بزرگترین سیاره بعد از مشتری چیست؟

به علاوه، در آن دمای بالا، آب به صورت مایع نیست. این ضریب شکست بسیار بالاتر از ضریب شکست 1.33 آب است. اورانوس مانند زحل حلقه دارد ولی این حلقه ها بسیار نازک تر و کم نور تر هستند. موزه علوم یا آسمان نما ها می تواند برنامه ویژه ای را برای آن روز در نظر بگیرد. در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۵ وسیلهای از سفینه بدون سرنشین ونرا ۹ متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سابق، بر زهره فرود آمد و علی رغم شرایط فوق العاده سخت دما و فشار توانست به مدت ۲ ساعت عکسهایی از چشم انداز این سیاره بگیرد و اطلاعات گستردهای از سطح زهره بفرستد.

سیاره ناهید نزدیکترین سیاره به زمین است بطوری که میتوان آن را در ابتدای غروب، درست هنگامی که خورشید غروب میکند در آسمان با چشم غیر مسلح دید. در نبود جو، دمای عطارد پس از غروب آفتاب بهسرعت کاهش مییابد. جونو، کاوشگر فضایی ناسا با هدف بررسی سیارهی مشتری در تاریخ ۵ آگوست ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و در ۵ جولای ۲۰۱۶ وارد مدار مشتری شد تا بررسیهای علمی دقیق این سیاره را آغاز کند. گندم زارها مرا به یاد هیچ چیز نمیاندازد و این جای تاسف است! عطارد هیچ قمری ندارد، در نتیجه، پیش از اندازهگیری نیروی وارد بر یک فضاپیما بهوسیلهی میدان جاذبه، امکان تعیین جرم (و توزیع جرم) و چگالی وجود نداشت.

بزرگترین دستاورد این دو فضاپیما کشف آتشفشانهای فعال در قمر آیو بود. یک نامزد خوب اسید سولفوریک H2SO4 بود، چیزی که بعداً بهوسیلهی فضاپیما مورد تأیید قرار گرفت. کاوشگر ونوس اکسپرس (Venus Express) که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ یکی از مأموریتهای آژانس فضایی اروپا بود شواهدی از صاعقه در این سیاره کشف کرد که برخلاف رعد و برقهای زمین، در ابرهای اسید سولفوریک ایجاد میشدند. پس از تایتان، کالیستو(متعلق به مشتری) با قطر 4806 کیلومتر، آیو(متعلق به مشتری) با قطر 3642 کیلومتر، ماه(متعلق به زمین) با قطر 3476 کیلومتر، اروپا(متعلق به مشتری) با قطر 3138 کیلومتر، تریتون(متعلق به نپتون) با قطر 2706 کیلومتر و تیتانیا(متعلق به اورانوس) با قطر 1580 کیلومتر به ترتیب مقام های سوم تا ششم بزرگترین اقمار منظومه شمسی را به خود اختصاص داده اند.

این عدد از سرعت شدیدترین گردبادهای رخ داده بر روی کرهی زمین نیز بیشتر است. تحقیق در مورد منظومه شمسی نشان داده است که گسترش مرزهای منظومهی شمسی تا جایی است که دیگر تحت گرانش و نفوذ خورشیدی، میدان مغناطیسی خورشید و بادهای خورشیدی نیست. احتمالاً جریانهای گدازهای در این مناطق، عوارض قدیمیتر را دفن کرده است. شکستهایی نیز وجود دارد که احتمالاً دلیل آن فشرده شدن پوسته است. عطارد یک میدان مغناطیسی ضعیف دارد که شدت آن حدود 1% میدان زمین است. این میدان مغناطیسی را نمیتوان بهجامانده از دورههای اولیه دانست، چرا که عقیده بر این است که در گذشته، دمای درونی سیاره از نقطهی بحرانی کوری تجاوز کرده است.

پژواکهای راداری از سطح عطارد، نقاطی را در دو قطب شمال و جنوب نشان میدهد که بازتابش آن غیر عادی و بهشدت غیر قطبی است. درجه انحراف این سیاره از محور حدود ۹۸ درجه است، بدین معنی که قطبهای شمال و جنوب آن در جایی که خط استوای زمین می چرخد قرار دارند. این روز از ریشه لاتین dies lunae گرفته شده است و به معنی Moon’s Day یا روز ماه است. وقتي كه نيروهاي مولد جزر و مد ماه و خورشيد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، مثلاً به هنگام ماهنو كه هردو در يك طرف زمين هستند، جزر و مدهاي حاصل در حداكثر خود هستند.

3)تمام اجسام دیگری که اطراف خورشید در گردش هستند، روی هم، اجسام کوچک منظومه شمسی نامیده میشوند. در واقع آنها تابع این توصیه هستند، که میگوید: نسبت به حقیقت فکر بازی داشته باش و به منبع آن کاری نداشته باش و آمادگی یادگیری را از هر کسی دارند. خاص- مثلاً نبوغ فراوان-، این احتمال را پیش بکشد که: شاید این فرد قواعدی برای خودش ابداع کرده باشد و با پیروی خصوصی از همین قواعد، «اشارهای صحیح به چیزی داشتن» نیز برایش امکانپذیر شده باشد. محاسبات مداری بیشتر نشان دادند که این دنبالهدار در جولای ۱۹۹۴ با مشتری برخورد کرده است.

