روزنامه خراسان: کنجکاوی در کیهان تا رسیدن به درک تازهای از زندگی

حتی افراد بومی نیز گاهی اوقات برای به کار بردن حروف اضافه، بی دقتی می کنند و حروف اضافه را در جایگاه درست به کار نمی برند. درست همان دم لبواکردهبودم بش خبر بدهم که علىرغم همهى نومیدىها تو کارم موفق شدهام! به گفته عتیقی، این دو جرم نورانی شامگاه امشب به هم بسیار نزدیک می شوند و جرم ستاره مانند سمت راست سیاره ناهید یا زهره و جرم ستاره مانند سمت چپ سیاره برجیس یا همان مشتری معروف خواهد بود.

و مانند بسیاری از بی دینان، اعتقاد مردم به خدا مرا بسیار آزار می داد. شاید به همین علت بوده که از نخستین روزهای تمدن نیاز به نامگذاری شهری که در آن زندگی میکنیم، دریاچهای که در آن شنا میکنیم، یا کوههایی که در دوردست میبینیم را حس کردهایم. جهان مبدأی دارد- علت آن چیست؟ بدیهی است در این شرایط بهترین فرصت برای رصد سیاره سرخ بهرام (مریخ) در طول این شب ایجاد میشود، اما مشاهده جزئیات بیشتر از این سیاره، با تلسکوپهای قدرتمند آماتوری و عکاسی نجومی از آن امکانپذیر است. مدارهای دیگر سیارههای منظومه شمسی حول منظومه شمسی بیشتر بیضوی یا بیضی شکل است.

این رویهی سنتی حتی در زمان کشف سیارههای جدید هم ادامه یافت؛ البته اورانوس (Uranus) استثنایی یونانی در میان خدایان رومی است (در اسامی فارسی سیارهها هم ارتباطاتی مشابه دیده میشود که البته بررسیشان در میان مقالهای که ترجمهای از منبع انگلیسیزبان است چندان جالب نیست. اپسیلون اولین آنها اپسیلون، برابر 0.007است. اپسیلون، مقدار نسبی هیدروژنی است که در انفجار بزرگ از طریق همجوشی به هلیم تبدیل میشود. مشتری (هرمز) درخشان و بزرگ را به نام خدای خدایان (Jupiter) و زحل (کیوان) کمنورتر را به نام پدر ژوپیتر (Saturn) نامیدند.

نامگذاریها تقریباً منطقی بودند: عطارد (تیر) تیزپا را به نام خدای پیامآور (Mercury)، زهره (ناهید) درخشان را به نام الههی زیبایی و عشق (Venus)، و مریخ (بهرام) سرخرو را به نام خدای جنگ (Mars) نامیدند. برای مدت طولانی اعتقاد بر این بود که این سیاره همیشه از یک طرف به خورشید چرخیده است، زیرا دوره های دید آن از زمین با فرکانس تقریباً برابر با چهار روز عطارد تکرار می شود. در سال 2014 میلادی، میزان شاخص توسعهٔ انسانی در ایران 749/0 بوده است و با این رقم، کشور ما در گروه کشورهای با توسعۀ انسانی بالا قرار می گیرد.

در این راستا قرار است که در آیندهای نزدیک سفر جدیدی به مشتری صورت گیرد. اگر بتوانند تحلیل ریسک این عملیات را بررسی کنند باید درس های جدیدی بگیرند که میتواند روی ریسک های محتمل در معادن زمینی بازتاب داشته باشد. خاصیت آب این است که می تواند صدها ماده شیمیایی، معدنی و مغذی را در سراسر بدن و در کوچکترین رگ های خونی به جریان بیندازد. این سیستم پالایش است که امکان زندگی روی زمین را فراهم می کند، سیستمی که آب را احیا و قابل استفاده مجدد می کند. در این تصویر، حلقههای کمرنگ اورانوس به همراه لکه مربوط به شفقهای بیگانه در این سیاره قابل مشاهده هستند.

قمرها و حلقههای جدید اطراف سیارهها را چه باید بنامیم؟ دانشمندان معتقدند که جهان در نتیجه یک انفجار عظیم نور و انرژی بوجود آمده است، که آن را بیگ بنگ می نامند. اما من نفهمیدم دلیل اینکه موضوع خدا این قدر ذهن مرا درگیر کرده، این است که خدا این چنین می خواهد. اما اگر می خواهید مورد مغفرت خدا قرار گیرید و با او ارتباط برقرار کنید، می توانید همین حالا از او بخواهید که شما را ببخشد و به زندگی تان وارد شود. آب تاثیری بر ساختار موادی که منتقل می کند ندارد، و این امکان را برای بدن فراهم می کند که مواد غذایی، دارویی و معدنی را جذب و استفاده کند.

بنابراین می تواند در گیاهان بر خلاف جاذبه بالا برود و این ماده حیات بخش و همچنین مواد مغذی به نوک بلندترین درختان برسند. باید گفت که اینها صرفاً مواد شیمیایی نیستند. آب از نظر شیمیایی خنثی است. این کد از چهار ماده شیمیایی ساخته شده است که دانشمندان به صورت مختصر A، T ،G ،C می نامند. چه چیز باعث می شد اینگونه رفتار کنم؟ گودالهای برخوردی روی مریخ یا آتشفشانهای روی یو را چه باید بنامیم؟ خلافت آدمی، مرتبهای است که تنها به او جامعیت جمیع مراتب عالم را می دهد و به آینهای می ماند که مرتبة الهی و جمیع اسماء را باز می­تاباند.

جو مریخ و زمین مقداری امواج مادون قرمز از خود عبور می دهد، اما جو زهره کاملاً مانع عبور این امواج می شود. هرچند از سیارهی اورانوس به بعد و همچنین برای قمرها و دیگر اجرام منظومهی شمسی نامهای فارسی نداریم و صرفاً نامهای لاتین به زبان ما هم وارد شدهاند. وقتی نیاکان ما رو به آسمان نگاه میکردند، سیارهها را میدیدند که بر زمینهای از ستارههای ثابت حرکت میکنند.

اورانوس (در اسطورههای یونان οὐρανός، خدای آسمان و برابر پارسی سرهٔ آن آهوره) هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید و سومین سیاره از نظر اندازه و چهارمین سیاره از نظر جرم در منظومهٔ خورشیدی است. فاصله مدار این سیاره تا ستاره نسبت به فاصله مدار سیاره عطارد در منظومه شمسی به خورشید، کمتر است. در این تصاویر سطح عطارد همانند سطح کره ماه دیده می شود که گودالهای شهابسنگی دهانه های آتشفشانی، دشتهای پهناور، کوهها، رشته کوهها و درّه های عظیم و طولانی درآن نمایان است. مغز اهمیت این اطلاعات را می سنجد و اطلاعات غیرضروری را جدا می کند.

یکی از راههای متعددی که می­توان خمیدگی سطح را تعریف کرد، میدان جاذبه است که در ژئومورفولوژی اهمیت بسیار زیادی دارد. مشتری: سیاره بعدی مشتری است که از جنس گاز است. در اطراف این سیاره در حدود ۶۰ قمر شناخته شده وجود دارند. چهار سیاره دورتر از خورشید یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون هیکلی غول آسا دارند. شهرت این سیاره به سبب حلقه هایی است که گرد آن وجود دارند. در ماه سپتامبر دانشمندان نشانه هایی از جریان آب شور را روی سطح سیاره سرخ در اوقات تابستانی اش کشف کردند. هر جسمی که چشمک بزند یا از نظر درخشندگی نوسان داشته باشد به احتمال زیاد یک ستاره است.

نامها ممکن است به افتخار شخصی خاص انتخاب شوند؛ مانند سیاح و کاوشگر ایتالیایی، آمریگو وِسپوچی، که نامش الهامبخش نامگذاری قارهی آمریکا شد. به تمام این حقایق توجه کنید، یک نفر ممکن است نتیجه گیری کند که خدای مهربان وجود دارد و می تواند شخصاً او را بشناسد. ” سی اس لویس می گوید که به یاد دارم، “هر شب وقتی ذهنم برای یک لحظه از کارم فارق می شد او بی امان و محکم به من نزدیک می شد، او کسی بود که جداً نمی خواستم با او روبرو شوم. در ناهيد، خورشيد از غرب طلوع و از شرق غروب مي كند(برعكس زمين).

اگر خودش چنین قدرتى مىداشت بى این که حتا صندلیش را یک ذره تکان بدهد روزى چهل و چهار بار که هیچ روزى هفتاد بار و حتا صدبار و دویستبار غروب آفتاب را تماشا مىکرد! مغز شما تمام رنگ ها و چیزهایی که می بینید را درک می کند، دمای اطراف شما، فشار گام های شما بر زمین، صداهای اطراف، خشکی دهانتان، حتی بافت و جنس کیبوردتان. اگر سرانجام می توانستم به افراد معتقد ثابت کنم که اشتباه می کنند، این مسئله در ذهنم حل می شد و من آزاد بودم که در زندگی ام تغییر ایجاد کنم.

سرانجام فهمیدم که خدا می خواهد شناخته شود. این داده ها با قدرت تفکیک افقی 1×1 درجه، برای 26 تراز فشاری (1000-100 هکتوپاسکال) و با گام زمانی 6 ساعته از جولای 1999در دسترس می باشند. هنوز فرضیه تکامل به تنهایی نمی تواند مبدا اولیه مغز یا چشم و یا بوجود آمدن موجودات زنده از ماده بی جان را به صورت کامل توضیح دهد. آنها مجبور بودند در كار خود دقيق باشند زيرا بروز اشتباه موجب مجازات فوري ميشد طالعبيني از روي موقعيت ستارگان و سيارات هنوز هم فراموش نشده است ،حتي فرمانروایان و سياستمداران وقتي كه ميخواستند تصميمي مهم بگيرند با طالعبينان مشورت ميكردند.

گاهی تاریخچهی نامگذاری مکانی از ذهنها پاک میشود؛ مثلاً پژوهشگران هنوز بر سر منشأ نام قلهی کلیمانجارو، بلندترین قلهی آفریقا، اتفاقنظر ندارند. یک چیزی که پاک فراموش شده. این انفجار مبدا هر چیزی است که اکنون وجود دارد: آغاز جهان، مبدا فضا، و حتی مبدا اولیه خود زمان. یونانیان و رومیان این «ستارههای سرگردان» را به یاد خدایان خود نامیدند. ترتیبی که سیارات منظومه ستاره ای ما از خورشید جدا می شوند را می توان از طریق تصاویر بصری به خاطر آورد.ابتدا تصویری از یک جسم یا حتی یک شخص را با هر سیاره مرتبط کنید.

دیدگاهتان را بنویسید