آواتار؛ روایتی جدید از داستانی قدیمی – همشهری آنلاین

سیاره ناهید هر 224.7 روز یکبار بدور خورشید می چرخد وفاصله آن با خورشید بین 0.72 تا 0.73 واحد نجومی تغییر می کند.جهت چرخش وضعی این سیاره مانند اورانوس وبر خلاف دیگر سیارات از شرق به غرب است وخورشید برای یک ناظر فرضی بر سطح آن از غرب طلوع ودر شرق غروب می کند. در کتابراه برای همه سلیقهها از داستان، رمان و شعر تا روانشناسی، تاریخی، علمی، موفقیت و… شاید اوج نمادگرایی منفی بشری در فیلم آواتار را بتوان همان “شرکت” گمنامی دانست که جیمز کامرون از آغاز تا پایان فیلم به عنوان گرداننده اصلی تمام رویدادهای منفی داستان ترسیم می کند، “شرکتی” که در منتهای بی نامی ، در ضمیر ناخودآگاه بیننده فیلم از همه نام آشناتر است و با تجسّدِ تمام افزون خواهی های بشری فرمان مرگ می دهد، غافل از آن که بر سر شاخ ایستاده است و شاخ از بّن می بّرَد.

ابزارهای ساده ستارهشناسی از همان ابتدا شناخته شده بودند و ستاره شناسان با استفاده از آنها آسمان شب را به دقت بررسی میکردند. أساس تاریخی چنین خطی آگاهی زرتشت و مغان از این أصول برای پدید آوردن کامل ترین و علمی ترین الفبای باستان با نام «دین دبیره» است که همان خط اوستا ( وستا) است. ستارگان در فاصله بسیاری دوری از سیاره زمین قرار دارند با این حال دانشمندان موفق به کشف روشهای متنوعی برای اندازهگیری وزن این اجرام آسمانی شدهاند. اما بسیاری از دانشمندان احساس میکردند که دریاچههای بزرگتر شایستهی تمایزند؛ بنابراین واژهی «Mare» پیشنهاد و تصویب شد.

دانشمندان تا کنون هیچ مدرکی از حیات برروی مشتری نیافتهاند. زیر اتمسفر سنگین مشتری و زحل لایههایی از مولکول هیدروژن و نیز هیدروژن فلزی مایع است. این سیارات بهطور کامل از گاز ساخته نشدهاند و ستارهشناسان یک مرکز سنگی برای این سیارات در نظر میگیرند. ستارگان برای انسانهای روی زمین نقاط کوچک و درخشندهای در آسمان به شمار میروند، اما درواقع هر ستاره جسمی فوقالعاده بزرگ از جنس گازهای فوقالعاده داغ است؛ بنابراین سوال اینجاست که بشر چگونه میتواند وزن این اجرام آسمانی را از راه دور اندازهگیری کند؟

به علاوه، آنچه که از این سه سیاره یاد میگیریم میتواند درباره تمام اتمسفرها صادق باشد، همینطور سیاره هایی که اطرافستاره های دیگر میچرخند. وقتی ما تمام اندازه ها را داشته باشیم، تمام اینها را به هم میپیوندیم،و ما میتوانیم بفهمیم چگونه این سه سیاره با محیط فضای اطرفاشان در تعامل هستند. هم در زمان و هم در مکان نسبت هایی دارد که از فضای زندگی انسانها بزرگتر میشود. بااینهمه باوجود اینکه کپلر در زمان پرتابش نسبت به تمامی دیگر ماموریتهای ناسا از بالاترین میزان ثبت داده برخوردار بود، بستههای 30 دقیقهای متشکل از تمامی 95 میلیون پیکسل به ثبت رسیده بیشتر از آنچیزی بود که بتوان آن را ذخیره کرده و به زمین بازگرداند.

