تنوع بالا و قیمت مناسب

یکی از نقاط قوتی که جونو نسبت به فضاپیماهای قبلی دارد، مدار آن است. طی میلیونها سال، نیتروژن جامد که به احتمال بسیار در برخی جاها چندین کیلومتر ضخامت دارد، در بخشهای زیرینش با گرمای درونی اندکِ پلوتو گرم شده، شناور میشود و به شکل حبابهایی بزرگ بالا میآید؛ سپس سرد میشود و دوباره پایین میرود تا چرخه تازهای را آغاز كند. ماه قمری اریس، ‪ ۱۶‬روز به طول میانجامد که باعث ایجاد ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۷۵‬ماه قمری در طی ی کسال گردش اریس به دور خورشید میشود.

نکته جالب دیگر درمورد سیاره زهره این است که سال این سیاره کوتاه تر از شبانه روزش است و خورشید در سیاره زهره از مغرب طلوع میکند. شالر همچنین میافزاید، بنابر عکسهای ارسالی از تلسکوپ فضایی هابل و رصدخانه کک، چگالی سطح این سیاره دو گرم بر سانتیمتر مکعب تخمین زده شده است. قطر این سیاره کوتوله دو هزار و 326 کیلومتر تخمین زده شدهاست و 27 درصد بزرگتر از پلوتو برآورد شده است. مایکل براون نام زینا را بر روی این سیاره کوتوله جدید و نام گابریل را بر روی ماه آن نهاد.

بقیه قسمتهای نیمکره شمالی از سرزمینهایی پست مانند دریاها در سطح ماه می باشد. مریخ بر تمایلات جنسی و انرژی جنسی ما حکومت می کند، و حاکم سلاح، حوادث و تشریح (دو تای آخر نشان دهنده طبیعت یین و یانگ این سیاره هستند) می باشد. انرژی باد یکی از انواع اصلی انرژی های تجدید پذیر می باشد که از دیر باز ذهن بشر را به خود معطوف کرده بود به طوری که وی همواره به فکر کاربرد این انرژی در صنعت بوده است. کشف این سیاره کوتوله به واسطه حرکت بسیار آرامی که داشت، در ابتدا امکانپذیر نبود اما محققان با استفاده از نرمافزار تحلیل کننده تصاویر نجومی، حرکات این سیاره کوتوله را ردیابی کرده و در نهایت موفق به کشف آن شدند.

پاسخ: چون با فاصله منظم از یکدیگر به خورشید قرار گرفته اند و هر کدام در مسیر مدار خود حرکت می کند. کمترین فاصله آن از خورشید ‪ ۳۸‬واحد نجومی است و این نشاندهنده آن است که گاهی نزدیکتر از پلوتو و گاهی دورتر از آن نسبت به ما قرار دارد . بزرگترین زاویه کشیدگی این سیاره که از زمین مشاهده شده است، از ˚18(قرین خورشیدی) تا ˚28 (بعید خورشیدی) ، با متوسط 23 قرار دارد. ، بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی و تقریباً هزار برابر زمین و سیارهای است که تمام اتمسفر آن طوفانی است. پس از رسیدن به سیاره، به دنبال نجات یافتگان بوده و متوجه می شوند این تماس تنها یک هشدار بود و موجود مرگباری به نام نوستارمو با آن ها همراه می شود.

دانشمندان با تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوریشده ماموریت داون به این نتیجه رسیدند که این مایع از مخزن عمیق آب نمک یا آب غنیشده از نمک حاصل میشود. داون هنگام نزدیک شدن به سرس، شروع به گرفتن تصاویری از نقاط روشن در سطح سیاره کوتوله کرد. کاوشگر داون (Dawn) ناسا در سال ۲۰۱۵ به سرس رسید. اما در سال ۲۰۰۶، اتحادیه بینالمللی اخترشناسی تعریف جدیدی از سیاره کرد و اریس به همراه سرس، پلوتو، هائومیا و ماکیماکی در گروه سیارات کوتوله قرار گرفت و شمار سیارات منظومه خورشیدی به ۸ رسید.

بر اساس این تعریف که در 24 آگوست سال 2006 به تایید رسید، اریس به همراه اجرامی مانند پلوتو، سرس، هائومی و میکمیک به عنوان سیارههای کوتوله معرفی شدند. اریس به همراه سیاره کوتوله دیگری به نام میکمیک و هائومی کشف شد،کشفهایی که اعلام آنها در محافل نجومی جنجالآفرین شد. اریس در ابتدای کشف شدن با نام دیگری شناخته میشد. به گفته محققان، اگر پلوتو اقیانوسی فعال داشته باشد، پس ممکن است در کمربند کویپر دنیاهای دیگری که داری آب هستند وجود داشته باشد، در آن صورت تعداد مکانهای بالقوه قابل سکونت در منظومه شمسی به طور چشمگیری افزایش مییابد.