آسیاب توپ در کنیا -سنگ زغال سنگ پودر چین آسیاب ای ساخته شده در عملیات سنگ آهک آسیاب . در ۱۸۹۲، ای ای برنارد پنجمین قمر مشتری را در رصدخانهی لیک کالیفرنیا کشف کرد. از روی زمین قطر زاویه ای سیاره زحل در نقطه مقابله حدود ۲۰ دقیقه است مثل مشتری، زحل دارای جو غلیظ پر از ابری است که به صورت جزئی می چرخد. امروزه بسیاری از شیوههای مورد استفاده در علومِ مربوط به زمینشناسی را برای مطالعه سیارات بهکار میبرند. جواب منفی است، در حقیقت مقام بزرگترین قمر منظومه ما، به قمر بزرگ سیاره مشتری، یعنی گانیمد تعلق دارد.

نظامی فضای داستان را به گونهای ترسیم میکند که شب و روز آن هر بار به شکلی نو بر ماهان پدیدار میشود. به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اخبارک؛ امروز شنبه، آسمان جهان عرب شاهد پدیدهای منحصر به فرد است که ارتباط ماه و سیاره زهره را نمایش میدهد. برای ساختن چنین مدلی به میدان وسیعی نیاز دارید.«سرجان هرشل»در ضمن بیان این مدل،واقعاً انتظار نداشت که ساختن آن عملی شود.بلکه هدف او از این پیشنهاد،کمک به فهم نظری اندازه ی واقعی خانواده ی سیارات بود.

این کجی، به میدان مغناطیسی اورانوس شباهت دارد، اما در اینجا میدان مغناطیسی بسیار کوچکتر است. حدود 1% نور ورودی، به سطح زهره میرسد. به علت داشتن مدار کوچکتر، هر سال زهره (زمان لازم برای گردش به دور خورشید) برابر با حدود ۲۲۵ روز زمین است. برت میگوید: یکی از نتایج جالب این است که در طی دو دهه گذشته، هیچکدام از سیارات جدیدی که کشف کرده بودیم شبیه به سیارات منظومهی شمسی نبودند. این بیشتر شبیه سودوساینس یا شبه علم هست تا علم.

کمربند کویپر کمربندی شبیه به یک بیضی یا دایره است و حدود ۴٫۵ تا ۷٫۵ میلیارد کیلومتر (۳۰ تا ۵۰ واحد نجومی) از خورشید فاصله دارد و شکلگیری آن مانند شکلگیری کمربند سیارکها بودهاست. سرس که در کمربند سیارکها بین مریخ و مشتری قرار دارد، پس از کشف در سال ۱۸۰۱ نیز یک سیاره محسوب میشد. در هر حال شهاب سنگها سطح این سیاره را در امان نگذاشته اند. سایر قطعات کوچکتر باقیمانده تبدیل به اجرامی مانند سیارکها، ستارههای دنبالهدار، شهاب سنگها و قمرهای کوچک و نامنظم شدند. اگر شما بتوانید با زور بازوی خود یکی از دشمنان را به قربانگاه ببرید و آنجا سلاخیاش کنید، آنگاه نگاه خدایان به سوی شما جلب میشود و وزنه قدرت به سمتتان سنگینی میکند.

در این کتاب شما می خوانید که … هریک از شخصیتهای گروه شما (که کاملا به صورت تصادفی ایجاد میشود) داستان زندگی منحصربهفردی دارند و اینگونه توانایی آنها در کمک به بقای گروه هم متفاوت است. رنگ مشتری زرد یا نارنجی مایل به زرد است. کاسینی در سال ۱۶۹۰ به تفاوت چرخش جو مشتری با خود سیاره پی برد. همانگونه که چینش مهرهها، همه چیز را برای آغاز بازی شطرنج آماده میکند، باور به خطاناپذیری هر فرد در آگاهی از خودش نیز ما را برای تفسیر کلام یکدیگر آماده میکند.

یک گردش به دور خورشید 88 روز طول میکشد؛ در حالی که دوره تناوب چرخشی دو سوم این مقدار است، یعنی 59 روز. کنگره پس از انتشار این فیلمها درخواست جستوجوی اجرام نزدیک به زمین را به ناسا مطرح کرد. در ژوئیه ۱۹۹۴، هنگامی که ۲۱ تکه از دنبالهدار شومیکر-لوی ۹ با اتمسفر هرمز برخورد کرد ستارهشناسان شاهد رویدادی بسیار تماشائی بودند. خورشید کروی و متشکل از گازهای مشتعل است، به مانند کورۂ اتمی عظیمی است، که دائما در آن گاز هیدروژن تبدیل به گاز «هلیوم» می گردد، و در نتیجه نور و حرارت و نیرو می کند. این تصاویر که با ابزار JunoCam ثبت شدند، شباهت این شکلهای ابری به زمین را آشکار میکنند.

تنها قلهی ابرهای زردرنگ آن که ویژگی خاصی نیز ندارند قابل رؤیت است. راه شیری از افزون بر 100 میلیارد ستاره تشکیل شده که خورشید نیز فقط یکی از آنهاست. از رصدهای قطبشسنجی نیز سرنخهایی از ترکیب ابرها بهدست آمد. پس از عبور از میان ابرها و جو غلیظ، این نور به رنگ قرمز تیره است. این گسیل از سطح سیاره سرچشمه میگیرد و میتواند از میان ابرها بگذرد. با دریافت گسیل رادیویی گرمایی در پایان دههی 1950، نظرها بهکلی تغییر کرد. کاوشگر جونو در سال ۲۰۱۸ تصاویری از الگوهای موجی در مقیاس کوچک را در جو مشتری به ثبت رساند.

دیدگاهتان را بنویسید