فاصلهی خورشید از زمین چیزی در حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر یا حدود هشت دقیقه نوری است. سیاره زهره از هر سیاره دیگری به زمین نزدیکتر می شود و فاصله آن تا زمین به ۴۲ میلیون کیلومتر هم میرسد.دوره هلالی زهره ۵۸۴ روز زمینی می باشد که در نیمی از این مدت ٬ زهره پیش از خورشید طلوع و در نیمی دیگر بعد از آن غروب می کند. سرعت گریز از جاذبه این سیاره نیز چیزی در حدود ۲۳ کیلومتر در ثانیه است.نپتون دارای دو قمر بزرگ بنامهای نرئید و تریتون است و تعداد بسیار زیادی اقمار کوچک دارد.

سطح اروپا مسطح، دارای شکاف و یخی می باشد. نیاکان ما تیر را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگیری از خشکسالی و باروری زمین و سبز و سالم و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان میداده است که به یاری مردمان برسد. J. Desaulx پیشنهاد در سال 1877 که این پدیده را با حرکت حرارتی از مولکول های آب ایجاد می شود، و در سال 1905، آلبرت انیشتین به تجزیه و تحلیل ریاضی برای اولین بار از حرکت است.

و امید داشته باشید که از این داده هانتیجه معقولی داشته باشید، و اینکه بتوانید بهترینکاندیداها را تعیین کنید برای سیاره های قابل حیات،و آنهایی که ندارند. امروزه تلاش زیادی برای درک فیزیک این ماده و اجزا تشکیل دهنده آن صورت میگیرد. اینطور که به نظر میرسد، در این آینده تاریک، انقراضهای جمعی زیادی رخ میدهند. اورانوس هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید وچهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین سیاره از نظر جرم درمنظومه شمسی است.

این ستارههای عظیم باعث ایجاد مجدد فرایند یونیزاسیون شده و بسیاری از عناصر سنگین جهان آغازین را به وجود آوردند. سپس با تشکیل هسته انفجار بزرگ عناصر اولیه جهان آغازین تولید شدند. درمرکز کهکشان راه شیری یک برآمدگی میله مانند قرار دارد که گمان میرود یک سیاه چاله بسیار بزرگ باشد در اطراف هسته چهار بازوی مارپیچ قرار دارند. مفهوم انفجار بزرگ با کشف تشعشعات مایکروویو پس زمینه کیهان در سال ۱۹۶۵ مطرح شد. هنگامی که اولین اتمهای تشکیل دهنده فضا شفاف شدند توانستند امواجی را از خود ساطع کنند امواجی که امروزه به صورت تشعشعات مایکروویو پس زمینه کیهان مشهور هستند سپس جهان در حال انبساط به علت عدم وجود منابع انرژی کیهانی وارد عصر تیره و تار خود شد.

پمپهای بادی بهره برداری شده ، عمدتاً از نوع توربینهای بادی پرپره کلاسیک می باشند که تکنولوژی در این زمینه ،در طی ۱۵ سال گذشته بطور مداوم بهبود یافته است. بنابر این از زمان کشف آن در سال ۱۸۶۴ تا کنون، فقط یک بار به دور خورشید گشتهاست. ماه مقدمه کره ماه که تنها قمر طبیعی زمین است، که پوشیده از سنگ بوده و قطرش یک چهارم قطر زمین میباشد. این سنگ از طالع بینی قبل از میلاد مورد استفاده قرار میگرفت و میتواند به رنگ خالص یا حاوی مواد معدنی فرعی و بدلی باشد.

تراکم بالای سولفور دیاکسید در جو زهره که یکی از گازهای آتشفشانی متداول است میتواند مدرکی بر فعالیتهای آتشفشانی کنونی باشد. اکسیژن و نیتروژن گازهای اصلی جو زمین هستند، ولی در جو زهره ، گاز مسموم کننده دیاکسید کربن وجود دارد. از آنجا که زمین در بازوی خارجی پرگرد وغبار کهکشان راه شیری قرار دارد بخش عظیمی از این کهکشان از دیدهمان پنهان است. پس باید از ابزاری که در اطرافتان ساخته اید، استفاده کنید برای زهره، زمین و مریخ، و باید (یافته هایتان را) درموقعیت های دیگر اعمال کنید.

