) به فضا پرتاب شد تا ماموریت 10 ساله خود را آغاز کند.

فضا پیما افق های جدید در ادامه سفر خود به طرف سیاره مشتری خواهد رفت تا با بهره گرفتن از نیروی جاذبه ی این سیاره بر سرعت خود بی افزاید این فضا پیما در این صورت بسیار زودتر به پلوتن خواهد رسید این درحالی است که اگر فضا پیما با تاخیر بیشتری پرتاب می شد نمی توانست از جاذبه ی سیاره مشتری برای بالا بردن سرعت خود استفاده کند .

بله مشتری هم مانند سیاره زحل حلقه هایی به دور خود دارد. زحل یا کیوان سیاره ششم از خورشید است و دومین سیاره بزرگ خورشیدی بعد از مشتری است. پلوتون کوچکترین سیاره در منظومه ی شمسی است یعنی بود زیرا در کنفرانسی بین دانشمندان و اختر شناسان این سیاره و سرس و آریس سیاره ی کتوله نامیده شدند . در سال ۱۹۹۲، دانشمندان موفق شدند نخستین جسم کمربند کویپر را کشف کنند و نام آن را 1992QB1 گذاشتند.

طبق عادت همیشگی، گوشهای دنج از حیاط خانه را انتخاب کردم و به خواندن کتاب با صدای بلند مشغول شدم؛ «یکی بود، یکی نبود. از پیشگامان این کاوش می توان به پرسیوال لاول از فلگ استاف آریزونا ، پیکرینگ و کلاید تامباو که دانشجوی دستیار رصد خانه فلگ استاف بود اشاره کرد. سالیان سال خشم کوبنده ای از جانب مادرم داشتم و این خشم در درون من به یک آتش کوره ای تبدیل شده بود که در و پیکرش بسته است و در درون من محبوس شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید