داستانی کوتاه تخیلی درباره کره زمین – کامل (هلپ کده)

گازهای شناور در اتمسفر اورانوس رنگ آبی-سبز زیبایی به این سیاره داده اند . فخرایی فرد تصریح کرد: زمانی که سیاره اورانوس در مقابل خورشید در آسمان قرار میگیرد به وضعیت تقابل میرسد؛ جمعه -۱۴ آبانماه- غول یخی منظومه شمسی در صورت فلکی حمل قرار دارد و بیشتر ساعات شب قابل مشاهده است. این مقابله از موقعیت رصدخانه لارستان بین ساعات ۱۸:۴۲ تا ۰۴:۳۰ قابل رصد است، حدود ساعت ۲۳:۳۶ در وضعیتی با ۷۷ درجه بالاتر از افق جنوبی به بالاترین نقطه خود در آسمان میرسد. در این وضعیت نمیتوانیم ماه را در آسمان رصد کنیم، زیرا سمتی از ماه که توسط خورشید روشن میشود برای ناظران زمینی قابل مشاهده نیست.

بر مبنای این تفسیر، ’وجود ‘صرفاً محمولِ مرتبۀ دوم (Second-Level Predicate) است که منحصراً قابل حمل به مفاهیم است و نه به اشیاء. شرایط سطحی مریخ و احتمال وجود آب در آن سبب میشود که برای انسان بهجز زمین، این سیاره قابل سکونتترین مکان در منظومه شمسی باشد. او احتمال میداد که حجم عظیمی از الماس درون این سیارات پیدا کرده است. با این وجود مدارک رصدی ثبت شدهای در آثار خطی به جای مانده از گالیله به چشم میخورد که بر طبق آن احتمال میرود حدود ۲۳۴ سال زودتر گالیله، نپتون را رصد و کشف کرده بود چراکه از طرفی محاسبات مدار نپتون نشان میدهد که این سیاره در ژانویه ۱۶۱۳ در نزدیکی هم خطی با سیارهی مشتری به سر به میبرده است و از طرفی در همین ایام گالیله شی ستارهنما را در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۶۱۲ و یک ماه بعد در ۲۸ ژانویه ۱۶۱۳ در نزدیکی موقعیت پیشبینیشدهی نپتون رصد و ثبت کرده و حتی حرکت آن را نسبت به ستارهای نزدیک را آشکار کرده بود.

گرچه وقوع این آشفتگیها در حرکت مداری سیارات به دور خورشید امری شناخته شده بود و آنرا ناشی از اثر گرانشی سیارات مجاور میدانستند که در دیگر سیارات نیز نمونهی آن دیده شده بود اما در مورد اورانوس اختلاف میان مواضع حساب شده و رصد شده خیلی بیشتر و در حدود دو دقیقه قوسی بود. دومین سیاره نزدیک به خورشید ونوس است که از لحاظ اندازه با زمین یکسان خواهد بود. طول مدت پرواز او 48 بار مدار زمین را طی کرد. این سیاره با فاصلهای حدود۳۰ واحد نجومی از خورشید دوره مداری بسیار زیاد ۱۶۵ ساله دارد بهطوریکه از ابتدای کشف این سیاره تاکنون هنوز یک دور کامل به دور خورشید را طی نکرده است و حدود هفت سال دیگر و در سال ۲۰۲۰، نپتون برای نخستینبار مدارش را به طور کامل طی خواهد کرد.

این در حالی است که ستارههای کوتولهی قرمز در مقایسه با خورشید ما، متغیر و ناپایدار هستند و همین امر منجر به انعطافهای دورهای میشود و به آسیب دیدن اتمسفر سیاره در طی زمان میانجامد. نپتون ضریب بازتاب یا سپیدایی (آلبدو) مناسب، حدود ۴۲ درصد، دارد اما به علت فاصلهی زیادش از خورشید مانند ستارهای کمفروغ با قدر ظاهری حدود ۸ با چشم برهنه هرگز دیده نمیشود و در تلسکوپهای آماتوری نیز مانند ستارهای با درخشش سبز- آبی میتوان آن را از ستارههای مجاور تشخیص داد. از رنگهاى آسمانهای هفتگانه و اسم آنها پرسید فرمود آسمان دنیا رفیع و از آب و گاز است، نام آسمان دوم فیدوم و به رنگ مس است، آسمان سوم اسمش ماروم و به رنگ برنج زرد است، آسمان چهارم ارفلون نام دارد و به رنگ نقره است، آسمان پنجم هیلون نام دارد به رنگ طلا است، آسمان ششم عروس نام دارد و به رنگ یاقوت سبز است، آسمان هفتم را عجماء مىگویند و مانند درّ، سفید است» (ابن بابویه، ۱۳۷۸ق: ۱/۲۴۱).