مریخ هدف بسیاری از مأموریت های فضایی قرار گرفته است ، برخی قرار است به دور این سیاره بچرخند و برخی دیگر برای فرود آمدن بر روی سطح آن. به علاوه حرکت زمین حرکتی ساده نیست ؛ بلکه ترکیب بسیار پیچیده ای از دست کم شش حرکت اساسی دارد. اگر وزنتان روی زمین ۶۸ کیلوگرم باشد، وزن شما در سیارههای مشتری، مریخ و پلوتو به ترتیب ۱۵۹، ۲۶ و ۴ کیلوگرم خواهد بود. پس از یک دهه مشاهده و بررسی سیاره زحل توسط کاسینی دادههای شگفتانگیزی در مورد این سیاره و قمرهای آن و همچنین تصویری تحت عنوان نقطه آبی کم رنگ، که تصویر زمین را از پشت سیاره زحل نشان میداد در سال 2013 به دست آمد.

در ستارگان دارای سیارات، قدرت گرانش مشخص میکند که یک سیاره با چه سرعتی چرخش در مدار را کامل میکند. یک: تعادل بیتفاوت: آن است که جسم را به هر وضع که قرار دهیم دارای تعادل باشد. در حال حاضر در منظومه شمسی 4 جسم در این دسته قرار میگیرند که مکان همه آنها در کمربند کویپر است. با چرخش زحل به دور خورشید، در ابتدا یک نیمکره و سپس نیمکرهی دیگر به سمت خورشید قرار میگیرند. در این ناحیه بسیاری از ستارگان شکل میگیرند و مملو از ستارگان جوان و ستارگان نسل دوم است.

وزن ستارگان چگونه اندازهگیری میشود؟ روش مشابهی برای اندازهگیری جرم سیستم ستارگان دوگانه (دو ستاره که به دور یکدیگر میچرخند) استفاده میشود. اما برای الان،این تنها سیاره قابل حیات است. محاسبه ستارگان منفرد دشوارتر است، اما این امر نیز با روشهای خاصی امکانپذیر است. اما این نتیجه به تنهایی نتایج رصدهای پیش از ۲۰۱۶ را تایید نمیکرد، تا اینکه مولفان همهی دادهها را با هم ترکیب کرده و با قطعیت بالایی دورهی تناوب ۱۱.۲ روزه را در دادهها مشاهده کردند. باگذشت زمان این کهکشانها مواد بیشتری را به درون خود کشیدند و گروهها و خوشههای کهکشانی و در نهایت ابرخوشههای عظیم شکل گرفتند.

به تدریج گرد وغبار با یکدیگر ترکیب شده و اولین کهکشانها به وجود آمدند. تعریف سال ۲۰۰۶ اتحادیه اخترشناسی در مورد سیارات فراخورشیدی به مشکل میخورد زیرا اولا زبان آن خاص سیارات منظومه شمسی است و همچنین گرد بودن و پاکسازی منطقه مداری در مورد این سیارات فعلاً قابل مشاهده نیست. علت بروز این پدیده هم به باریک بودن اتمسفر مریخ و غبار موجود در آن باز می گردد. مریخ یک سیاره خاکی است و جو نازکی دارد که بیشتر آن را دی اکسید کربن تشکیل داده است. در کل، ترکیبات جو این سیاره به مانند سایر سیارات غول پیکر گازی شامل ۸۰ تا ۸۵ درصد هیدروژن و ۱۵ تا ۱۹ درصد هلیوم میباشد.

را در فرمولهای منحنی چرخش قرارداد تا جرم بخش داخلی این شعاع را بدست آورد. این دو رشته در کنار یکدیگر رشته کاملی را ایجاد میکنند که اخترشناسی نظری نام دارد و یافتههای شهودی را توصیف میکند. رشته اخترشناسی در قرن ۲۰ میلادی به دو رشته اخترشناسی شهودی و فیزیک کیهان نظری تبدیل شد. منظومهٔ شمسی ، منظومهٔ خورشیدی یا سامانهٔ خورشیدی منظومهای دربرگیرندهٔ یک ستاره به نام خورشید و شماری اجرام آسمانی دیگر است که در مدارهایی مستقیم یا غیرمستقیم پیرامون آن میگردند.

دیدگاهتان را بنویسید