انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

روش پژوهشِ حاضر به شیوۀ اِسنادی و کتابخانهای است؛ بدین ترتیب که تصحیح خمسۀ نظامی به کوشش بصیرمژدهی مطالعه و بررسی شده، موارد و شواهد لازم با فیش برداری و دستهبندی، با همان شواهد در تصحیح وحید دستگردی و نسخۀ مسکو مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. جالب است بدانید که درخشان بودن سیاره زهره باعث شده است که در گذشته نیز این سیاره مورد مطالعه دانشمندان قرار بگیرد که در این میان ابن سینا در سده یازده میلادی گذر سیاره زهره از مقابل قرص خورشید را مشاهده کردهاست. مشکل بتوان باور کرد که شیئی چنان درخشان تا کنون از چشم مشاهده گران و رصد کنندگان آسمان، پنهان مانده باشد.

با این حال، اتمها مشاهده می شود با استفاده از اسکن میکروسکوپ تونل زنی. همچنین در ادامه تیزر 4 کاراکتر اصلی بازی PS4 Borderlands 3 را میبینم که شامل ، Zane ، Amara ، Flak و Moze می باشد که هر کدام دارای قدرت منحصر به فردی هستند و Gearbox این ها را به عنوان گروه Vault Hunters معرفی میکند و درباره آنها میگوید : Amara دارای بازو های جادویی است و با قدرت خاص خود میتواند هر لحظه از آنها استفاده کند.

صفتی است که برتری یک چیز یا یک شخص را نسبت به سایر انواع نشان می دهد. یکی از همنژادان خانوادهی سالی که خاویر اسکورور نام دارد (با نقشآفرینی جک چمپیون) یک انسان است که با عنوان «عنکبوت» شناخته میشود. گیم پلی جذاب و دوست داشتنی و البته اعتیاد آور سری، در کنار بخش تکنفره غنی و جذاب، حالتهای مختلف بازی، و همچنین بهبودهای عظیمی که بازی نسبت به نسخه قبلی خود داشت، باعث شد که این عنوان موفق به فروش دومیلیون کپی شود و بازخورهایی مثبت را از سوی منتقدان و مخاطبان دریافت کند.

در ادامه به بررسی ماه یگانه قمر طبیعی زمین می پردازیم . «با وجود قبیلهها، محیطها و تکنولوژیهای جدید ما بهتوسعهی جهان آواتار ادامه میدهیم. زمانیکه ما بخشی از این جهان (چه تکنولوژی – چه نژادها و چه محیطها) را معرفی میکنیم، آن بخش دیگر برای همیشه همراهبا ما خواهد بود. این پنج روش و تکنیک بود که من برای بهبود وضعیت عزت نفس و در حالت کلی تر حرمت نفس بیان کردم.

تعهد کامرون بهساخت دنباله(های) آواتار بهبرنامهریزی او برای ساخت پنج قسمت دیگر منجر شده است. طبق گفته های لاندو، در این قسمت از فیلم آواتار شاهد بازگشت گروه Resources Development Administration (سازمان RDA – مدیریت توسعه منابع) خواهیم بود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید در این فیلم قرار است شاهد بازگشت رئیس قسمت امنیت تشکیلات RDA یعنی مایلز کواریچ (با نقشآفرینی استفن لنگ) باشیم؛ کاراکتری که بهضرب یکی از تیرهای کمان نیتیری کشته شده بود. استفن در این قسمت و در کالبد مایز کواریچ یک نقشآفرینی بهمراتب قویتر را از خودش نمایش میدهد. تشکیلاتی که آن را پارکر سلفریج (با نقشآفرینی جیووانی ربیسی) رهبری میکند.

البته شما نیز همواره میتوانید با دنبال کردن تصاویر جدید مخابره شده از سوی مریخنوردهای ناسا، آنان را به اجسام عجیب بر روی سیاره مریخ نسبت دهید. در باره شایعاتی از بازگشت شخصیت محبوب Handsome Jack ،رندی پیچ فورد در پنل PAX گفت که به طور قطع او مرده است و به شایعات پیرامون آن خاتمه داد. درمورد گذشته شخصیت نیکو اطلاعات زیادی در دسترس نیست، فقط میدانیم که او دوست و اسلحهساز نیرو است و از قبل این قضیه همدیگر را میشناختند. کیت وینسلت و جیمز کامرون حالا و بعد از ۲۵ سال که از اکران فیلم «تایتانیک» گذشته است، با یکدیگر همکاری میکنند.

