تلسکوپ هابل و 10 تصویر خیره کننده از عمق فضا

فقط به یاد داشته باشید ، مشتری چندین میلیون بار از پلوتو جلوتر می رود. این خرده سیاره از جمله اجرام ابر اورت به حساب می آید. قمرها همیشه کوچکتر از سیاره ای هستند که به دور آن می چرخند (حرکت می کنند). اصطلاح زمین گرمایی ترجمه واژه Geothermal است که ریشه یونانی داشته و از کلمات Geo به معنای زمین و Therme به معنی حرارت تشکیل شده است. اگر قرار بود بدون هیچ وسیله ای به آنجا سفر کنید، به شرطی که نفس خود را حبس کنید، کمتر از 2 دقیقه زنده می ماندید!

چه مدت در پلوتو زنده خواهید ماند؟ وایکینگها مثل نامشان، قدرتمند و مستحکم به مدت چهار سال به فعالیت ادامه دادند و اطلاعات و عکسهای ارزشمندی به زمین ارسال کردند. چه مدت می توانید در پلوتون بدون لباس فضایی زنده بمانید؟ دانشمندان نگران این مشکل هستند که انسان ها و اکوسیستم های طبیعی نتوانند خود را با این تغییرات سریع آب و هوایی وفق دهند.اکوسیستم شامل ارگانیزمهای زنده و محیط فیزیکی در یک محدوده مشخص است.این گرم شدن عمومی میتواند منتج به ضرر های فراوانی شود به همین دلیل کشور هایی در سراسر جهان به منظور کنترل این بحران قرار دادی را با نام پروتوکل کیوتو طرح کرده اند.

اساساً اگر هر جسم یا سیستمی را هُل دهید و آن را رها کنید، در بسامد و تناوب طبیعی خودش حرکت میکند. اگر همچنان جسمی را با بسامد مناسب هُل دهید، این نوسانات بزرگتر و بزرگتر میشوند و اگر رهایش کنید حرکت نوسانی آن کم میشود. ابتدا مشتری را پیدا کنید و – از قبل – تقریباً به پلوتون برخورد کرده اید. اما فراموش نکنید که هدف به هیچ وجه کسب درآمد نیست و اخلاقا موظفید این درآمد را صرف هزینه های همین برنامه ها کنید. آنتونی ترین، نویسنده مسئول این مطالعه گفت: حفظ پایداری اقیانوسهای زیرسطحی این قمرها در برابر یخ زدگی طی دورههای زمین شناسی به تعادل خوبی بین گرمایش داخلی و اتلاف گرما نیاز دارد و با این وجود چندین مدرک داریم که نشان می دهد قمرهای اروپا، گانیمد، کالیستو و دیگر قمرها باید جهانهایی دارای اقیانوس باشند.

در نتیجه برخی از قمرهای یخی مشتری حائز فضای داخلی به اندازه کافی گرم برای میزبانی از اقیانوسهای آب مایع هستند و در مورد قمر سنگی آیو، این گرمای کشندی، سنگهای آن را به ماگما تبدیل میکند. برای اینکه قمرها تشدید جزر و مدی را تجربه کنند، اقیانوسهای آنها باید دهها تا صدها کیلومتر ضخامت یا عمق داشته باشند که در محدوده تخمینهای فعلی دانشمندان است. وی افزود: قمر آیو که نزدیکترین قمر به مشتری است، فعالیت گسترده آتشفشانی را نشان میدهد که یکی دیگر از پیامدهای گرم شدن کشندی اما با شدت بالاتر نسبت به سایر سیارات سنگی مانند زمین (در تاریخ باستانی خود) است.

این قمر در عین حال چگالترین قمر منظومه شمسی است. پروکسیما قنطورس یک کوتوله سرخ با فاصله ۴.۲ سال نوری و نزدیکترین ستاره به زمین در صورت فلکی قنطورس است. آیو نزدیکترین قمر از اقمار گالیلهای مشتری به این سیاره است. اما مطالعه جدیدی که در مجله Geophysical Research Letters منتشر شده است، نشان داد که برهم کنش و تعاملات قمر با قمر در مشتری ممکن است نقش بیشتری در گرم شدن این قمرها داشته باشد.

آنتوان می گوید این بزرگتر همه چیز را می فهمد حتی کتاب هایی که به زبان بچه ها و برای بچه ها نوشته شده است، اما باز هم در امضای تقدیمی، کتابش را به لئون ورث- موقعی که یک پسر بچه بود تقدیم می کند. پلوتون برای دیده شدن نیاز به تلسکوپ دارد. تا با سفر وویجر به فضا در سال ۱۹۸۹ این شک به یقین تبدیل شد و عکس های این سیاره ارسال شد.این سیاره با چشم مسلح و تلسکوپ های قوی هم قابل دیدن نیست. در واقع، اگر حدود ٨٠ برابر بیشتر از جرم اکنونش جرم داشت، به یک ستاره تبدیل می شد.

