انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

اندازه و جرم ناهيد بيشتر از سيارات ديگر به زمين نزديك است. این دو غول گازی منظومه ما به ترتیب 14 و 17 برابر جرم زمین هستند. به ویژه معبد تسیکاوا فارسی ، در روستاشووانی کوههای آتشفشانی غول پیکر. به ویژه آنکه یکی از جذابترین اجرام نجومی که مردم عادی در اولین برخورد خود مایلند آن را از دریچه تلسکوپها ببینند ماه است و “هر شبی برای رصد ماه مناسب نیست.” به همین دلیل برای تعیین روز جهانی نجوم از قاعده زیر استفاده می شود که در بین نیمه ماه تا نیمه اول ماهميلادي “می” ،نخستین شنبه (تعظیل پایان هفته) که به تربیع اول ماه نزدیکتر است روز نجوم خواهد بود بدین ترتیب با توجه به اینکه امسال (1387) تربیع اول ماه در روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه اتفاق خواهد افتاد، کشورهایی که در آن تعطیلی پایان هفته روز شنبه است ، شنبه 21 اردیبهشت را روز نجوم می گیرند.

شهریار کوچولو بعدها یک روز به من گفت: “این، یک امر انضباطى است. من هم مىتوانم مثل آدم بزرگها بشوم که فقط اعداد و ارقام چشمشان را مىگیرد. آدم باید خودش را مجبور کند که به مجردِ تشخیص دادن بائوبابها از بتههاى گلِ سرخ که تا کوچولواَند عین هماَند با دقت ریشهکنشان بکند. اگر این شاخک شاخکِ تربچهاى گلِ سرخى چیزى باشد مىشود گذاشت براى خودش رشد کند اما اگر گیاهِ بدى باشد آدم باید به مجردى که دستش را خواند ریشهکنش کند.

اما عکس بائوبابها را که مىکشیدم احساس مىکردم قضیه خیلى فوریت دارد و به این دلیل شور بَرَم داشته بود. حرکت تقدیمی: محور چرخش زمین نسبت به خط عمود بر صفحه مدار ، دارای زاویه انحرافی معادل 5/23 درجه است و زمین هر 23:56 یک بار حول آن می چرخد . پژوهش­های متعددی در سرتاسر دنیا در دهه های اخیر با هدف استخراج ترکیبات آنتی بیوتیکی و ارزیابی اثرات آن ها بر باکتری ها صورت پذیرفته است که مواردی از آن ها در جدول 2 خلاصه شده است. اما خطر بائوبابها آن قدر کم شناخته شده و سر راهِ کسى که تو چنان اخترکى سرگیدان بشود آن قدر خطر به کمین نشسته که این مرتبه را از رویهى همیشگى خودم دست بر مىدارم و مىگویم: “بچهها!

اما مسافر کوچولو جوابم را نداد. کرورها سال است که گلها خار مىسازند و با وجود این کرورها سال است که برّهها گلها را مىخورند. نزدیکترین ستارهها در داخل حباب محلی قرار دارند که نزدیکترین آنها، پروکسیما قنطورس ، 4.25 سال نوری است. که در مقیاس زمانی چند هزار ساله رخ میدهد اما تغییرات اقلیمی که اخیراً به وقوع پیوسته؛ در مقایسه با تغییرات اقلیمی دو میلیون سال پیش پیآمدها میتوانند به دلایل گوناگونی همچون ویرانی محیط خانه، آوارهگی، قحطی، سوءتغذیه، بیکاری، فقر و همچنین؛ شیوع بیماریهای عفونی و غیر عفونی، تنفسی و قلبی عروقی خطرناک؛ بر روی سلامتی روان انسانها تأثیرات مخربی داشته باشند.

اما رو اخترک تو که به آن کوچکى است همین قدر که چند قدمى صندلیت را جلو بکشى مىتوانى هرقدر دلت خواست غروب تماشا کنى. این حقیقت دانشمندان را بر آن داشته است که تصور کنند مرکز این سیاره از فلزات سنگینی مانند آهن تشکیل شده است که با توجه به حرکت آرام چرخشی این سیاره به دور خود میدان ضعیف مغناطیسی در خود ایجاد کرده است. در چنین فضایی بعید نیست که سؤالهایی از امور غیبی که کسی پاسخی برای آن ندارد مطرح شود، چنان که سؤالهای او از این سنخ است؛ بنابراین اگر آسمانهای هفتگانه اجرام شناختهشدهای از منظومه شمسی برای مردم بودند، چنانکه طرفداران دیدگاههای منظومه شمسی بر آنند که قرآن از اموری که برای مردم معهود و مشهود است سخن گفته است، جایی برای این سؤال که رنگ و اسم آسمانهای هفتگانه چیست باقی نمیماند.

