بومگردی و روستاهای دیدنی ایران – البرز بی ماننده

بانو میرزا ماه شرف برغانی: متصدی نامه نگاری ای همسر فتحعلی شاه قاجار و استاد خط شکسته. پاکتی از طرف سپاه چهلم (یکی از لشکرهای مهم ارتش سرخ) همراه داشت، در آن نامه پیشنهاد آتش بس شده بود. در طی مذاکره با نمایندگان سپاه چهلم، آنها شرایط ما را پذیرفتند و ما نیز از آنها را، که نباید بر روی کاروان های شان در مسیر سالنگ جنوبی آتش بگشاییم. تا به خود مان آمدیم دیدیم که نیروهای دولتی با په پشه روی ما ضربه می کردند، ما نیز به آنها امان نداده و تیر اندازی را شروع کردیم، زدوخورد ادامه پیدا کرد.

در کنار جاده تابلوی سفید بی نوشته و نشان آغاز پیاده روی بسمت سیاه سرد را خبر می دهد، این جالب ترین تابلوی جهان می باشد. به مجاهدین گفتم که در تپه های مجاور پشت سنگ های عظیم، موضع بگیرند، همانطور که فکر می کردم، حمله ی وسیع دشمن شروع شد، تعداد زیادی هلی کوپتر پس از پایان بمباران، آسمان آنجا را پوشاند، موقع پیاده کردن کوماندوها بود. پهلوان احمدجان نزد نجیب رفته بود؛ رفتن او نوعی بهانه و ترفند بود، چون همین که احمدجان از نزد نجیب با سلاح و مهمات برگشت، قرارگاهی برپاکرد.

ج: گفتم که نجیب موضوع پهلوان احمدجان را بهانه قرارداد، احمدجان در شابه بود، من هم در شابه بودم. در دهه ۱۹۹۰ فعالیت کمی داشت اما در سال ۱۹۱۳ انفجار بزرگی داشت که بخشی از دهانه آنرا را منفجر کرد. جنرال شهنواز تنی در این جنگ شرکت داشت و فرار کرد. و به تیراندازان تأکید کرد تا مراقب پشت سر مسلمانان باشند و هیچگاه موضع خود را ترک نکنند. از آن طرف ابوسفیان، خالد بن ولید را با دویست سرباز زبده، مراقب این گردنه کرد و دستور داد در کمین باشید تا وقتى که سربازان اسلامى از این درّه کنار بکشند، آن گاه لشکر اسلام را از پشتِ سر مورد حمله قرار دهید.

و لذا کار بر قريشيان سخت گرديد و در تهاجم عمومي هم نتوانستند کاري از پيش ببرند و هزيمت و فرارشان آغاز شد و از ترس جان خود به درّه ها و کوه ها پناه بردند و مقرّ خويش را بدون مراقب رها ساختند. قله های رشته کوه زاگرس کدامند؟ رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه اوراسیا به وجود آمده است. کوه بزمان با ارتفاع قلهی ۳۴۹۰ متر، در جنوبشرقی ایران و استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده است و یکی از کوههای آتشفشانی ایران بهشمار میآید. شاخه شمالی آن با ورود به جنوب روسیه در منطقه قفقاز، قله زیبای البرز (البروس) را تشکیل داده که با ارتفاع ۵۶۴۲ متر بلندترین کوه قاره اروپاست وسپس با عبور از گرجستان و آذربایجان ، در ناحیه آستارا و دشت مغان وارد محدوده جغرافیایی ایران میگردند.

برای تراشیدن سنگنگاره و سنگنبشته بیستون، جایی در ارتفاع چند ده متری سطح زمین و در دامنه رو به جنوبِ کوه پَرو انتخاب شده است. بطری رو داخل تشت میگذاریم تا بعد از تولید آتش فشان, محیطی تمیز بمونه. واقعا فوق العاده است.کوه خیلی زیبایی هست.بنده خیلی از دره های کوه رو رفتم. در بالای کوه جودی دیری به نام دیرالسفینه وجود دارد که در آنجا نیز همه ساله مسیحیان و مسلمانان در ماه اوت جمع میشوند و جشن سفینه نوح را برپا میدارند. باید دانسته شود که کوه قاف یا البرز کوه اساطیری ایران ، همان بهشت ناپیدای زمینی خداوند است که فردوسی آنجا را محل قرار گرفتن زال زر دانسته است.

