به سوی سیاره مشتری

بهگفتهی وی زمانیکه ماه در سال ۲۰۲۴ یا بعد از آن به ماه فضانورد ارسال کنیم گرد و خاک روی هر چیزی میتواند بنشیند و فرقی هم نمیکند که این سطح چه باشد. با این وجود او میگوید که ما نمیدانیم در آینده چه اتفاقی میافتد و اگر فضانوردان با بولدوزر به مناطقی بهشدت باردار شده بروند چه میشود. اگر اقیانوس، آن مقدار دی اکسید کربن را جذب کند، روند تغییرات اقلیمی کند می شود. مسیری که یک سیاره دور خورشید طی می کند، مدار سیاره نام دارد. سپس جریان های بسیار قوی در اقیانوس جنوبی آب را مجدداً توزیع می کند، و آن را به سراسر جهان از جمله به قطب جنوب می رساند.

این جذب اضافی گرما، که به پدیده گلخانهای معروف است، میانگین گرمای ناهید را بیش از هر سیاره دیگری (حتی سیاره تیر) در سامانه خورشیدی بالا بردهاست بهطوریکه این حرارت برای ذوب کردن فلز سرب کافیست. به این دلیل که قطر زحل تقریبا ۱۰ برابر قطر زمین است، هر نقطه روی استوای آن ۲۰ برابر سریعتر از نقطهی متناظر در استوای زمین حرکت میکند. اعتقاد بر این است که سیاره نه که ادعا میشود سیاره X نیز نامیده میشود جرمی حدود 10 برابر زمین و 5000 برابر جرم پلوتو دارد.

پلوتو کوچکترین و دورترین سیاره از خورشید بوده و کمترین دما و نیروی جاذبه را میان سیارت دیگر منظومه شمسی دارد. ساختار شارون که امروزه از آب تیره منجمد است، شاید زمانی ترکیباتی مانند پلوتون (متان) داشته است اما متان موجود در این قمر توسط نیروی جاذبه پلوتون از آن جدا شده و جذب این سیاره شده است. شارون و پلوتون گردش هماهنگ یا قفل جزر و مدی دارند. و بعد مجدداً از طریق اقیانوس آرام به بخشهای بالایی اقیانوس می آید، و چرخه حرکتی آن بسته می شود وسها، % ۷۱ از سطح زمین را پوشانده اند، که این میزان حدود % ۹۷ از آبهای جهان را تشکیل می دهد، این آبها انواع گونه های دریایی را در خود جای داده اند و به روش های گوناگون شامل چرخه های گرمایی مشهور به رسانگرهای بزرگ اقیانوسی، در تنظیم آب و هوای سیاره نقش دارند.

اقیانوسها، % ۷۱ از سطح زمین را پوشانده اند، که این میزان حدود % ۹۷ از آبهای جهان را تشکیل می دهد، این آبها انواع گونه های دریایی را در خود جای داده اند و به روش های گوناگون شامل چرخه های گرمایی مشهور به رسانگرهای بزرگ اقیانوسی، در تنظیم آب و هوای سیاره نقش دارند. در این منطقه مقدار زیادی الکترونهای ناشی از بادهای خورشیدی قرار دارند و نور خورشید بسیار کمی برای شارژ مثبت وجود دارد.

زمانی که این فضاپیماها در نزدیکی مدار پلوتون بودند، این سیاره در مدار خود به دور از منطقه حضور این فضاپیما در چرخش بود. این منطقه که «ابر اورت» نامیده میشود، منطقه عظیمی از فضای بیکران است که در فاصله ۵۰ هزار واحد نجومی تا حدود ۱۰۰ هزار واحد نجومی از خورشید کشیده میشود. این هفت رنگ بر اساس هفت پیکر و نیز کتب نجومی به هفت سیاره و نیز بر بنیاد کتابهای کیمیاوی به هفت فلز منسوب و دارای نمادهایی است که هر یک از آن نمادها وجهی کیهان شناختی دارد.

به گزارش شریان نیوز،سعید جعفری کارشناس نجوم و دبیر اجرایی خاورمیانه در شورای مشورتی نسل فضا در حمایت از برنامه کاربرد فضای سازمان ملل متحد (SGAC) درباره همنشینی ماه و مشتری گفت: اولین رویداد نجومی آبان ماه ۹۹ که امروز پنج شنبه ۱ آبان به وقوع میپیوندد همنشینی ماه و مشتری یا هُرمُز است. در این حالت بخشی یک نمونه به گرد و خاک ماه آغشته شد و نمونهی دیگر تمیز بود. ونگ و همکارانش بهدنبال پیدا کردن پاسخ این سؤال هستند که آیا گرد و خاک ماه میتواند باعث خطر شوک الکتریکی به فضانوردان شود یا نه؟

این در حالی است که در سطح ماه حتی نیازی به تماس نیز وجود ندارد و این تخلیهی الکتریکی میتواند خطرناک باشد. سناریویی که خوانید کاملا فرضی است اما برخی از دانشمندان بهطور جدی نگران سطح گرد و خاکی ماه هستند؛ چون بهگفتهی آنها این سطح از نظر الکتریکی بهشدت باردار بوده و میتواند باعث بروز جرقه و قوس الکتریکی در تماس با دستگاهها و لباسهای فضانوردان شود. سطح ماه بار الکتریکی زیادی دارد که ناشی از بادهای خورشیدی هستند که ماه در معرض آنها قرار دارد.