در مرکز این ساختار نیروی گرانش سبب شد ماده بیشتری به سمت این ساختار جذب شود، سرانجام فشار در مرکز به حدی رسید که اتمهای هیدروژن شروع به ترکیب و تشکیل هلیوم کرده و مقدار زیادی انرژی آزاد کردند. به گزارش فرارو، زُهره یا ناهید، دومین سیاره زمینسان منظومه شمسی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفته است. اگر من گلى را بشناسم که تو همهى دنیا تک است و جز رو اخترک خودم هیچ جاى دیگر پیدا نمیشه و ممکن است یک روز صبح یک برّه کوچولو، مفت و مسلم، بى این که بفهمد چهکار دارد مىکند به یک ضرب پاک از میان ببردش چى؟

اگر کسى گلى را دوست داشته باشد که تو کرورها و کرورها ستاره فقط یک دانه ازش هست واسه احساس وشبختى همین قدر بس است که نگاهى به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید: “گل من یک جایى میان آن ستارههاست”، اما اگر برّه گل را بخورد برایش مثل این است که یکهو تمام آن ستارهها پِتّى کنند و خاموش بشوند. نکند من هم یک خرده به آدم بزرگها رفتهام؟ صبح به صبح بعد از نظافتِ خود باید با دفت تمام به نظافتِ اخترک پرداخت. این سومین جسم آسمانی درخشان بعد از ماه و زهره است.

در اینجا چگونگی رویت این ستارهها را مشاهده خواهید کرد. متاسفانه فرانسه کجا اینجا کجا! حالا ممکن است شما از خودتان بپرسید: “پس چرا هیچ کدام از بقیهى نقاشىهاى این کتاب هیبتِ تصویرِ بائوبابها را ندارد؟ این است که خیال مىکنند با آن خارها چیزِ ترسناکِ وحشتآورى مىشوند… این که این جا مىکوشم او را وصف کنم براى آن است که از خاطرم نرود. راستش این که تو اخترکِ شهریار کوچولو هم مثل سیارات دیگر هم گیاهِ خوب به هم مىرسید هم گیاهِ بد. تو همه چیز را به هم مىریزى… برویم فرورفتن آفتاب را تماشا کنیم… یک روز چهل و سه بار غروب آفتاب را تماشا کردم!

ماه تقریبا هر 29 روز یک دور به دور زمین می چرخد. رو ستارهاى، رو سیارهاى، رو سیارهى من، زمین، شهریارِ کوچولویى بود که احتیاج به دلدارى داشت! اخترکى را سراغ دارم که یک آقا سرخ روئه توش زندگى مىکند. یک جا زیادى بلند درش آوردهام یک جا زیادى کوتاه. فراموش کردن یک دوست خیلى غمانگیز است. هیچ دوست ندارم اندرزگویى کنم. یک روز هم بم توصیه کرد سعى کنم هر جور شده یک نقاشى حسابى از کار درآرم که بتواند قضیه را به بچههاى سیارهى من هم حالى کند.

واسه چى صبر کنم؟ آن وقت هیچ مهم نیست آدم بداند پس چرا گلها واسه ساختنِ خارهایى که هیچ وقتِ خدا به هیچ دردى نمىخورند این قدر به خودشان زحمت مىدهند؟ به آغوشش گرفتم مثل گهواره تابش دادم بهاش گفتم: “گلى که تو دوست دارى تو خطر نیست. من برایش توضیح دادم که بائوباب بُتّه نیست. نه، من هیچ کوفتى فکر نمىکنم! تو فکر مىکنى گلها… تا مدتها تنها سرگرمىِ تو تماشاى زیبایىِ غروب آفتاب بوده. او هم مثل تو صبح تا شب کارش همین است که بگوید: “من یک آدم مهمم!

اقتدار سن بالا همچنین با خود یک حس خاص رسمی، سنتی (الگوهای رفتاری که یاد گرفته ایم) و دانایی به ارمغان می آورد و زحل از این ویژگی ها آگاه است. همه گاز ها در همه جهات منبسط مي شوندوحجم بزرگتري را اشغال مي كنند.شتاب گرانش سطحي زمين به اندازه ي كافي قوي است كه با گرايش جو به انبساط مقابله كند. البته نه اغراقی به اندازه چهره شخصیت های دیس آنرد، ولی تمام شخصیت های موجود در بازی به نوعی عجیب و غریب بوده و از لحاظ ظاهری معمولا اغراق شده طراحی شده بودند.در حقیقت انگار عجیب و غریب بودن رکن نرمال بودن در سیاره پاندورا است!

دیدگاهتان را بنویسید