دنبالهدار با اتمسفر مشتری برخورد خواهند نمود. در نگاه اول جو آبی اورانوس برخلاف جو خشن و بی رحم مشتری و زحل، آرام به نظر می آید. مثلا مونتاژِ بیکلامِ اپیزود سفر در زمان را که تمام دیالوگهای رد و بدلشده بینِ مارها به یک سری هیسهیسکردنهای نامفهوم خلاصه شده بود، به خاطر بیاورید. همراهبا موجودات و تکنولوژیهای خاص قسمت قبل از سری آواتار، در قسمت دوم با موارد جدید و متنوع روبهرو خواهیمشد. در این تریلر شاهد تازه های بازی ، بازگشت کاراکتر های قدیمی ، محیط و سیارات جدید و همچنین تکه ای کوچک از اسلحه های فوق پیشرفته در سری جدید Borderlands 3 هستیم و داستان بازی در ادامه سری های قبلی مجموعه Borderlands می باشد.این بازی در تاریخ September 13 ، منتشر خواهد شد.

بهاین شکل که آواتار ۲ دسامبر ۲۰۲۲ و آواتار ۵ دسامبر سال ۲۰۲۸ اکران خواهد شد. جالب است بدانید که تغییرات محیطی هنوز هم در این سیاره رخ می دهند، یعنی شکل فیزیکی این سیاره هنوز هم به صورت محدود تغییر میکند. «ما یک تانک دایرهای شکل بهقطر ۱۲ متر را در اختیار داشتیم که یک پنجره روی آن نصب شده بود. شد که نشانه­هایی از تبدیل شدن آن به یک علم جدید بالغ بود. به گزارش نیوساینتیست، این محققان در مرکز پژوهشهای علوم کاربردی تایپه، تایوان برای آغاز این پژوهش از گیاهان آبزی استفاده کردند. نقاط تیره که زمانی تصور می­ شد گیاهان باشند در واقع نواحی سنگ­ های تیره ­تر و غبار هستند.

اعتراف میکنم رمزگشایی از این دانشنامه ۵۰۰صفحهای سبب شد تا دانش اخترشناسی زیادی را بیاموزم. مثل یک ماهی که از آب بهبیرون پریده و از منطقهی امن خود خارج شده است. مهارت وینسلت در فراگیری زبان ناآوی (مثل سایر بازیگران پروژه) و توانایی او در حبس کردن نفساش بهمدت هفت دقیقه بهاو در جریان فیلمبرداری آواتار ۲ کمک شایانی کرده است. او کودکی خود را در کمپ نظامی و دوران نوجوانیاش را در جنگل گذرانده است؛ درست مثل تارزان. اعضای این کمپ نظامی هرگز نتوانستند بهکرهی زمین بازگردند.

او در دوران تحصیل توانایی شاعری و نویسندگی خود را نشان داد اما هرگز به صورت جدی به دنبال این کار نرفت. نکتهی جالب این سیاره اینجاست که ونوس آنقدر آرام و آهسته به دور خودش میچرخد که یک سال شمسی در آن برابر ۲۲۵ روز است! البته که هر یک از این آثار باید چارچوب خودش را داشته باشد و در این چارچوب، قصهی خودش را بگوید، آن را بهنتیجه برساند، احساسات را بهتماشاگر منتقل کند و در یک ساختار مستقل کار بکند. براى آن که جلو همهى عالم از خودش دفاع کند همهاش چى دارد مگر؟ ۱۱ کیلومتر در ثانیه) است یعنی اگر جسمی با این سرعت از سطح مشتری پرتاب شود دیگر به سطح این سیاره باز نخواهد گشت.