در حالی که ناهید بزرگترین سیاره منظومه شمسی نیست اما نزدیکی آن به زمین آن را به یکی از درخشانترین سیارههای آسمان تبدیل کرده است. در غیر اینصورت فضایی را برای نمایش تصاویرو سخنرانی در نظر بگیرید.می توانید نمایش های هیجان انگیزی از آسمان را برای آنها تدارک ببینید.در کنار این مجموعه سعی کنید نمایشگاه و غرفه هایی با موضوعات مرتبط و مورد علاقه افراد ایجاد کنید. زهره سیاره ای سنگی و بادخیز است و اتمسفر آن از آب اقیانوس در عمق چند صد متری، متراکم تر به نظر می رسد. زهره دارای هیچ موجود زنده ای نیست زیرا از داغ ترین سیاره ها در منظومه شمسی است.

و ده درجهء دوم را به شمس و ده درجهء سوم را به زهره و وجه اول ثور را به 14 بنابراین اگر سهم السعادهای در درجهء بیست و پنجم حمل هیلاج واقع صاحب مثلثهء خاکی در روز زهره است و در شب قمر و یاریگر آن دو مریخ و صاحب مثلثهء آبی در روز زهره است و در شب مریخ و یاریگر آن دو قمر برج طالع هیلاج است و مشتری کدخدای آن زیرا برج اسد یکی از برجهای عمر،دارای سه عطیه است:کبری،وسطی،صغری،و اگر کدخدا در وتد باشد جدول بالا یکصد و بیست سال است و قمر عطیهء کبری ندارد.

در حدود ۴۰ سال بعد در سال ۱۹۸۹با عبور ویجر-۲ از نزدیکی نپتون شش قمر دیگر کشف شدند که دومین قمر بزرگ نپتون یعنی پروتئوس که کروی شکل نیست از جملهی آنها بود.پنج قمر بعدی و نهایی در سالهای ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۳ با تلسکوپهای زمینی کشف شدند. این هیولای کیهانی که پنج هزار سال نوری تازمین فاصله دارد، آنقدر بزرگ است که خورشید مادر کنار آن سرسوزنی به نظر میرسد. او و ویا دستیارش متوجه شدند که اشیا از میان دو عدسی نزدیکتر به نظر می رسد.

سالها قبل حدود 240 سال قبل از میلاد ستاره شناس یونانی اراتوستنیز برای محاسبه دقیق محیط زمین کار می کرد. همچنین زمان دورهی گردش ۳۶۰ روزهی آن با زمان گردش زمین به دور خورشید برابر است. همچنین آشکارسازی اتان در جوّ نپتون بر تفاوت اندک میان دو سیاره افزوده است اما بزرگترین تفاوت این دو سیارهی دوقلو در بازتاب گرمای اضافی حدود ۲٫۵ برابر میزان دریافتی ازخورشید در نپتون است که نمونهی آن در مشتری و زحل دیده میشود و بر طبق نظریهای یکسان در مورد هر سه سیارهی این بازتاب اضافی گرما، ناشی از گرمای بهجای مانده در دوران اولیهی شکلگیری است.

این سیارهها به علت برخی شباهتها به عنوان دوقلو یا همزاد اورانوس نیز شناخته میشود، بارزترین وجه شباهت در رنگ سبز – آبی هر دو سیاره به چشم میخورد که ناشی از جذب طیف انتخابی گاز متان از نور خورشید است. گرچه منابع موثقی در دست است که کاشف نپتون را لِوِریر بدانیم اما معمولاً لِوِریر و آدامز هر دو به عنوان کاشفان نپتون معرفی میشوند. فاصله اورانوس تا خورشید بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ هزار کیلومتر است؛ در این فاصله دمای ابرهای آن منفی ۲۱۴ درجه سانتی گراد است، به این دلیل غول یخی منظومه شمسی نامیده میشود.

دمای قطبهای مریخ که سرد ترین نقاط آن می باشد، به منفی ۱۲۵ درجه سانتی گراد می رسد و در گرم ترین بخش آن در استوا حدود 20 درجه زیر صفر می باشد. برای سرد نگاه داشتن و مراقبت از فضانوردان در داخل سفینه یک سپر گرمایی تعبیه می شود. و چون داخل لایه های اتمسفر شد با هوای اطراف برخورد می کند و این برخورد باعث ایجاد گرمای شدیدی در سفینه می شود و ممکن است سفینه به گرمای سرخ برسد و سرنشینان آن را هلاک کند. لیپرشی، عدسی ها را داخل یک لوله سوار و بدین گونه اولین تلسکوپ ساخته شد.

اولین راکتی که به آن سوی اتمسفر فرستاده شد. در چه زمانی اولین سفینه فضایی فرستاده شد؟ اولین بار کدام سیاره کشف شد؟ با گذشت زمان، هنگامی که سیاره شروع به خنک شدن کرد، گدازه جامد شده شروع به تقسیم شدن و در نهایت شکل درهها کرد. این جزیره که وسعتی 2 کیلومتری دارد، در حوالی منطقه گدازههای آتشفشانی شکل گرفته است. این بازی به شکل یه دنیای مجازی گسترده طراحی شده و شما و بازیکنان دیگه باید تو این دنیا به جستجو بپردازین. در واقع شما کافیست صفحه را باز کنید و از طریق اینترنت به دنیایی از اصطلاحات و واژگان جدید دسترسی پیدا کنید.

البته منظور از یخ آن یخی که در فریزر میشناسیم نیست و در واقع گاز یخ زده هستند . بر طبق فلسفه عبادی کاتولیکها یکشنبه از غروب روز شنبه آغاز میشود که در آن مراسم عشاء ربانی با اوراد و دعاهای مخصوص همراه است و حتی بسیاری از ضیافتها و مراسم شام نیز در آن واقع میشوند. هنگامی که او در سیاره به کاوش می پردازد با ناوی ها برخورد می کند و عاشق یکی از آنها می شود همین مسئله موجب می شود تا او به موجودات این سیاره کمک کند تا جلوی نابودی سیاره و تصاحب آن توسط انسان ها را بگیرد و نبرد بین انسان ها و موجودات پاندورا آغاز می شود.

3. زمین، تنها سیاره در منظومه شمسی است که آب می تواند در هر سه حالت جامد، مایع و گاز در آن وجود داشته باشد. شباهتها دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. این تلسکوپ آینه ای به قطر 7/19 فوت دارد و می توان با آن اشیاء را در هر گوشه جهان شناخته شده دید. یک ساعت بعد نگاه کنید،این خط به اندازه ی 15 درجه در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت نسبت به صفحه ای که آونگ در آن نوسان می کند، چرخیده است.

اختر شناسان قدیمی به جای تلسکوپ وسایلی برای اندازه گیری سیارات ، خورشید و ستارگان داشتند. هانس لیپرشی عینک ساز هلندی در سال 1608 میلادی تلسکوپ را اختراع کرد. تا اینکه در سال 1728 میلادی حدود 2000 سال بعد معلوم گردید که او حقیقت را گفته است. حلقههای نپتون در میانههای سال ۱۹۸۰ به همان روش اکتشافی اختفای ستارهای که در مورد اورانوس بهکار رفت ابتدا بهطور نامطمئن کشف شدند چراکه گاهی حلقهها نمایان شده و گاهی مخفی میشدند سپس حدود ۹ سال بعد و در سال ۱۹۸۹با عبور کاوشگر ویجر-۲ از نزدیکی سیاره وجود آنها تأیید شد.

از میان تمام حلقههای نپتون تنها بیرونیترین حلقه یعنی حلقهی آدامز متفاوت و درخور توجه است چرا که این حلقه در سه نقطه ضخامتش به میزان جالبتوجهی تغییر میکند و همانطور که در تصویر دیده میشود این نقاط شبیه سه کمان هستند که آزادی (Liberty)، برابری (Equality) و برادری (Fraternity) نامگذاری شدهاند. اطلس در لبهی خارجی حلقهی A به دور زحل میچرخد. در سال 2010 طوفان غیر منتظره ای به نیم کره ی شمالی زحل رسید. نجومایسنا نوشت: ناسا تصویر جدیدی از سیاره زحل منتشر کرده است که در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط فضاپیمای “کاسینی” به ثبت رسیده است. اورانوس متمایل به پهلوی خود است .ستاره شناسان گمان می کنند که احتمالا یک شی بزرگ به شدت به این سیاره برخورد کرده و سبب تمایل بیشتر آن به یک سمت شده است .

دیدگاهتان را بنویسید