دلیل این مدعا آن است که به­عنوان مثال اگر گزاره مشاهده­ای «این یک تکه گچ است» باشد، این ادعا مبتنی بر یک نظریه است؛ ازاین­رو می­تواند قابل انکار باشد و گوینده باید تلاش زیادی برای اثبات ادعایش انجام دهد، که در این راستا نیازمند نظریه یا نظریه­هایی می­شود. با این وجود تا قبل از انتشار اطلاعات دقیق، آخرین فرصت بود تا پلوتو بتواند عنوان بزرگترین جرم کمربند کوییپر را حفظ کند.

خردسیاره اریس بزرگترین جرمی است که فراتر از سیاره نپتون در حرکت بوده و به عنوان یک سیاره کوتوله شناخته میشود. اریس یک سیاره کوتوله فرانپتونی یخی یا پلوتوئید است و ویژگیهای مداری آن،این جرم را بیشتر در گروه اجرام صفحه پراکنده یا SDO قرار میدهد، اجرامی که گفته میشود به واسطه تعاملات گرانشی با نپتون در زمان شکل گیری سامانه خورشیدی از کمربند کویپلر جدا و پراکنده شدهاند. این کوتوله یک جرم فرا-نپتونی یا TNO بوده و یکی از اعضای گروهی از اجرام نامنظم به نام صفحه پراکنده است. بر اساس مطالعهای در دانشگاه پردو (Purdue University) آمریکا، این امر نشان میدهد اقیانوس زیرینی در سیاره کوتوله پلوتو وجود دارد که مانند ماگمای مذاب در گوشته زمین رفتار میکند.

قطر این جرم ‪ ۲۴۰۰‬کیلومتر برآورد شده که نشان میدهد اریس کمی سنگینتر از پلوتو است. بر روی سطح این سیاره کوتوله بر اساس تصاویر فروسرخی که از آن به ثبت رسیده یخهای متانی وجود دارند و نشان میدهند ممکن است سطح آن نیز مشابه با پلوتو از بافتی همسان برخوردار باشد. شاید وی در بنای هفت گنبد به هفت اشکوبه زیگورات نظر داشته که پلی میان زمین و آسمان است و هفت اختر که نشان پدر (آسمان) با هفت اقلیم مادر (زمین) بهم در پیوسته است. در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، مؤسسه فناوری کالیفرنیا سه نگاره از آسمان شب گرفت و حرکت اریس در آن سه نگاره به اندازهای آرام بود که رایانهها آن را تشخیص ندادند.

در قرن پنجم/یازدهم تکان شدیدی که هندسه در قرن گذشته برای پیشرفت خورده بود ادامه یافت. در واقع نمی توان به این پرسش جواب قاطعی داد اما دانشمندان معتقدند در هر سال حداقل 1000 میلیون گرم از ذرات ریز گوناگون موجود در فضا وارد جو زمین می شوند و راه خودشان را به سمت سطح زمین ادامه می دهند. با این حال متان سطح اریس بیشتر به زرد تمایل دارد و علت این موضوع فاصله بیشتر آن از خورشید است . سفر این سیاره کوتوله به دور خورشید ‪ ۵۶۰‬سال زمینی طول میکشد. محور چرخش اورانوس حدود 98 درجه نسبت به صفحه مدار سیاره به دور خورشید انحراف دارد.

وی افزود، آنها قبل از انتشار اطلاعات دقیق عددی پیرامون این موضوع معتقد بودند که اریس بزرگتر از پلوتو است و دلیل این امر را زمان طولانیتر گردش قمر آن موسوم به “دیسنومیا” نسبت به گردش “کارن” به دور پلوتو اعلام کردند. شازده کوچولو، آنقدر که رویایی مینماید، همان اندازه نیز آرزوها و آرمانهایش واقعی و لمس کردنی است و در کالبدی کوچک تمام پاکیها، زیباییها و حقیقتها و احساسهای راستین را در خود دارد و از دروغها، تظاهرها، فرومایگیها و نابخردیهای بهظاهر خردمندانه به دور است. از نظر ناوی ها خدای آنها،درختی مقدس به نام ایوا است که آن را مادر عظیم الشأن میخوانند و همه خواسته های خود را از ایوا می خواهند.

دیدگاهتان را بنویسید