این نظریات در قرن دوم عصر حاضر کتب المجسطی نوشته بطلمیوس به اوج میرسد. اما او چندین سال از زندگیاش را معطوف خلق قسمت دوم آواتار کرده است. «پیشرفت تکنولوژی بهما کمک کرده تا بتوانیم عملکرد شخصیتها را وفادارانهتر و باورپذیرتر از فیلمنامه بهپردهی نقرهای منتقل کنیم. بعد از اینکه سلطهی خود بر سیاره را از دست دادند حالا میخواهند برای بازپسگیری آن وارد عمل شوند. واقعه آرماگدن اشارهای است به اینکه در زمانیکه اسرائیل بسیار قدرتمند بوده و یهودیان جهان در اسرائیل متمرکز شدهاند، یک درگیری و جنگ بزرگ اتمی در منطقه “هَرَّمَجیدون” (“هار” در عبری بهمعنی کوه است) رخ میدهد و بعد از این جنگ که منجر به کشته شدن تعداد بیشماری از مردم میشود (حدود ۳میلیارد نفر)، حضرت عیسی ظهور میکند.

تاخیرهای چندبارهی فیلم، گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی بهسازندگان کمک کرده تا بتوانند از منظر فنی، یک خروجی باکیفیتتر را نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته باشند. پاندورا و منابع آن میتوانند بخش عظیمی از مشکلات سیارهی زمین را حل کرده و آیندهای روشن را برای ساکنان زمین بهارمغان آورد. این افراد حالا هدفهایی بزرگتر از استخراج اونابیتانیوم (از منابع پاندورایی) را در سر دارند. قمرهاي گاليلهاي مدارهايي تقريباً مستدير دارند و در فواصلي بني 420000 كيلومتر و 1880000 كيلومتر از مشتري با دورههاي تناوبي بين يك و سه چهارم روز تا شانزده و دوسوم روز حركت ميكنند.

بزرگترین فرزند پسر آنها یعنی نیتیام (با بازی جِیمی فلترز)، دومین پسرشان یعنی لوآک (با بازی بریتِین دالتون) و دختر هشت ساله آنها یعنی توکیتری (با بازی ترینیتی بلیس) که با لقب «توک» شناخته میشود قبلیهی آنها را تشکیل میدهند. خورشید بزرگترین در منظومه شمسی است ، بنابراین یک دایره بزرگ برای نشان دادن آن بکشید. اگر این برای شما بهاندازهی کافی تعجببرانگیز نبود، باید بهشما بگویم که او در آن لحظه بهسمت من دست تکان داد! برای آغاز بازی و کسب ارز دیجیتال رایگان، باید کروم یا فایرفاکس را روی ویندوز یا مک خود نصب داشته باشید. با سرنوشت بهرام و گنبد سفید در پیوند است، بهرام پس از سیر در شش اقلیم و شش گنبد، وارد مرحله جدیدی از تکامل خود میشود.

در دومین قسمت از سری آواتار، جیک (با بازی سم وورثینگتون) و نیتیری (زوئی سالدانا) را وارد قصهای میکنیم که اسکلت آن برپایهی مفهوم «خانواده» پیریزی شده است. جِیک سالی و نیتیری حالا یک قبیلهی کوچک دارند. اما به نظر می رسد تعداد زیادی آتشفشان کوچک و غیر قابل رویت بر سطح این سیاره وجود داشته باشند. قهرمانان بازی به سرعت میفهمند که قطاری که در ابتدای بازی سوارش بودند و حالا به وسیله بچهای به نام تینا نابود شده، کلید تالار گنج را به همراه داشته است. «جیک خاویر را بهفرزندی قبول میکند اما نیتری خاویر را بهچشم یکی از همان اشخاصی که خانهاش را نابود کردند و جان پدرش را گرفتند، نگاه میکند.

اگر بهآثار جیم نگاه بیندازید، میبینید که او جوهرهی داستانهایش فراتر از فیلمها و ژانرها میرود. اگر بخواهیم نیمهی پر لیوان را نگاه کنیم. میتوانم ادعا کنم که اگر آن دو فیلم از قسمت اولشان بهتر نباشند، قطعا بهاندازهی اولین قسمتشان مهم و با کیفیت بودند. و فیلم جدید جیمز کامرون هم قطعا از این جریان در امان نبوده و نیست. رنگ صورتی اگرچه گزینه مناسبی برای استفاده به عنوان صفحه کابیت نیست اما میبینیم که در برخی قسمتهای ساختمان از آن استفاده میشود و به لطف وجود میزان بالایی از ماده معدنی فلدسپات پتاسیم از زیبایی مناسبی برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید