سیاره زحل را بهتر بشناسیم

کاوشگر فضایی ویجر2 انبوهی از مواد حلقوی در حلقه آدامز کشف نمود که ستاره شناسان هنوز توضیحی برای وجود آنها نیافتهاند. اين شیء ابتدا در سال 2003 کشف شده بود اما سياره بودن آن اخيرا تاييد شد.فاصله اين شیء از خورشيد بيش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشيد است. همین مقدار دی اکسید کربن دارد که البته بصورت سنگهای آهکی در trust وجود دارد.دی اکسید کربن ابتدا در جو زمین بوده ٫ سپس با آب اقیانوسها ترکیب شده وبصورت سنگهای آهکی در آمده است.هم چنین گیاهان نیز دی اکسید کربن را جذب می کنند.گفتنی است در حال حاضر مقدار دی اکسید کربن اقیانوسهای زمین 60 برابر موجودی آن در جو زمین می باشد.

البته او در ابتدا تصور می کرد که آن يک دنباله داراست! اما دانشمندان هنوز هم مطمئن نیستند که آیا مریخ واقعاً یک سیارهی مرده است یا زمانی حیات بر روی آن جریان داشته است. منشاء پيدايش حلقه ها هنوز نامشخص است ولی طبق نظرستاره شناس فرانسوی ادوارد رش(Edvard Roche) حدّی برای حداقل فاصله اقمار تا سياره وجود دارد که اگر قمری از حدّ فوق به سياره نزديکتر شود اثر متقابل جاذبه سياره موجب متلاشی شدن آن شده و قطعات خرده شده آن همانند حلقه هايی به دور سياره قرار می گيرند.

این سیاره هر 248.5 سال یک بار به دور خورشید میچرخد که در مدت 20 سال از این زمان فاصلهاش نسبت به خورشید کمتر از فاصله نپتون از خورشید است. چنین ظاهری به این دلیل است که آفرودیت ترا با ارتفاع بالاتری که دارد، بسیار سردتر از زمینهای اطراف خود است، بنابراین در تصاویر مادون قرمز یا نزدیک به مادون قرمز از این سیاره، قابل مشاهده است. تاکنون سفینه های فضایی پایونیر10(سال1973)، پایونیر11(سال1974)، ویجر1و2 (سال1979)، اولیس(سال1992) و مدارگرد و فرودگر جوّ مشتری (از سال1989 تاکنون) ازاین سیاره غول دیدن کرده اند. همچنین درسال 2004 سفینه به نام مسنجر (Messenger) بسوی این سیاره پرتاب گردید.

تاکنون فقط یک سفینه کاوشگر به نام مارينر 10 از این سیاره دیدن کرده است. «با وجود سیل عظیمی از مخالفین، من معتقدم که تصمیم گرفته شده درست بود. مارینر ۲ (Mariner 2) ناسا در سال ۱۹۶۲ در فاصله ۳۴،۷۶۰ کیلومتری زهره قرار گرفت، ناهید نخستین سیارهای بود که توسط یک فضاپیما مشاهده میشد. تا پیش از این زهره سیارهای دانسته میشد که نزدیکی بیش از حد آن به خورشید امکان زندگی هر جنبندهای را ناممکن میکند.

در قطبين مريخ نيز کلاهکهای يخی سفيد ديده می شود که جنس آنها از يخ خشک و يخ آب است و جالب آن که با تغيير فصول در مريخ تغيير اندازه می دهند. آخرین تخمین چرخش زحل (به عنوان یک نرخ چرخش مشخص شده برای زحل به عنوان یک کل) بر اساس مجموعه ای از اندازه گیری های مختلف از کاوشگرهای Cassini ، Voyager و Pioneer در سپتامبر 2007 10 ساعت 32 دقیقه 35 ثانیه گزارش شده است. این دانشمندان بر این باورند که این گونه موجودات فقط میتوانند از فضا نشأت گرفته باشند. به واسطه این یافته بزرگ، مهر تایید دیگری بر این فرضیه که ستارههای دنبال دار برای اولین بار حیات را به سیاره ما آوردهاند، زده شد.