هنگامی هم که بالانس برقرار باشد خطر شوک الکتریکی کمتر است. نور خورشید بار الکتریکی مثبتی حمل نمیکند اما زمانیکه فوتونها به سطح ماه میرسند میتوانند باعث پراکنده شدن الکترونها شوند که این فرایند آلودگی فتوالکتریکی نام دارد و به این ترتیب این الکترونهای بهشدت باردار در مناطق که بار مثبت دارند باقی میمانند توسط الکترونهای دارای بار منفی که از طرف بادهای خورشیدی میآیند بالانس میشوند. همینطور که آرام آرام به سمت یک دستگاه آنالیز خاک ماه میروید تا آن را بررسی کنید، یک لحظه به خود آمده میبینید که ستارهها بیش از حد شفاف هستند و شما واقعا در حال انجام کارهای علمی روی سطح ماه هستید.

اگر در مورد جهان و این چرخه وارونه فکر کنید، آسان ترین کار این است که از بخش شمالی اقیانوس اطلس در نزدیکی گرینلند و ایسلند آغاز نمایید. به کفتهی جیم رایس، از دانشمندان ارشد مؤسسهی علوم فضایی آریزونا، فضانوردانی که به ماه رفتند هیچ وقت گزارشی در مورد مشاهدهی شوک الکتریکی نسبت به دستگاهها یا افراد ندادند. همانطور که ونگ پیشبینی کرده بود سطح آغشته به گرد و خاک ماه بیشتر در خطر قوس الکتریکی قرار گرفت چون ذرات خاکی، روی سطح لباس فضانوردی اثر میگذارند و در عملکرد آن اختلال ایجاد میکنند.

در کرهی زمین، میدان مغناطیسی زمین از ماه در برابر این ذرات بهشدت باردار شده محافظت میکند اما ماه دارای میدان مغناطیسی چندانی نیست و به همین دلیل این جریان دائمی از ذرات باردار باعث باردار شدن سطح ماه میشوند. بهگفتهی جوزف ونگ، فیزیکدان پلاسمایی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در کنار این بار الکتریکی، سطح ماه نیز از گرد و خاک تشکیل شده و همین باعث میشود این ذرات باردار بهسادگی در سطح این کره پخش شوند. عطارد در حدود 4٫5 میلیارد سال پیش هنگامی که گاز و گرد و غبار به دلیل گرانش در کنار هم قرار گرفتند، به وجود آمد و این سیاره کوچک را نزدیک به خورشید تشکیل داد.

وضع داخلی بابل و جایگاههای مقدسش قلب مرا تكان داد … آنگاه كه بدون جنگ و پیكار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. تصاویر جدید با ثبت مناطق کوهستانی، مناطق یخزده و دهانههای آتشفشانی، گوناگونی جغرافیایی پلوتون را نشان میدهند داد. مشاهدات بعدی نشان داد که این جسم در واقع بسیار کوچکتر از آن است که تصور میشد. اطلاعات زیادی در وب برای یافتن بهترین زمان برای مشاهده مریخ وجود دارد و همچنین برنامه های کاربردی برای تلفن های هوشمند که موقعیت آن را نشان می دهد ، خواه قابل مشاهده باشد یا در یک مکان خاص.

دهمین سیاره که طبعاً می باید آنسوی پلوتون قرار گرفته باشد فاصله اش از ما آنقدر زیاد است که براستی یافتن آن کار چندان ساده ای نمی تواند باشد. موسیقی های بازی نیز با توجه به موقعیتی که در آن هستید عوض می شوند که هر کدام از آن ها توانسته به جذابیت های بازی اضافه کند و نمی توان هیچ ایرادی از آن ها گرفت. اقیانوس ها به این خاطر بر شرایط اقلیمی تأثیر بسیار دارند که مقدار زیادی از گرما و دی اکسید کربن را ذخیره میکنند.

جالب است بدانید هر ساله بیش از یک میلیون جلد از این کتاب در سراسر دنیا به چاپ می رسد و به دست مخاطبانی می رسند که دوست دارند اهلی شوند و سر از راز شاهزاده کوچولو دربیاورند. این مدل گوشواره طلا آویزی سیاره از مدل های منحصر به فرد و خلاقانه است که از دو رنگ طلای زرد و سفید ساخته شده است و برای هر رنگ پوستی مناسب است. این کاوشگر به اطلاعاتی از ویژگی ها و قمرهای سیاره دست یافت و تصاویر روشنی از پلوتون را در تابستان ۲۰۱۵ ارسال کرد. اقیانوس ها به کاهش یا متعادل ساختن تغییرات اقلیمی کمک می کنند و اگر نباشند همه دی اکسید کربن در اتمسفر می ماند.

زیرا حدود ۸۰ یا ۹۰ درصد از گرمای زمین که در طول ۵۰ سال گذشته، توسط سیستم زمین ذخیره شده، به اقیانوسها رفته است و لذا اقیانوسها بر شرایط اقلیمی تأثیر دارند و این یعنی بررسی اقیانوس روشی مهم برای بررسی تغییرات اقلیمی است، زیرا گرما در اقیانوسها ذخیره می شود. ونگ تحقیقات تیم خود را در همایش سالانهی ژئوفیزیکی آمریکا در سانفرانسیسکو ارائه کرده و گفته که مناطقی که در تاریکی قرار دارند میتوانند حامل بار منفی بسیار زیادی به میزان صدها تا هزاران ولت باشند.

دیدگاهتان را بنویسید