شهدای اُحُد را در کنار کوه اُحُد یکجا بهخاک سپردند که شمارشان افزون بر هفتاد تن میشد. در حالی که ما با خبر شدیم که نمایندگان سپاه چهلم، که با ما بر سر آتش بس مذاکره کرده بودند، توسط مقامات قوای شوروی زندانی شده بودند و به آنها گفته شده بود که با دشمن سازش کردید ولی در دور دوم مذاکرات به توافق نرسیدیم و جنگ ها از نو شروع شد. بعد من مسلح با تفنگ و تفنگچه برای مذاکره رفتم.

بعد از پنجشیر، بولغین تا سالنگ را آزاد ساختیم و در خزان همان سال در تپه ی سرخ شکست سختی خوردیم، تلفات زیادی را متحمل شدیم، چون از یک طرف سلاح های ما اندک و غیره قابل مقایسه با سلاح های نیروهای مسلح ترکی بود. راندگی نجوبران باعث شده تا بیستون ازسمت شمال شرق تحت فشار مضاعف قرار گیرد و در نتیجه شکستگی های متعددی در طبقات رسوبی آن پدید آیند.

بدین منظور، در بخش پایین پیشبینی وضع آب و هوایی بیستون کرمانشاه در پنج روز آینده آورده شده است. برای نخستین بار در جهان آثار سکونت و بقایای استخوان انسان نناندرتال در غارهای شکارچیان «مرتاریک» و «مرآفتاب» کوه بیستون کرمانشاه پیدا شده است و آثار مربوط به سیر تحول مراحل زندگی انسان از عصر حجر تا دورههای تمدنی پیش از تاریخ و حکومتهای بزرگ در این نواحی کشف شده است. کوه آرارات در طول جغرافیایی ۱۸/۴۴ شرقی و عرض ۴۲/۳۹ شمالی قرار گرفته . بارش باران اسیدی نیز بهدلیل تولید اسید سولفوریک از دی اکسید گوگرد موجود در هوا پس از آتشفشان، اتفاق میافتد؛ البته در طول زمان این پدیده سبب خنک شدن کره زمین میشود.

براستى مىتوان ایشان را مفسران حقیقى مفهوم انتظار در زمان غیبت حجت خدا و الگویى براى این مفهوم دانست که با انتظار تحقق وعده هاى الهى و با تاکید بر فرمانهاى پیامبر خدا، خود را از فتنه هاى شیاطین در امان نگه داشتند و دامن خود را به دنیا و ظواهر و جاذبه هایش آلوده نساختند و به اذن خداوند بر علیه بتپرستى و کفر زمان قیام کردند، چنانکه خداوند در قرآن مىفرماید: «ما بر دل هاى آنها علاقه (محبت و ایمان به خدا) را محکم ساختیم که آنها قیام کرده و گفتند: خداى ما پروردگار آسمان هاو زمین است و ما هرگز جز آن خداى یکتا، هیچ کس را به خدایى نمىخوانیم که اگر بخوانیم سخت راه خطا و ظلم را پیمودهایم» (?) و در آیهاى دیگر از قول ایشان مىفرماید: «اینان قوم ما هستند که خدایانى غیر خداى یگانه برگرفتند، در صورتى که هیچ دلیل روشنى بر خدایى آنها ندارند، چه ظلمى بالاتر از این افترا و دروغى است که بر خدا مىبندند».

در این زمان جمعه خان از حزب اسلامی در اندراب راه بندان ایجاد کرده بود، راه تدارکاتی را بسته بودند، در پنجشیر قحطی آمده بود، شوروی ها پی درپی حمله می کردند. در آن زمان فقط گدامحمد کلاشنکوف داشت. ولی تعلیمات نظامی ادامه داشت. پل فوق اخیرا ریزش کرده در حالی که با اندک هزینه ای می شد که آن را برای سالهای سال پا برجا نگه داشت هرچند که الان هم دیر نیست 0 !

دیدگاهتان را بنویسید