این فرضیه هم وجود دارد که اگر ما موجودات فضایی را پیدا کنیم، آنها نه در قالب موجودات فوق هوشمند و پیشرفته، بلکه به شکل باکتری یا میکرو ارگانیسمهای دیگر باشند. وظیفهی Mazlan همچنین شامل این میشود که با بازدیدکنندههای فضایی احتمالی ارتباط برقرار کند و اگر مریخیها با ما ارتباط برقرار کردند خوش آمدگویی انسانها را به آنها ابلاغ کنند. تحلیل این رصدها تغییرات دورهای ۱۱.۲ روزه را توجیه نمیکرد، و مولفان نتیجهگیری کردند که تغییرات ۱۱.۲ روزه باید مربوط به سیارهی پروکسیما-ب باشد. پس حتماً از اتصال کامل به اینترنت پرسرعت اطمینان حاصل کنید. حتی نمونه برداری هایی از خاک آن نیز داشته باشند.

برافزایش گاز توسط غولهای گازی نیز میتواند عاملی برای تکانه زاویهای باشد و سرانجام در مراحل پایانی پیدایش سیاره، یک فرایند تصادفی برافزایش پیشسیارهای میتواند باعث تغییر تصادفی محور چرخش سیاره شود. اما نیاز به زمان کوتاه برای شکلگیری غولهای گازی یکی از مشکلات مدل تجمع هسته است. حلقههای نپتون در مدتی کمتر از 100 میلیون سال ، تریتون وارد محدوده روش نپتون (کوتاهترین فاصله از یک جسم اصلی که در آن یک جسم تابع میتواند بدون آنکه توسط نیروهای جاذبه متاشی شود، دور بزند) خواهد شد. ۸. در سال ۱۹۹۷، دانشمندان در دانشگاه ایالتی اوهایو، سیگنالهایی از فاصلهی ۲۰۰ میلیون سال نوری دریافت کردهاند.

کیوان از جنبههای زیادی شبیه مشتری است، جز اینکه در اطراف آن چندین حلقه شگفت انگیز وجود دارد. برخی از سفاین فوق کاوشگرهایی به درون جوّ متراکم زهره ارسال کرده اند و بر سطح آن فرود آمده و در فرصت کوتاهی توانسته اند تصاویر ارزشمند از سطح سیاره و جوّ حاکم بر آن ارسال نمایند. زیر نویس عکس حلقه تار عنکبوت که در این تصویر ساختگی به رنگ آبی کمرنگ دیده می شود ، از حلقه اصلی که مشتری را احاطه می کند بیرون زده است . ۹. اخیراً، دانشمندان میکروارگانیسمی کشف کردهاند که توانایی بی سابقهای در مقاومت در برابر تشعشعات خطرناک رادیواکتیو دارد، به گونهای که تاکنون در هیچ ارگانیسم زمینی دیگری دیده نشده است.

دورة تناوب حركت وضعي و انتقالي آنها برابر است. اورانوس نيز همانند ديگر سيارات گازی حلقه هايی به دور خود دارد که البته باريکتر و کمنورترند و احتمالاً جنس آنها از ذرات يخ آب است که لايه ای از گرد زغال (کربن) آنها را در بر گرفته است. یعنی بیش از آنچه که نیاز باشد مواد خام خواهیم داشت و قیمت ها به نزدیک صفر کاهش خواهند یافت. در این فاصله، نور بیش از یک ساعت طول می کشد تا از یک سیاره به سیاره دیگر حرکت کند. دو نقطه تقاطع مدار یک سیاره و صفحه ای که در زمین در آن حرکت می کند(دایره البروج)نقاط گره یا عقدتین نامیده می شوند.یکی از این دو گره صعود یا عقده ی راس و دیگری((گره نزول))یا عقده ی ذنب نامیده شده است.خطی که این دو را به هم وصل می کند خط گره ها نامیده می شود.