به گزارش اورانوس و به نقل از ایسنا، قمر های مشتری به نسبت فاصله خود از خورشید، داغتر از آنچه که باید باشند، هستند. اورانوس دارای 27 قمر است که ما می شناسیم. فسفروس با نام آفرودیت (Aphrodite) و رب النوع عشق نشان داده شد و هِرمِس (Hermes)، پیامآور خدایان و خدای یادگیری و هوش، نامی بود که بر روی اِستیلبون گذاشته شد. در طول سال 2020، مشتری درخشان ما را قادر می سازد تا پلوتو را با چشم ذهن بر روی گنبد آسمان تصور کنیم. مسلماً درايجاد اين ميدان قدرتمند توده مرکزی مشتری و لايه هيدروژن فلزی اطراف آن و همچنين چرخش سريع سياره نقش موثری دارند.

تعیین سرعت چرخش مشتری زمان زیادی را از دانشمندان گرفت، زیرا سیارههای گازی مانند مشتری هیچ سطح جامدی ندارد و به صورت ابر، طوفان و گاز در تلسکوپ ظاهر میشوند. چرخش سبب پخی زیاد (۹۶%) زحل می گردد، بطوریکه شعاع های قطبی و استوایی به نسبت ۱۰/۹ می باشند. چهار ماه از بزرگترین قمرهای مشتری به ترتیب فاصله از این سیاره عبارتند از: آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو. مشتری نزدیک به ۸۰ قمر دارد که بزرگترین آنها چهار قمر به نام های آیو (Io)، اروپا (Europa)، گانیمد (Ganymede) و کالیستو(Callisto) هستند.

آیا قمر بزرگتر از سیاره اش وجود دارد؟ کرورها سال است که گلها خار مىسازند و با وجود این کرورها سال است که برّهها گلها را مىخورند. محققان قبلاً بر این باور بودند که سیاره غول گازی یعنی مشتری، مسئول گرمایش جزر و مدی مربوط به فضای داخلی مایع قمرهای خود است. زامبیهای این فیلم گاهی کسل کننده هستند و جانورانی موذی و ترسناک را میبینیم که غیر قابل تشخیص هستند و بهطور وحشیانهای بدن قربانی خود را تیکه پاره میکنند. رنگ و اندازه قمرهای اورانوس شش قمر بزرگ اورانوس که با یکدیگر در مقیاس هستند و رنگها و درخشندگیهای نسبی خود را نشان میدهند.

ماه های بزرگ اورانوس پنج قمر اصلی دارد: میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون. پنج قمر بزرگ میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون نام دارند. از چپ به راست: پاک، میراندا، آریل، آمبریل، تیتانیا و اوبرون. تیتانیا بزرگترین قمر اورانوس است و با دهانه های کوچک، چند دهانه بزرگ و سنگ های بسیار ناهموار پوشیده شده است. قطر آنها از 472 کیلومتر برای میراندا تا 1578 کیلومتر برای تیتانیا متغیر است. هنگامی که جزر و مد تولید شده توسط سایر اجرام در مجموعه قمرهای مشتری با اثر گرانشی مشتری ترکیب میشود، گرمای بیشتری را برای قمرهای مشتری فراهم میکند که در شدیدترین موارد میتواند منجر به ذوب شدن یخهای آنها یا حتی تبدیل سنگ به ماگما شود.

برای تشخیص سیگنال GJ 367b که سفر خود به دور ستاره را تنها در یک سوم روز کامل میکند، بیش از اندازه کافی است. پات همچون موجودی که «در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده میشود» توصیف شدهاست. البته به نظر میرسد که نویسندهی مقاله چندان با دقت از این اصطلاح سود نجسته است و لااقل در این مورد بهخصوص منظورش آن است که ساختمانها پنهانی و بدون اینکه ما متوجه باشیم در حال شکلدادن به رفتار ما هستند؛ پنداری ساختمانها چیزهاییاند مجزا از رابطهی تعاملیشان با ارزشها و کنشهای انسانی.

منظومه شمسی ما شامل هشت سیاره است که به سیارات داخلی و خارجی تقسیم میشوند. در اين صورت لامپ ها به صورت موازي بسته شده اند. بدون لباس فضایی، بسته به اینکه در کدام سمت سیاره ایستاده اید، یا یخ می زنید یا فوراً به آجر کربن تبدیل می شوید. کوههای پلوتو می توانند به ارتفاع 6,500،9,800 تا 2،3 پا (XNUMX تا XNUMX کیلومتر) باشند و بلوک های بزرگی از یخ آب هستند ، گاهی اوقات با پوششی از گازهای یخ زده مانند متان. به طورکلی در این سیارات فشار اتمسفر سبب حفظ آب مایع باید برروی این سیارات بشود.

دیدگاهتان را بنویسید