فاصله آن از خورشید ۱۰۸ میلیون کیلومتر است، این سیاره در هر ۲۲۵ روز یکبار بدور خورشید می گردد، و حرکت وضعی خود را در مدت ۳۰ روز انجام میدهد. ۶. پس از دریافت تصاویری از سوی کاوشگر Venera-13 از زهره در سال ۱۹۸۲، دانمشند روسی Leonid Ksamfomaliti ادعا کرد که احتمالاً اشکالی از زندگی عقرب مانند بر روی سیارهی زهره وجود دارد. یک آسیاب گلوله سیاره ای از حداقل یک محفظه ی خرده کننده تشکیل شده که به دریافت قیمت استفاده از آسیاب پر انرژی گلوله ای سیاره ای و در زمانهای مختلف ۵، ۱۵.

با این حال همیشه کشف حقایق کرات دیگر انگیزه ای قوی برای بسیاری از فعالیتهای پژوهشی بشر بوده است. در این هنگام قطر آن ها به قدری کم بود که به نظر می رسید ناپدید شده اند . هدف دو ماموریت جدید در سیاره زهره درک این موضوع است که چگونه این سیاره زمانی که ویژگی های بسیار مشابه ما را دارد به جهانی جهنمی مانند تبدیل شده و اینکه ممکن است اولین جهان قابل سکونت در منظومه شمسی باشد که دارای اقیانوس و آب و هوای مشابه زمین است.

این موضوع دانشمندان را به فکر واداشته که وقتی این گونه باکتریها وجود دارند، ممکن است شکل پیشرفتهتری از حیات هم بر روی این ماه وجود داشته باشد. ۵. مطالعات اخیر نشان میدهند که یکی از ماههای مشتری به نام Europa، ممکن است حاوی باکتریهای قرمز یخ زده باشد. ابر کوچکی به نام اسکوتر که از نوع ابر سیروس است، در ارتفاع متفاوتی نسبت به لکهها قرار دارد که باد کمتری در این نقطه میوزد. اورانوس اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است.

انفجار غبار آلود در سطح تریتون ، رگههایی از غبار سیاه که منفذ فواره بخار بیرون زدهاند وجود دارند. از جلبکها گرفته تا موجودات عجیبوغریبی که از میان انفجار کامبرین بهوجود آمدند… مدارگرد قبل از انتشار کاوشگر Huygens در 25 دسامبر 2004، دو پرواز مگس تایتان را به اتمام رساند . دما در سیارات منظومه شمسی به فاصله از خورشید و عوامل دیگر بستگی دارد. منشأ پلوتون چیست و از کدام بخش از کیهان آمده است؟ به گفته یکی از اخترشناسان ، پلوتون تنهاترین و منزویترین سیاره منظومه شمسی است.

آنقدر نزدیک که برداشت از معادن و کنترل امور به صرفه باشد و در ضمن خطری نیز زمینیان را تهدید نکند. مانند تمام اجرامی که منظومه مداری دارند، پلوتون و شارون نیز به دور یک مرکز جرم مشترک میچرخند. سیاره زهره که به نامهای ناهید و ونوس (الهه عشق و زیبایی) و خواهر زمین نیز خوانده می شود جرمی است، اندکی کوچکتر از زمین با قطر 12104 کیلومتر که در فاصله متوسط 2/108 میلیون کیلومتری خورشید به دور آن گردش می کند.

از فاصله متوسط 1٫4 میلیارد کیلومتر (886 میلیون مایل) سیاره زحل 9٫5 واحد نجومی با خورشید فاصله دارد. مدار بیضوی آن بعد از مدار سیاره پلوتو دارای بیشترین خروج از مرکز (206/0) است و فاصله متوسط آن از خورشید 9/57 میلیون کیلومتر است. این مجموعه با 9 حلقه کامل و 3 حلقه شکسته احاطه شده است که این حلقهها عمدتاً از یخ، سنگ و گرد و غبار فضایی تشکیل شدهاند. اما این مطلب در مورد سیارهی ناهید و «اورانوس» صدق نمیکند. نزدیکی آن به زمین ، ناهید را به یک هدف اصلی برای اکتشافات اولیه بین سیاره ای تبدیل کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید